Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alert CMR over einddatum in AMO

23-12-2015
De stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR stelt een risico vast met mogelijk ernstige klinische gevolgen door het gebruik van de term einddatum in het actueel medicatieoverzicht (AMO). Ze vraagt apothekers te onderzoeken of hun AIS of ZIS de mogelijkheid heeft een medicatieoverzicht te tonen waarin bij de aflevergegevens geen einddatum wordt genoemd. Dat heeft de stichting vanmiddag in een alert laten weten.

Als het voor apothekers niet mogelijk is een medicatieoverzicht te tonen zonder einddatum, adviseert ze de kolom ‘einddatum’ door te halen. “Het geven van mondelinge toelichting bij het overhandigen van een medicatieoverzicht lijkt onvoldoende betrouwbaar”, aldus CMR.

De organisatie van de Centrale Medicatie-incidenten Registratie geeft dit alert naar aanleiding van enkele misverstanden bij de interpretatie van de einddatum. In twee gevallen hebben patiënt en specialist bij de gebruikte geneesmiddelen de einddatum geïnterpreteerd als therapeutische stopdatum. In één geval ging het om het gebruik van onder meer bisoprolol, dat onbedoeld werd gestopt. Dat leidde bij de patiënt tot een toename van de klachten en een bezoek aan de hartpoli. In een ander geval stopte de patiënt op eigen initiatief met het gebruik van furosemide.

Uit een analyse van CMR blijkt dat op het betreffende actueel medicatieoverzicht (AMO) bij geneesmiddelen die als chronisch zijn gekenmerkt, geen einddatum wordt getoond. Bij als niet-chronisch gekenmerkte medicatie werd echter een einddatum berekend op grond van dosering en geleverde hoeveelheid. Die einddatum zegt alleen iets over de logistieke einddatum, maar volgens het CMR niets over de therapeutische einddatum.

CMR heeft de softwareleveranciers van het AIS, HIS en ZIS gevraagd om zo snel mogelijk de huidige logistieke einddatum om te zetten in een therapeutische stopdatum. Zolang dit niet is gerealiseerd wil de stichting dat de ICT-bedrijven de huidige kolom ‘einddatum’ omdopen tot bijvoorbeeld ‘afgeleverd tot’ en te voorzien van een noot dat hiermee de einddatum van het recept wordt bedoeld en niet de stopdatum van de behandeling.

Document acties

Back to top