Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

EMA beoordeelt SGLT2-remmers opnieuw

PW Magazine 26, jaar 2015 - 23-06-2015
Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA is een herbeoordeling gestart van de SGLT2-remmers canagliflozine, dapagliflozine en empagliflozine.

Doel van deze herbeoordeling is het evalueren van het risico op diabetische ketoacidose. Deze aandoening kan optreden bij een tekort aan insuline en komt voornamelijk bij diabetes type 1 voor. Aanleiding voor de herbeoordeling zijn meldingen van diabetische ketoacidose bij patiënten die SGLT2-remmers gebruikten voor de behandeling van diabetes type 2. De PRAC zal alle beschikbare gegevens evalueren en overwegen of er veranderingen nodig zijn in de manier waarop SGLT2-remmers worden gebruikt.

Het is belangrijk dat diabetespatiënten hun voorgeschreven behandeling blijven voortzetten en dat ze deze niet stoppen zonder eerst contact op te nemen met hun arts of apotheker.

Document acties

Back to top