Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicijnonderzoek bij GGZ-instelling zonder toestemming

PW Magazine 17, jaar 2015 - 15-04-2015
In een GGZ-instelling in het Noordhollandse Heiloo zijn psychiatrische patiënten tegen de regels in gebruikt bij een onderzoek met geneesmiddelen. Het gaat om mensen met zware aandoeningen die in deze instelling wonen en volgens hun familie wilsonbekwaam zijn. Dat meldt het televisieprogramma Zembla vanavond.

De proefpersonen ondergingen maandenlang een behandeling met een combinatie van twee middelen. De onderzoeker had alleen toestemming voor een onderzoek bij wilsbekwame ambulante patiënten, omdat zij voldoende weten waar ze ja of nee tegen zeggen.

Het onderzoek werd volgens Zembla in strijd met het onderzoeksprotocol uitgevoerd. Hiervoor moet vooraf toestemming worden gevraagd bij een ethische commissie. Hoogleraar gezondheidsrecht Frans van Wijmen zegt in de uitzending dat zonder toestemming afwijken van dit protocol verboden is: "Dan handel je in strijd met de wet. Dat kan een misdrijf zijn waarvoor je vervolgd zou kunnen worden."

Er was wel toestemming gegeven voor een onderzoek met wilsbekwame ambulante patiënten. In de loop van de studie heeft de onderzoekster, die wil promoveren op het onderzoek, ook 22 patiënten ingesloten die in de instelling wonen en soms 24 uur per dag intensieve zorg krijgen. Dat was tegen de regels. Achteraf heeft de GGZ-instelling een aanvraag ingediend, maar omdat het onderzoek was afgerond heeft de ethische commissie geen toestemming gegeven voor afwijking van het protocol.

De zaak is aangekaart door de persoonlijk begeleidster van een patiënt die aan paranoïde schizofrenie lijdt. Zembla baseert zich ook op gesprekken met betrokkenen en documenten. De verpleegkundige heeft als klokkenluider de kwestie aangekaart bij de raad van bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord. Ze werd ontslagen en kreeg een spreekverbod opgelegd op straffe van een hoge boete.

Document acties

Back to top