Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dextromethorfan met kinidine bij alzheimer-agitatie

PW Magazine 40/41, jaar 2015 - 01-10-2015
De combinatie dextromethorfan+kinidine is effectief bij agitatie die wordt veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer.

Dat schrijven J.L. Cummings et al. in JAMA. Aan hun fase II-onderzoek deden 220 patiënten mee. Zij kregen vijf weken dextromethorfan+kinidine (n = 93) of een placebo (n = 127). Na vijf weken kreeg de helft van de placebogroep alsnog het middel. De Neuropsychiatric Inventory (NPI)-score in deel 1 van het onderzoek was significant lager in de combinatiegroep dan in een placebogroep: van 7,1 naar 3,8 respectievelijk van 7,0 naar 5,3. Hierbij staat 0 voor geen symptomen en 12 voor elke dag redelijk ernstige symptomen. In deel twee was de NPI-score verlaagd van 5,8 naar 3,8 in de groep met dextromethorfan+kinidine en van 6,7 naar 5,8 in de placebogroep.

Bijwerkingen die optraden waren diarree (5,9% bij dextromethorfan+kinidine versus 3,1% bij placebo), urineweginfecties (5,3% versus 3,9%) en vallen (8,6% versus 3,9%).

Document acties

Back to top