Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bundeling informatie over geneesmiddelen

PW Magazine 15, jaar 2015 - 27-03-2015
Informatie over geneesmiddelen moet actueler en beter toegankelijk zijn voor voorschrijvers en apothekers. Vijf organisaties gaan samenwerken en hun eigen communicatiekanalen beter op elkaar afstemmen.

Zorginstituut Nederland, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Bijwerkingencentrum Lareb, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Stichting Geneesmiddelenbulletin willen gezamenlijk de informatie in het Farmacotherapeutisch Kompas verrijken met actuele en op de praktijk toegesneden informatie. Op 27 mei ondertekenen de organisaties een intentieverklaring tot samenwerking, tijdens een expertmeeting over dit thema in de Domus Medica in Utrecht.

De organisaties gaan verder onderzoeken hoe hun eigen publicaties, zoals het Farmacotherapeutisch Kompas, het Medicijnjournaal en het Geneesmiddelenbulletin, elkaar beter kunnen aanvullen. “Daarbij is het wel de bedoeling dat de organisaties hun eigen identiteit behouden”, vertelt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. Volgens Coolen van Brakel is het de nadrukkelijke wens van het ministerie van VWS dat de organisaties meer gaan samenwerken.

Door de bundeling van geneesmiddelinformatie zal het volgens Coolen van Brakel voor apothekers bijvoorbeeld makkelijker worden om een FTO samen te stellen.

Tijdens de expertmeeting willen de organisaties met genodigden van gedachten wisselen en ideeën opdoen hoe zij de informatie over (nieuwe) geneesmiddelen actueler, toegankelijker en beter toepasbaar kunnen maken voor apothekers en voorschrijvers.

Document acties

Back to top