Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorgverzekeraars leggen in 2016 nadruk op MFB’s

Accent inkoop op samenwerking zorgverleners

PW Magazine 22, jaar 2015 - 26-05-2015
Bijna alle zorgverzekeraars zetten bij hun inkoopbeleid voor apothekers voor 2016 in op de medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s). Zo kunnen apothekers patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante gegevens uit het medicatiedossier betrekken in hun adviezen.
Zorgverzekeraars leggen in 2016 nadruk op MFB’s

Doel is dat apothekers beter het geneesmiddel kunnen afstemmen op de individuele patiënt. Dat blijkt uit de documenten die de zorgverzekeraars hebben gepubliceerd voor hun inkoopbeleid op farmaceutisch terrein voor volgend jaar.

In een toelichting zegt CZ dat het de kwaliteitsmonitor farmacie zal toepassen om de farmaceutische zorg “gedifferentieerd te honoreren”, aldus Debbie Roijen, inkoper farmacie bij CZ. “Met twaalf indicatoren kan onderscheid worden gemaakt in de kwaliteit van de apotheken.”

Hierbij maakt CZ gebruik van indicatoren van onder meer het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de CQ-index.

Vergelijken

Ook zorgverzekeraar VGZ wil het accent bij de inkoop leggen op goede farmaceutische zorg. “Die is gebaseerd op inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en kosten”, aldus de woordvoerder. De verzekeraar wil verzekerden beter inzicht geven in de zorg die apothekers geven en stelt informatie beschikbaar waardoor ze hun resultaten kunnen vergelijken met collega-apothekers. VGZ wil voor de inkoop van farmaceutische zorg alle betrouwbare informatie gebruiken.

De meeste zorgverzekeraars leggen bij hun inkoopbeleid de nadruk op een integrale benadering, die samenwerking tussen zorgverleners bevordert. Achmea reorganiseert hiervoor zelfs de zorginkoop. Het bedrijf wil zorg “klantcentraal” inkopen via modules, zegt senior inkoper farmacie Ferry Visser. “Achmea heeft acht modules ontwikkeld, zoals ‘nierinsufficiëntie’ en ‘zorg in de wijk’. We willen die modules in 2016 regionaal of landelijk inkopen.”

In 2017 krijgen alle apothekers ermee te maken, daarom sluit Achmea dit jaar ook slechts eenjarige contracten af.

Menzis kondigt aan het preferentiebeleid aan te passen. In plaats van een bepaald merk aan te wijzen als preferent, kiest de verzekeraar vanaf 2016 voor een maximale vergoedingsprijs. Hierdoor zijn meerdere geneesmiddelen preferent, zodat apothekers meer ruimte krijgen om bijvoorbeeld bij beschikbaarheidsproblemen een passend alternatief geneesmiddel te zoeken. Ze hoeven niet steeds vooraf met de verzekeraar te overleggen of een bepaald middel wordt vergoed.

Geen overeenkomst

VGZ laat weten dat apotheken die dit jaar geen contract hebben, in principe volgend jaar ook geen overeenkomst kunnen sluiten. Alleen als een apotheek in de buurt is verdwenen of een apotheek betere of andere zorg geeft, komt een niet-gecontracteerde apotheker in aanmerking voor een VGZ-contract.

Andere punten uit de beleidskaders: het non-concurrentieel inkopen van farmaceutische spoedzorg blijft, op basis van een representatiemodel. De vervolgopleiding tot openbaar apotheker-specialist wordt door alle zorgverzekeraars erkend. Zorgverzekeraar CZ zal de prestatie farmaceutische begeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis separaat inkopen en honoreren.

Document acties

Back to top