Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Longkanker: nivolumab beter dan docetaxel

PW Magazine 26, jaar 2015 - 25-06-2015
Patiënten met gevorderd plaveiselcelcarcinoom in de longen hebben meer baat bij nivolumab dan bij docetaxel. Nivolumab verlengt de levensduur en de progressievrije overleving en geeft minder bijwerkingen.
Longkanker: nivolumab  beter dan docetaxel

Dat schrijven J. Brahmer et al. in The New England Journal of Medicine. Aan hun gerandomiseerde, open-label fase III-onderzoek deden 260 patiënten mee van 18 jaar of ouder met stadium 3b of 4 plaveiselcelcarcinoom in de longen. Deze patiënten vertoonden ziekteprogressie nadat ze chemotherapie met een platinabevattend middel hadden gehad. De wetenschappers gaven 131 patiënten nivolumab (3 mg/kg lichaamsgewicht elke twee weken) en 129 patiënten docetaxel (75 mg/m2 lichaams-oppervlakte elke drie weken).

Patiënten in de nivolumabgroep waren beter af dan patiënten in de docetaxelgroep. In de eerstgenoemde groep was de mediane overleving 9,2 maanden (BI95 7,3-13,3) versus 6,0 maanden (BI95 5,1-7,3) in de docetaxelgroep. De totale overleving was significant hoger met nivolumab dan met docetaxel, met 41% minder risico om te overlijden in de nivolumabgroep dan in de docetaxelgroep (HR 0,59, BI95 0,44-0,79, P<0,001). Verder was de eenjaarsoverleving 42% (BI95 34-50) met nivolumab versus 24% met docetaxel (BI95 17-31).

Ook de mediane progressievrije overleving was hoger met nivolumab dan met docetaxel: 3,5 maanden versus 2,8 maanden (HR voor progressie of overlijden 0,62, BI95 0,47-0,81, P<0,001). Bovendien hadden patiënten in de nivolumabgroep minder derde- of vierdegraads bijwerkingen die gerelateerd konden worden aan de behandeling. In de nivolumabgroep ervoer 7% van de patiënten bijwerkingen, versus 55% van de patiënten in de docetaxelgroep.

Nivolumab is een humaan (IgG4) monoklonaal antilichaam dat de PD-1-receptor (programmed death-1-receptor) op geactiveerde T-cellen beïnvloedt. Bij plaveiselcelcarcinoom is deze receptor bezet door het ligand PD-L1, waardoor de tumorcel niet wordt opgemerkt door het immuunsysteem en niet wordt geëlimineerd.

Document acties

Back to top