Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

29% patiënten haalt geneesmiddel niet op

PW Magazine 46, jaar 2015 - 09-11-2015
29% van de patiënten haalde vorig jaar de door de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen niet op in de apotheek. Vooral patiënten in achterstandswijken mijden de farmaceutische zorg, blijkt uit onderzoek van het NIVEL.
29% patiënten haalt geneesmiddel niet op

Het percentage patiënten dat zijn geneesmiddelen niet binnen zeven dagen ophaalt in de apotheek is tussen 2012 en 2014 vrijwel constant. In 2008 (34%) en 2009 (35%) was dit nog aanzienlijk hoger, concludeert het NIVEL, dat heeft onderzocht in hoeverre patiënten afzien van geneesmiddelen, diagnostiek en specialistische zorg.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van VWS, met in de begeleidingscommissie vertegenwoordigers van VWS, de Consumentenbond, de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland.

Vrouwen

Patiënten in achterstandswijken halen volgens het NIVEL hun geneesmiddelen vaker niet op dan mensen in andere wijken. Verder blijken vrouwen hun medicatie vaker te laten liggen dan mannen (31% versus 26%) en jongvolwassenen tussen 25 en 29 jaar (35%) vaker dan oudere patiënten tot 65 jaar (29%).

Patiënten met een of meer chronische aandoeningen bezoeken trouwer de apotheek voor hun geneesmiddelen dan klanten zonder aandoening.

NIVEL baseerde zich voor het onderzoek op Vektis-declaratiedata en de NIVEL Zorgregistraties Huisartsen; voor 2014 werden van ongeveer 500.000 patiënten de recepten geanalyseerd.

Zenuwstelsel

Het percentage niet opgehaalde geneesmiddelen blijkt sterk te verschillen tussen de geneesmiddelgroepen. Binnen de hoofdgroep ‘zenuwstelsel’ worden middelen het vaakst niet opgehaald (31%), zoals pijnstillers, antipsychotica en antiparkinsonmiddelen.

Maar ook antiparasitaire middelen, insecticiden en repellents (30%) en dermatologica (19%) blijven regelmatig achter in de apotheek.

Geneesmiddelen die het minst vaak niet worden opgehaald zijn de hoofdgroepen cardiovasculair systeem (8%), oncolytica en immunomodulantia (9%) en systemische hormonale preparaten, met uitzondering van insuline en geslachtshormonen (8%).

Seizoenen

Volgens het NIVEL zijn er naast kosten diverse redenen waarom patiënten hun geneesmiddelen niet ophalen. Zo kan er sprake zijn van een voorzorgrecept of patiënten gaan naar de drogist voor een goedkoper geneesmiddel.

Ook het seizoen blijkt van invloed: in januari en februari halen patiënten gemiddeld vaker hun geneesmiddelen niet op dan in de rest van het jaar. Mogelijk komt dat, volgens NIVEL, omdat ze dan hun eigen risico nog niet hebben opgemaakt.

Document acties

Reacties

09-11-2015 15:29
D.T. Hendriksz zegt:

Toch altijd even zelf lezen. Gaat om criterium van binnen 7 dagen afhalen van alle recepten! Niet alleen van spreekuurrecepten. Dus ook herhaalrecepten en recepten uit de herhaalservice. Wellicht bij Nivel nog onbekend. 29% is dan ook een onzinnig inhoudsloos en betekenisloos percentage. Jammer dat het PW hierin meegaat.

Het is onbekend hoeveel recepten er in het geheel niet worden opgehaald binnen 3 maanden. Als dat 0,05% is zal het veel zijn.

Nu wordt de suggestie gewekt dat 29% van de recepten blijven liggen en ten onrechte worden gedeclareerd.

http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Inzicht-zorgmijden.pdf

NIVEL

Rapportage inzicht in zorgmijden
19 patiënten, inclusief diegenen zonder recept, is het percentage zorgmijders in 2014 19%.
Dit percentage is representatief voor de algemene bevolking
14 .Rekening houdend met het feit dat patiënten
vaak meerdere recepten hebben in een jaar, is een
patiënt in deze analyse als zorgmijder gezien als hij/zij bij minimaal 20% van zijn/haar recepten de geneesmiddelen niet ophaalt
15
.
Figuur 2.
5 Het percentage patiënten dat bij minimaal 20% van zijn/haar
recepten de geneesmiddelen niet ophaalt binnen 7 dagen, als deel van alle patiënten met een recept in datzelfde jaar(N:aantal patiënten met een recept in dat jaar)

Back to top