Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Monitoring DOAC-spiegels mogelijk gewenst

PW Magazine 11, jaar 2015 - 11-03-2015
Monitoring is mogelijk ook bij dabigatran gewenst. Plasmaspiegels hiervan kunnen een factor vijf variëren, stelt hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg Peter de Smet op basis van publicaties in het BMJ. De nieuwe orale antistollingsmiddelen (DOAC’s) waren vorige week in het nieuws vanwege 45 sterfgevallen die tot nu toe zijn gemeld bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

De fluctuaties in de plasmaspiegels van dabigatran waren bekend bij de fabrikant van Pradaxa, Boehringer Ingelheim, bleek vorig jaar uit BMJ-publicaties van Debora Cohen en Thomas Moore. De BMJ beschrijft dat de fabrikant een interne analyse had gedaan die erop leek te wijzen dat dosering op geleide van de plasmaspiegel zou kunnen leiden tot een beter veiligheidsprofiel. “Dit zou dan wel ingaan tegen de marketingclaim van de fabrikant dat laboratoriumbepalingen niet nodig zijn bij dabigatran”, vindt De Smet. De fabrikant heeft deze bevinding niet meteen doorgeven aan de registratieautoriteiten, omdat deze onvoldoende zeker waren. De fabrikant en het EMA bevestigen dit in het BMJ.

Sinds de introductie van de DOAC’s dabigatran, rivaroxaban en apixaban heeft Lareb tot eind januari 45 meldingen ontvangen over gebruikers die zijn overleden, onder andere door bloedingen. Lareb kreeg 680 meldingen over bijwerkingen. Directeur Agnes Kant benadrukt dat gebruikers niet zonder overleg met hun arts moeten stoppen met hun middel. Ze trekt geen conclusies over de veiligheid: “Ze zijn niet te vergelijken met de traditionele middelen, omdat de data verschillen.”

Dat vindt ook Jako Burgers, huisarts en hoofd van de afdeling richtlijnontwikkeling en wetenschap van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG): “Je kunt de meldingen alleen beoordelen als je beide soorten middelen goed vergelijkt.” De beperkte informatie over bijwerkingen was voor het NHG reden voor een terughoudend advies in de standaarden voor boezemfibrilleren en trombose.

Boehringer Ingelheim betreurt de “onjuiste en eenzijdige berichtgeving” van deze maand over Pradaxa: “We maken ons ernstig zorgen dat die de gezondheid en veiligheid van mensen die baat hebben bij Pradaxa in gevaar kan brengen. De data uit de klinische studies en uit de praktijk geven geen enkele reden tot de suggestie dat patiënten op dabigatran een hoger risico op overlijden hebben.”

Document acties

Reacties

11-03-2015 10:00
J.C. Kortekaas zegt:

De DOAC’s zijn getest en geregistreerd zonder dat er comedicatie werd gebruikt die de plasmaspiegels konden beïnvloeden.

In de praktijk worden juist middelen zoals amiodaron en verapamil gebruikt, die zowel het p-glycoproteine als het CYP3A4 ontregelen.

Op 27 februari 2015 verscheen in het PW dit bericht:

“Bij rivaroxaban, apixaban en ticagrelor wordt voortaan bewaakt op interacties met inductoren van cytochroom P450 (CYP) 3A4 en van P-glycoproteïne (P-gp). Bij dabigatran beperken de signalen zich tot P-gp-inductoren.”

Hiermee werd de fictie dat bij de DOAC's bloedspiegels irrelevant waren definitief ontkracht. Deze superieure geneesmiddelen voor kortdurend gebruik hebben inmiddels bij jarenlange inname hun problemen wel bewezen.

Het antwoord van minister Schippers op de bovengenoemde Kamervraag 14 is dan ook inmiddels rijp voor doorhaling.

“Het CBG laat mij weten dat de routinematige controle van de bloedspiegels om de antistollingsactiviteit te meten niet nuttig is voor alle gebruikers. Daarnaast zijn er weinig interacties met andere geneesmiddelen en/of voeding. “

Op 3 juni belooft het weer een interessante dag in Utrecht te worden.

“‘Geneesmiddelen in beweging’ is het thema van de CBG Collegedag 2015 op woensdag 3 juni 2015. Keynote speakers zijn Agnes Kant (Lareb) en Anton Pijpers (UU).”

Back to top