Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Privacy mag veiligheid niet in de weg staan’

PW Magazine 22, jaar 2015 - 27-05-2015
We moeten ervoor waken dat de privacywetgeving ten koste gaat van de patiëntveiligheid. Dat stelde KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent op 19 mei tijdens de Districtsleden-bijeenkomst van de KNMP in Assen. “Privacy is een groot goed, maar als die te ver wordt doorgevoerd waardoor we niet beschikken over patiëntgegevens, dan kunnen we de medicatieveiligheid niet garanderen.”

Klein Nulent refereerde aan de wetgeving over elektronische patiëntgegevens en datalekken die momenteel voorligt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Als die doorgang vindt, moet de patiënt telkens specifieke toestemming geven voor het delen van zijn gegevens. De vrees bestaat dat dit onwerkbaar wordt of de patiëntveiligheid in de weg staat.

Apothekers kennen een onderzoekplicht, zo bleek uit de bijeenkomst. Dat wil zeggen dat ze bij onvoldoende patiëntgegevens een farmaceutische anamnese afnemen om te voorzien in een compleet medicatieoverzicht. Vooral in een dienstapotheek of poliklinische apotheek, dus bij passanten, genereert dit vaak extra werk.

Document acties

Back to top