Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Hulpmiddelverstrekking via landelijke leveranciers versnippert zorg’

KNMP-voorzitter vraagt Tweede Kamer in brief om overleg

PW Magazine 5, jaar 2015 - 27-01-2015
De KNMP vindt de verstrekking van hulpmiddelen via landelijke leveranciers verwarrend voor patiënten. Dat heeft KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent vorige week geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt de versnippering van de zorg die hierdoor optreedt nadelig voor patiënten: zij krijgen steeds vaker niet alleen met hun eigen apotheek te maken, maar moeten veel andere leveranciers benaderen voor de gewenste zorg.
‘Hulpmiddelverstrekking via landelijke leveranciers versnippert zorg’

De apothekersvereniging ziet zorgverzekeraars steeds vaker middelen leveren zonder tussenkomst van de apotheker. Klein Nulent doet in zijn brief ook een oproep om het systeem van markttoelating bij medische hulpmiddelen te herzien.

Klein Nulent schrijft de brief aan de vooravond van een debat tussen minister Edith Schippers van Volksgezondheid en de vaste Kamercommissie over het hulpmiddelenbeleid, dat plaatsvindt op 12 februari. “Patiënten en zorgprofessionals moeten blind kunnen vertrouwen op de kwaliteit van medische hulpmiddelen. Recente uitzendingen van het tv-programma Radar maken echter pijnlijk duidelijk dat het CE-keurmerk, dat vereist is om hulpmiddelen op de Europese markt te brengen, de kwaliteit van de producten allerminst waarborgt.”

Kwaliteit staven

Bij de registratie van medische hulpmiddelen ontbreekt nu een functionele omschrijving van het product. Dat compliceert de vergelijkbaarheid, aldus de KNMP. Als die functionele omschrijving er wel komt, kunnen zorgverleners beter de kwaliteit en veiligheid van het product staven. "Daarnaast ontbreekt een registratiesysteem waarmee risicovolle hulpmiddelen bij de patiënt kunnen worden teruggevonden als dat nodig zou zijn", aldus Klein Nulent.

De KNMP-voorzitter biedt de Tweede Kamer aan om samen met de overheid en andere betrokken partijen na te denken over "een veiliger hulpmiddelenketen". Gebruikt een patiënt zowel geneesmiddelen als hulpmiddelen, dan heeft hij er baat bij beide af te nemen bij één zorgverlener, schrijft Klein Nulent. “Dit verkleint de kans op fouten en draagt dus bij aan een succesvolle behandeling.”

HKZ-certificering

De KNMP wijst erop dat apothekers investeren in verdere verbetering van de hulpmiddelenzorg. De HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor apotheken zal worden uitgebreid met hulpmiddelenzorg, inclusief periodieke toetsing.

“Dat is verwarrend, zeker voor oudere patiënten”, vindt Klein Nulent. “Bij de inkoop van hulpmiddelen door zorgverzekeraars wordt echter bijna uitsluitend gekeken naar een lage prijs. Er is onvoldoende aandacht voor kwaliteit en persoonlijke ondersteuning.”

Ten slotte speelt mee, schrijft hij, dat de patiënt denkt een vrije keuze te hebben van apotheker en huisarts (artikel 13). Klein Nulent: "Maar op deze wijze blijkt dat in de praktijk een wassen neus. Verzekeraars gaan hiermee in tegen de wens van de Kamer.”

Document acties

Back to top