Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

In Memoriam: Chiel Hekster (1947-2015)

01-12-2015
Op 17 november 2015 is overleden prof. dr. Chiel Hekster, emeritus hoogleraar Klinische Farmacie aan de Radboud Universiteit en naast vele andere nevenfuncties ook hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad van 1986-1991. In dit In Memoriam willen wij kort stilstaan bij het leven en werk van deze bijzondere inspirerende collega.

Chiel werd in 1947 in Bandoeng (Indonesië) geboren en verhuisde later met zijn ouders naar Nederland. Middelbare school en de studie Farmacie werden gevolgd in Leiden waar hij in 1972 tot apotheker werd beëdigd. Het laatste jaar was hij voorzitter van de ANPSV. Als dienstplichtig militair werd hij gestationeerd bij de Militaire Bloedtransfusiedienst te Amsterdam, gevolgd door een dienstverband als hoofd van het Pharmaceutisch Laboratorium van de productieafdeling van het CLB.

In 1976 verhuisde hij naar Nijmegen voor het uitvoeren van promotieonderzoek en de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Selection criteria for antimicrobial drug utilization luidde de titel van zijn proefschrift, waarop hij promoveerde op 3 juni 1983 bij de promotores prof. dr. E. van der Kleijn en prof. dr. R. Goris en als co-promotor dr. T. Vree. In 1993 volgde zijn registratie als klinisch farmacoloog en in 1998 werd hij benoemd tot hoogleraar Klinische Farmacie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Deze leerstoel zou hij voortzetten tot 2010 toen hij met emeritaat ging en ook afscheid nam als ziekenhuisapotheker van het Radboudumc.

In de 34 jaar dat Chiel als ziekenhuisapotheker werkzaam was in het Radboudumc heeft hij diverse functies vervuld. Tot de belangrijkste behoren het opzetten en leidinggeven aan de sectie Afdelingsdienstverlening, een in die tijd vernieuwend concept van een groep apothekersassistenten die op verpleegafdeling werkzaam waren. Later werd hij afdelingshoofd (1994-2000), opleider van ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen, en was lid van vele ziekenhuiscommissies zoals de antibioticacommissie en de METC.

Het onderzoek van Chiel had een aantal speerpunten waaronder antibioticagebruik, epilepsie en veilig geneesmiddelgebruik. Meer dan 20 promovendi zijn door hem naar de eindstreep begeleid.

Naast zijn werkzaamheden voor het Radboudumc heeft Chiel zeer vele nevenfuncties gehad. Zo heeft hij binnen de NVZA vele jaren zitting genomen in diverse commissies zoals de commissie Post Universitair Onderwijs in de Ziekenhuisfarmacie (PUOZ),  de commissie Patient-Oriented Pharmacy, de Commissie Wetenschappelijke Zaken en Onderzoek (CWZO), en het Centraal College. Andere belangrijke nevenfuncties met landelijke uitstraling waren het lidmaatschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (1992-2015), lid & voorzitter adviesraad LAREB (1997-2010), hoofdredacteur Pharmaceutisch Weekblad & PW Scientific Edition (1986-1991) en mede-initiatiefnemer van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma van ZonMw.

Tot de belangrijkste internationale functies behoren het presidentschap van de European Society for Clinical Pharmacy (2000-2002) en van de WHO Drug Utilization Research group (1978-1995).

Chiel heeft in zijn leven diverse onderscheidingen gekregen waaronder de zilveren erepenning van de KNMP, het erelidmaatschap van de NVZA, het fellowship van de ESCP en de Excellence in Pharmacy Practice Award van het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de UU.

In zijn vrije tijd was Chiel een fanatieke sporter (hardlopen, tennis, skiën) en niet onverdienstelijk schilder.

Wij hebben Chiel leren kennen als een bevlogen en enthousiast boegbeeld van de Nederlandse (ziekenhuis)farmacie. Hij wist als geen ander hart en hoofd met elkaar te verbinden. Passie en hartstocht waren zijn drijfveren, maar uiteindelijk altijd resulterend in concrete, praktische, voor de kliniek relevante oplossingen. Wij zullen zijn originele en onconventionele denkwijze, reflecties, hartelijkheid en collegialiteit missen en zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ons en de patiënten heeft betekend.

 

Prof. dr. David Burger, Radboudumc, drs. Mathieu Tjoeng, Antonius ziekenhuis Nieuwegein/voorzitter NVZA, dr. Bart van den Bemt, Sint Maartenskliniek/Radboudumc, prof. dr. Bert Leufkens, CBG/Universiteit Utrecht.

Document acties

Back to top