Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achmea vergoedt bereidingstoeslag

PW Magazine 6, jaar 2015 - 03-02-2015
Apothekers mogen bij een eigen bereiding die ook in de handel verkrijgbaar is, per 1 januari 2015 een bereidingstoeslag declareren bij Achmea.

De zorgverzekeraar gebruikt de ruimte die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vanaf dit jaar biedt om afspraken te maken over de vergoeding van het bereidingstarief indien de bereiding ook bij een landelijke bereidingsapotheek verkrijgbaar is. Tot eind 2014 ontvingen apothekers hiervoor geen vergoeding. De vergoeding van het bereidingstarief zal vanaf 2016 standaard NZa-beleid zijn, hoewel de NZa ruimte laat aan de markt om tot afwijkende afspraken te komen.

Document acties

Reacties

04-02-2015 09:34
J.C. Kortekaas zegt:

Volgens de minister zijn de grootbereiders illegaal bezig.
Dat blijkt uit de Memorie van Antwoord aan de Eerste
Kamer van 19 december 2006 (29359F) de
invalshoek van de wetgever niet de bereiding
maar de bereider te zijn. Te lezen valt op
pagina 6 naar aanleiding van vragen van de
PvdA-fractie, dat gevreesd wordt voor een
situatie waarin er maar geproduceerd wordt
voor en door apothekers, omdat dit immers
zou betekenen dat er geen vergunningplicht
is. De minister antwoordt dan onomwonden
dat apothekers zijn vrijgesteld van vergunningplicht
mits ze leveren aan eigen patiënten.
Ze mogen zelfs geen eigen bereidingen
leveren aan patiënten van een andere apotheek.
“Incidenteel kan een apotheek een medicijn
wel eens collegiaal bereiden. Indien echter
alle bereidingen structureel niet rechtstreeks
worden afgeleverd, en ook niet aan eigen
patiënten, is geen sprake meer van eigen
bereidingen. Dan verschilt de situatie bij de
bereidende apotheek materieel niet van die
bij een fabrikant of groothandelaar en is dus
sprake van vergunningplicht. De zinsnede
op kleine schaal is ontleend aan artikel 40,
tweede lid, tweede alinea van richtlijn
2001/83/EG.”
De wetgever kijkt in eerste instantie naar de
bereider, niet naar de bereiding. Instituten als
Fagron en de Collegiale Bereider leveren niet
aan eigen patiënten en zijn dus zonder meer
buiten de wet. De niet-bereidende apotheken
zullen uiteindelijk ook in commercieel en
juridisch zwaarder weer komen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20062007-29359-F.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvincieblad%257CWaterschapsblad%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dcollegiale%2bbereiding%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20060404%26epd%3d20070404%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=3&sorttype=1&sortorder=4

Back to top