Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ: medicatiebeoordeling

PW Magazine 32/33, jaar 2015 - 04-08-2015
Apothekers en voorschrijvers moeten medicatiebeoordelingen uitvoeren volgens de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. Vanaf 1 juli 2015 start de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) met toezicht hierop.

Daarbij ligt de focus op alle patiënten van 75 jaar en ouder die zeven of meer geneesmiddelen slikken en een verminderde nierfunctie hebben [eGFR < 50 (ml/min)/1,73 m2). Ook verwacht de Inspectie dat voorschrijvers en apothekers samenwerkingsafspraken over medicatiebeoordelingen hebben vastgelegd. De uitvoering van de medicatiebeoordelingen moet volgens IGZ systematisch en aantoonbaar zijn. Elke apotheek moet dit jaar minimaal twintig beoordelingen uitvoeren, zestig in 2016 en honderd in 2017. Voor huisartspraktijken zijn de minimale aantallen: vijf, vijftien en vijfentwintig.

Bij het toezicht hanteert de Inspectie het principe ‘pas toe of leg uit’. Dat betekent dat zorgverleners moeten voldoen aan de richtlijn of moeten kunnen onderbouwen waarom zij hiervan afwijken.

Document acties

Reacties

04-08-2015 10:31
J.C. Kortekaas zegt:

“Bij het toezicht hanteert de Inspectie het principe ‘pas toe of leg uit’.”

Weigeringsgrondslag zou kunnen zijn dat de patiënt niet wenst te betalen en/of de zorgverzekeraar niet voldoende wil vergoeden.

10-08-2015 12:16
D.T. Hendriksz zegt:

Sonja Keizer's verhaal mbt Pillen en Praten mag als onderbouwing dienen; toen CZ nog 150 euro betaalde voor een gesprek was het leuk en kreeg zij er blaren van op de tong. Toen CZ zich toch eens achter de oren krabte en de vergoeding terugschroef naar 75 euro voor 2 jaar, is ook Sonja Keizer zich gaan beraden op de toekomst en is gaan uitzien naar een nieuwe uitdaging. Farmaactueel webcast. Harder bewijs is niet te krijgen dat financiering en continuïteit van financiering een noodzakelijke voorwaarde is om aan de door de KNMP opgemaakte richtlijnen te kunnen voldoen. En dan een marktconform uurloon plus toeslagen op academisch niveau! Inclusief reistijd en schrijftijd. Pillen en Praten heeft nog altijd geen kopers, wel kijkers. De kijkers kunnen het prima uitleggen.

Back to top