Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW21en22

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Vertekend beeld

Je zou het niet zeggen als je de met frisdrank en chips volgepropte winkelwagentjes de supermarkt ziet verlaten – evenals de wekelijkse aanbiedingen voor deze producten – maar de meerderheid van de Nederlanders vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het bevorderen van een gezonde leefstijl. Tenminste, dat is wat een peiling van het Zorginstituut Nederland onder tweeduizend mensen uitwijst.

27-05-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

2041

De VJA en de vervolgopleiding hebben leuke, toevallige overeenkomsten. Toen de VJA haar 25ste verjaardag vierde, bestond de vervolgopleiding ook 25 jaar. Zo’n mijlpaal zette alle betrokken partijen weer aan het denken. Wat hebben we bereikt in deze 25 jaar en wat willen wij in de toekomst nog bereiken?

27-05-2022 | door Iris de Jong, voorzitter Vereniging van Jonge Apothekers

Noodoproep Zorginstituut: zorg dreigt vast te lopen

Overvolle wachtkamers, wanhopige artsen, tekort aan personeel en rondzwervende psychiatrische patiënten. Zo ziet de zorg er over twintig jaar uit als er niets gebeurt. Met deze onheilspellende boodschap lanceert Zorginstituut Nederland (ZIN) de bewustwordingscampagne DeZorgvanMorgen.

18-05-2022 | door PW

Herexamen 2022 PW21en22

Eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van obstipatie bij opioïdgebruik is:

25-05-2022 | door Jeanne van Berkel, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)/KNMP

Mogelijke associatie niet-selectieve β-blokkers en alzheimer

Blootstelling aan niet-selectieve β-blokkers lijkt geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer, terwijl het risico verminderd lijkt na gebruik van selectieve β2-sympathicomimetica. Dat stellen Groningse onderzoekers op basis van een retrospectieve cohortstudie.

16-05-2022 | door F.J.M van den Houdt (461233)

Alliance Healthcare sluit vestigingen en centraliseert in Veghel

Farmaceutische groothandel Alliance Healthcare sluit distributie- en productielocaties verspreid in Nederland en brengt haar activiteiten samen op een nieuwe campus in Veghel. Voor ongeveer 240 medewerkers betekent dit meeverhuizen of op zoek naar een andere baan.

19-05-2022 | door PW

Zorginstituut: elf nieuwe dure medicijnen in de sluis

Elf nieuwe dure geneesmiddelen komen in de tweede helft van 2022 in aanmerking voor plaatsing in de pakketsluis. Dat meldt Zorginstituut Nederland (ZIN), dat gaat beoordelen of deze middelen kunnen worden opgenomen in het basispakket.

17-05-2022 | door PW

Geactiveerd eptacog alfa toepasbaar bij ernstige bloedingen na bevalling

Geactiveerd eptacog alfa (NovoSeven) heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies gekregen voor uitbreiding van de indicatie. Het middel is al inzetbaar voor de behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met aangeboren hemofilie A of B met bepaalde antistoffen, verworven hemofilie, aangeboren factor VII-deficiëntie en de ziekte van Glanzmann (trombasthenie).

27-05-2022 | door PW

Vitamine D uit pakket treft 1,5 miljoen mensen

Het Zorginstituut Nederland heeft aan de minister geadviseerd om per 2023 alle vitamine D-geneesmiddelen – al dan niet in combinaties – uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te verwijderen. Hierdoor krijgen ruim 1,5 miljoen patiënten deze middelen niet meer vergoed. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

27-05-2022 | door SFK

‘Focus openbaar apotheker verschuift richting generieke vaardigheden’

De apotheker van de toekomst is expert op het gebied van farmaceutische zorg, is opgewassen tegen de dynamiek in de gezondheidszorg en toont leiderschap, zowel binnen als buiten de apotheek. Met het oog daarop is de vervolgopleiding vernieuwd. “Laat zien dat je ertoe doet, dat je vanzelfsprekend onderdeel bent van het palet zorgverleners in de eerstelijnszorg.”

27-05-2022 | door Frans van den Houdt

Zorgverlenerschap centraal bij modernisering vervolgopleiding

De openbare farmacie kent sinds 1995 een vervolgopleiding die toegang geeft tot het KNMP-register van openbaar apothekers. Ook moeten sindsdien geregistreerde openbaar apothekers hun registratie elke vijf jaar vernieuwen. Daarmee is de koers naar het wettelijk erkende specialisme openbare farmacie ingezet. Een terugblik op de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 27 jaar.

27-05-2022 | door Frans van de Vaart en Henk Buurma

Atriumfibrilleren: minder vaak bloeding bij dabigatran

Patiënten met atriumfibrilleren die met dabigatran worden behandeld hebben een 41% lager risico op een grote bloeding ten opzichte van rivaroxaban en eenzelfde risico op een beroerte, myocardinfarct of overlijden.

27-05-2022 | door Linda de Graaf

SiRNA leidt tot daling Lp(a)-concentratie

SiRNA SLN360 wordt goed verdragen en leidt tot een dosisafhankelijke daling van de Lp(a)-concentratie, blijkt uit een fase I-studie.

27-05-2022 | door Linda de Graaf

Vervolgopleiding: openbaar apotheker als leider van de lokale farmaceutische zorg

Om zijn positie te versterken in de eerste lijn moet de openbaar apotheker assertief zijn en samenwerken met andere partijen. Volgens het nieuwe beroepscompetentieprofiel van de vervolgopleiding openbare farmacie functioneert de apotheker als leider van de lokale farmaceutische zorg. Opleider Mieke Sandino: “Apothekers ontwikkelen een eigen visie en nemen patiënten, zorgverleners en regionale partijen daarin mee.”

27-05-2022 | door Edwin Bos

‘Apotheker beslist zelf of hij abortuspil ter hand wil stellen’

Bij de toepassing van de ‘abortuspil’ is sprake van spanning tussen de rechten van de vrouw en de beschermwaardigheid van menselijk leven, waartoe de apotheker zich zal moeten verhouden. “Dit betekent dat een apotheker niet zomaar hoeft mee te werken”, betogen drie leden namens de SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie.

27-05-2022 | door Yuen Yee Li, Han de Gier en Monique ten Brinke

Als eerste op nieuwe opleiding

De registratieopleiding tot openbaar apotheker verliep wat stroef maar was bovenal nuttig, vindt Dirk Stobbe. Hij zat bij de eerste groep die de opleiding zo’n 25 jaar geleden moest doorlopen. “Ik hoorde voor het eerst hoe je een apotheek runt.”

27-05-2022 | door Delia Titre

KNMP viert 25 jaar openbaar apotheker

De KNMP staat in de week van 7 juni stil bij 25 jaar openbaar apotheker. Dit heugelijk moment wordt gevierd met alle openbare apotheken in Nederland. In 1995 voerde de KNMP de verplichte registratiefase in en de vijfjaarlijkse herregistratieplicht voor opname in het KNMP-register.

27-05-2022 | door D.M. Titre

Feest

Er is alle reden om feestelijk gestemd te zijn; de openbaar apotheker bestaat 25 jaar! Eigenlijk alweer iets langer, maar door de pandemie is het feestje twee jaar opgeschoven.

27-05-2022 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurder KNMP

Opleiding tot kaderapotheker in het najaar weer van start

De tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker gaat in het najaar van 2022 weer van start. Deze opleiding stoomt openbaar apothekers klaar voor een spilfunctie in de regio, op inhoudelijk en strategisch gebied.

27-05-2022 | door KNMP
Back to top