Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kinderpsychiaters: nieuwe richtlijn ADHD

NVVP bezorgd over toegenomen gebruik van methylfenidaat

PW Magazine 17, jaar 2015 - 22-04-2015
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) wil een nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn voor ADHD. Het sterk toegenomen gebruik van methylfenidaat van de laatste jaren baart de kinder- en jeugdpsychiaters zorgen. Volgens hen wordt nog te vaak zonder grondig onderzoek medicatie voorgeschreven aan kinderen.
Kinderpsychiaters: nieuwe richtlijn ADHD

Dat zegt voorzitter Robert Vermeiren van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVVP. Hij vindt dat alleen kinderen met ernstige ADHD methylfenidaat voorgeschreven moeten krijgen. Voor kinderen met lichte of milde ADHD adviseert hij andere behandelingen, onder meer gedragstherapie.

Vermeiren heeft kortgeleden artsen- en andere betrokken organisaties gevraagd mee te denken over een nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn ADHD. Hij kan niet zeggen wanneer de update en uitbreiding van de richtlijn klaar is. De vorige richtlijn stamt uit 2007 en is volgens Vermeiren toe aan modernisering.

Grondige diagnostiek

“Voorschrijven van ADHD-medicatie mag alleen na een grondige diagnostiek en toediening alleen samen met andere, gedragsmatige behandeling. Er zijn aanwijzingen dat dit niet steeds het geval is”, aldus Vermeiren. De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVVP heeft vorige week in een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid geschreven bezorgd te zijn over het sterk toegenomen gebruik van methylfenidaat.

De NVVP wijst ook op het toegenomen gebruik bij studenten die zich beter willen concentreren tijdens hun studie. “Wij zijn hier bezorgd over, omdat ongeoorloofde medicamenteuze behandeling en oneigenlijk gebruik van dit medicijn niet zonder gevaar zijn”, aldus de psychiaters aan Van Rijn.

De NVVP-psychiaters delen met deze opstelling de zorgen die de Gezondheidsraad vorig jaar juli heeft geuit in haar rapport ADHD: medicatie en maatschappij. Daarin waarschuwde de raad voor het gebruik van Ritalin, omdat het aantal mensen dat dit middel innam in korte tijd was verviervoudigd. “Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken belangrijke oorzaken voor de sterk gegroeide hulpvraag.”

Afwijken van gemiddelde

Ook schreef de raad dat kinderen die op school minder dan gemiddeld presteren, eerder problemen ervaren omdat “afwijkingen van het gemiddelde steeds minder lijken te worden getolereerd”. Daar komt bij dat volgens dit rapport van de Gezondheidsraad scholen, ouders en de GGZ financieel worden geprikkeld aan te sturen op een diagnose.

Hoewel de NVVP overtuigd is van de effectiviteit van ADHD-medicatie voor kinderen die disfunctioneren door drukte en concentratieproblemen, zijn er ook zorgen. Vijftig jaar gebruik van het middel geeft geen aanwijzingen voor nadelige langetermijneffecten, maar “we weten te weinig over eventuele effecten van langdurig gebruik op het zich ontwikkelende kind(erbrein)”, aldus de kinderpsychiaters.

Van Rijn vindt dat het goed is alert te zijn nu dit medicijngebruik toeneemt, vooral omdat niet alles duidelijk is over het langetermijneffect. Hij zegt wel te willen waken voor onderbehandeling.

Document acties

Back to top