Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Pembrolizumab mag bij melanoom

PW Magazine 32/33, jaar 2015 - 03-08-2015
De Europese Commissie heeft pembrolizumab (Keytruda) goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom.

Pembrolizumab werd in een fase III-onderzoek vergeleken met de huidige standaardbehandeling ipilimumab. Het nieuwe middel liet zowel een significant langere overleving als een significant langere progressievrije overleving zien. Pembrolizumab komt beschikbaar in een dosering van 2 mg/kg eens in de drie weken.

Document acties

Back to top