Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CHMP: groen licht voor nieuwe middelen en indicaties

PW Magazine 28/29, jaar 2015 - 07-07-2015
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA adviseert goedkeuring voor de volgende nieuwe geneesmiddelen en uitbreidingen van indicaties.

Sebelipase alfa (Kanuma) voor de behandeling van lysosomale zure-lipasedeficiëntie, een zeldzame ziekte.

 

Asfotase alfa (Strensiq), de eerste therapie voor kinderen met de zeldzame botziekte hypofosfatasemie. Bij deze aandoening nemen botten en tanden minder goed calcium en fosfor op, waardoor ze minder sterk zijn.

 

Panobinostat (Farydak) voor de behandeling van multipel myeloom dat opnieuw is opgevlamd of onbehandelbaar is. Het is het eerste oncolyticum dat aangrijpt op het enzym histon-deacetylase.

 

De humane alfa1-proteïnaseremmer Respreeza, voor de behandeling van mensen met een tekort aan dit enzym.

 

Docetaxel (Docetaxel Hospira UK Limited) voor de behandeling van borstkanker, niet-kleincellig longcarcinoom, prostaatkanker, adenocarcinoom in de maag, en hoofd- en nekkanker.

 

Duloxetine (Duloxetine Zentiva) voor de behandeling van majeure depressie, diabetische perifere neuropatische pijn en gegeneraliseerde angststoornis.

 

Pregabaline (Pregabaline Accord) voor de behandeling van epilepsie en gegeneraliseerde angststoornis.

 

Aripiprazol (Sandoz) voor de behandeling van schizofrenie en de preventie en behandeling van episodes bij bipolaire I-stoornis.

 

Idebenon (Raxone) bij patiënten die last hebben van een verminderd gezichtsvermogen door hereditaire opticusatrofie van Leber, een zeldzame, erfelijke ziekte waarbij kinderen en volwassenen plotseling blind worden, vaak eerst aan het ene oog, daarna snel aan het andere oog.

 

Document acties

Back to top