Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: ga risico op intracranieel letsel na

PW Magazine 6, jaar 2015 - 05-02-2015
Cumarinederivaten, direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) en laag-molecuulgewicht-heparines geven een verhoogd risico op intracranieel letsel bij patiënten die een hoofdtrauma oplopen. Daarom is bij hen een consult van of doorverwijzing naar de specialist aangewezen.

Dat staat in de nieuwe NHG-Standaard Hoofdtrauma die deze week is verschenen. De trombocytenaggregatieremmers zoals acetylsalicylzuur en clopidogrel merkt de standaard niet aan als risicoverhogende middelen.

Nagaan of iemand met een hoofdtrauma de genoemde anticoagulantia gebruikt, is van belang bij patiënten van 16 jaar of ouder als de huisarts het risico op intracranieel letsel inschat. De standaard maakt bij de risico-inventarisatie onderscheid tussen patiënten ouder en jonger dan 16 jaar. Bij die laatste groep kan het risico toenemen door bijvoorbeeld een vermoeden van kindermishandeling.

Patiënten met een verhoogd risico bij wie doorverwijzen niet nodig is, krijgen een wekadvies. Degenen zonder risico krijgen dat niet. Indien nodig kunnen ze analgetica gebruiken.

Document acties

Back to top