Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Onnodige barrières bij toelating medicijnen’

Procedures kunnen maanden korter, staat in advies aan VWS

PW Magazine 49, jaar 2015 - 27-11-2015
Onnodige belemmeringen zorgen voor een vertraging van twee weken tot een half jaar bij de toelating van geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Die vertragingen kosten soms enkele tonnen per geneesmiddel.
‘Onnodige barrières bij toelating medicijnen’

Dat staat in een advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (Actal) aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Zij bereidt maatregelen voor om de bureaucratie in de zorg terug te dringen.

“De procedures om te beoordelen of geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen, passen niet meer bij hoe deze medicijnen worden gemaakt”, schrijft Actal. “Gevolg is dat het langer duurt voordat die middelen worden vergoed en de patiënt langer moet wachten voordat hij ze kan gebruiken.”

Herbeziening

Voorzitter Jan ten Hoopen van Actal: “De vraag is niet óf, maar wanneer er zoveel zand in de raderen is gestrooid dat het vergoedingenstelsel gaat haperen. Dit vraagt om herbezinning op alle toelatingsprocedures. De minister moet een toekomstbestendig stelsel ontwikkelen.”

Het advies is mede gebaseerd op een onderzoek van adviesbureau kpmg. Dat schrijft dat de farmaceutische industrie de onduidelijke en onvoorspelbare procedures een belemmering vinden. Zorginstituut Nederland en het ministerie van vws zouden dat beter met elkaar kunnen afstemmen. Ook worden soms aanvullende onderzoeksgegevens gevraagd om de doelmatigheid of effectiviteit van een middel te onderbouwen, terwijl die door de steeds wijzigende wetenschappelijke inzichten vaak niet meer bruikbaar zijn.

Preventief

“Door de onvoorspelbaarheid van de procedures”, schrijft KPMG, “stellen ondernemers preventief dossiers op voor intramurale geneesmiddelen met een budgetimpact boven de € 2,5 miljoen, terwijl die slechts in 20% van de gevallen door het Zorginstituut worden opgevraagd.” Het opstellen van een dergelijk dossier kost per stuk € 70.000 à € 200.000.

KPMG stelt dat het voortraject voor het aanvragen van een add-on-declaratietitel maanden langer dan noodzakelijk duurt, omdat de zorgverzekeraars “onnodig” een inhoudelijke beoordeling uitvoeren. Een pilot met een nieuwe procedure voor voorwaardelijke toelating toont dat het voortraject, dat nu anderhalf à twee jaar in beslag neemt, met zes maanden kan worden verkort. KPMG adviseert één loket voor de aanvragen van farmaceutische bedrijven, waar ze met vragen terechtkunnen, dossiers kunnen uploaden en procedures kunnen indienen.

Regeldruk

Actal stelt dat de procedures een echo zijn van het verleden. “Nieuwe medicijnen worden vaker voor kleine doelgroepen ontwikkeld, zodat het dan moeilijk is om een representatieve testgroep te vinden om de kosteneffectiviteit aan te tonen.” Een behandeling is nu complexer met combinatietherapieën, verschillende geneesmiddelen die binnen én buiten het ziekenhuis worden gebruikt. “Dat maakt het moeilijker om de effectiviteit van alleen dat ene medicijn te bepalen”, aldus Actal.

KNMP, ASKA, NVPF en LHV Apotheekhoudende Afdeling werken sinds afgelopen zomer al samen om de regeldruk in de farmacie terug te dringen. De tijd die opgaat aan onnodige administratieve handelingen, kunnen zorgverleners niet besteden aan patiënten, zeggen deze organisaties. Ze werken daarbij samen met onder andere Zorgverzekeraars Nederland, Actal en VWS.

Document acties

Back to top