Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Subsidie VWS houdt spoedzorg overeind

Zeeuwse apotheker trok aan de bel bij minister

PW Magazine 45, jaar 2015 - 30-10-2015
Dienstapotheken met een tarief hoger dan € 45 per terhandstelling krijgen volgend jaar een tijdelijke subsidie. Met deze regeling wil minister Edith Schippers van Volksgezondheid de toegang tot spoedzorg ook in dunbevolkte gebieden op peil houden.
Subsidie VWS houdt spoedzorg overeind

De subsidie moet voorkomen dat patiënten die ’s avonds, ’s nachts of op zondag farmaceutische spoedzorg (ANZ-zorg) nodig hebben, meer dan € 45 per recept betalen. Op het moment lopen deze tarieven nog grofweg uiteen van € 15 tot € 95 in sommige dunbevolkte gebieden, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Patiënten zouden wachten op de reguliere openingstijden om zodoende het hogere ANZ-tarief te omzeilen. Het risico van dit gedrag is volgens Schippers dat de spoedzorg in dunbevolkte gebieden in een negatieve spiraal komt: doordat minder patiënten gebruikmaken van de dienstapotheek stijgen de kosten, met als gevolg dat het aantal patiënten nog verder daalt.

Antibioticumkuur

Apotheker Serge van de Rijt van de Zeeuwse Apotheek in Goes attendeerde Schippers tijdens een werkbezoek aan Zeeland begin dit jaar op de patiënten die hun spoedrecept niet ophalen. Volgens Van de Rijt – zijn apotheek is dienstapotheek voor Noord- en Zuid-Beveland – loopt het aantal recepten in de Zeeuwse dienstapotheken al jaren terug. “We zien steeds vaker dat patiënten in het weekend na een bezoek aan de huisartsenpost hun recept niet komen ophalen.”

Van de Rijt maakt zich zorgen over het leed dat schuilgaat achter een recept voor bijvoorbeeld een antibioticumkuur dat blijft liggen. “Misschien belandt deze patiënt een paar dagen later in het ziekenhuis met een longontsteking, daar hebben we geen zicht op.”

Zestien apotheken

Schippers hoopt met de subsidieregeling de spoedzorg voor iedereen beschikbaar te houden doordat de grote uitschieters in prijs verdwijnen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal receptregels en het door de dienstapotheek gestelde tarief. Op basis van de cijfers van de zorgverzekeraars zullen ongeveer zestien dienstapotheken subsidie ontvangen in 2016 – VWS kan op dit moment nog niet zeggen om welke apotheken het gaat.

De Goese apotheker Van de Rijt is zeer verheugd dat Schippers met de subsidie de dienstapotheek voor veel Zeeuwen beter bereikbaar maakt. Het ANZ-tarief in zijn apotheek steeg dit jaar door de afname van het aantal recepten van € 38 naar € 50 – de kosten worden in een dienstapotheek doorberekend aan de patiënt. “Volgend jaar zal blijken of we kostendekkend kunnen draaien met deze subsidie, want het aantal recepten kan nog verder dalen”, aldus Van de Rijt.

Doelmatiger

De precieze voorwaarden voor de subsidieregeling worden de komende maanden verder uitgewerkt. Voor 2017 kondigt Schippers een structurele oplossing aan voor de hoge ANZ-tarieven. Daarnaast werken zorgverzekeraars en apothekers de komende jaren samen aan een doelmatiger farmaceutische spoedzorg, waardoor de tarieven omlaag kunnen, aldus de minister.

De KNMP vindt het de taak van zorgverzekeraars om de kostendekkende en regionaal verschillende tarieven onderling te verrekenen, zodat er aan de voorkant voor de patiënt één tarief geldt.

Document acties

Back to top