Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW 47

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Gehannes

Dat een snel groeiende groep ouderen anno 2020 nog steeds worstelt met hun pillen omdat die te groot en moeilijk in tweeën te breken zijn of niet eens uit de blister gedrukt kunnen worden, is onbegrijpelijk en schandalig. Dat vindt ook het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), al zullen zij een dergelijke kwalificatie niet snel in de mond nemen. Wat het EMA gelukkig wel doet is een zogeheten reflectiedocument publiceren waarmee zij de farmaceutisch industrie in keurige, maar niet mis te verstane woorden laat zien hoe belangrijk het is om bij het ontwerp van hun geneesmiddelen serieus rekening te houden met tabletgrootte, breekbaarheid en innamegemak.

20-11-2020 | door Frans van den Houdt

Hulp gezocht

Eigenlijk wilde ik niet over COVID-19 schrijven, maar dat lijkt in deze tijd bijna onmogelijk. Onlangs mocht ik bij Nieuws-uur komen toelichten hoe wij ons als Bijwerkingencentrum Lareb aan het voorbereiden zijn op de veiligheidsbewaking van de nieuwe vaccins. Leuk natuurlijk, vooral omdat ik eindelijk een keer geïnterviewd zou worden door de in mijn ogen beste interviewer van Nederland op dit moment: Jeroen Wollaars.

20-11-2020 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb

Herexamen 2020 PW47

Wat houdt een 'rolling review' in?

18-11-2020 | door M. Dankers, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Europa bestelt 200 miljoen doses Pfizer-vaccin

Europa krijgt 200 miljoen doses geleverd van het mRNA-coronavaccin BNT162b2, met een optie om aanvullend 100 miljoen doses aan te vragen. Dat zijn de Europese Commissie en Pfizer en BioNTech overeengekomen.

12-11-2020 | door PW

Aantal diabetespatiënten naar 1,4 miljoen in 2040

Over twintig jaar hebben naar verwachting ruim 1,4 miljoen patiënten diabetes: 130.000 met type 1 en 1,3 miljoen met type 2. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en het RIVM, in opdracht van het Diabetes Fonds.

11-11-2020 | door PW

Vermijd gebruik andexanet alfa bij heparine

Andexanet alfa (Ondexxya) kan leiden tot ongevoeligheid voor het antistollingsmiddel heparine. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners het gelijktijdig gebruik van andexanet alfa en heparine, bijvoorbeeld tijdens een operatie, te vermijden.

09-11-2020 | door PW

Meldingen leverschade door gebruik fingolimod

Patiënten met multiple sclerose kunnen bij gebruik van fingolimod (Gilenya) ernstige leverschade oplopen. Dat blijkt uit een aantal meldingen van ernstige bijwerkingen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) scherpt de aanbevelingen voor artsen en apothekers aan om de risico’s zo klein mogelijk te maken.

12-11-2020 | door PW

Coronabehandeling met bloedplasma kan starten

De vierduizend doses met antistoffen tegen het coronavirus die Sanquin Bloedbank en Sanquin Plasma Products hebben geproduceerd uit gedoneerd bloed kunnen worden ingezet. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekendgemaakt.

11-11-2020 | door PW

Fosfaatbinder voor kinderen met chronische nierziekte

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft positief geadviseerd over uitbereiding van de indicaties van twee geneesmiddelen.

20-11-2020 | door PW

Dexamfetamine vaker als spécialité verstrekt

Nederlandse apothekers verstrekken sinds 2019 gemiddeld ongeveer 750.000 standaarddagdoseringen (DDD) dexamfetamine per maand. Hoewel dit totale aantal redelijk stabiel is, is het aandeel van de verschillende productgroepen daarbinnen wel fors veranderd. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

20-11-2020 | door SFK

‘Met die ene grote pil gaan we het niet redden’

De vergrijzing neemt sterk toe en veel ouderen gebruiken veel genees­middelen. Toch wordt bij het ontwerp van die middelen nog onvoldoende gedacht aan die gebruikers, waardoor medicatie moeilijk is in te nemen en de behandeling faalt. Met een uniek reflectiedocument wil het Europees Geneesmiddelen Agentschap de bewustwording vergroten bij fabrikanten, artsen, apothekers en patiënten.

20-11-2020 | door Frans van den Houdt

Oudere verwelkomt advies apotheek voor valpreventie

Apothekers kunnen een belangrijke rol spelen bij valpreventie in de eerstelijnszorg. Patiënten zijn gemotiveerd om hieraan mee te werken, mits de interventies aansluiten op de eigen persoon­lijke voorkeuren. Ze verwachten dat de apotheek zich richt op veilig medicatiegebruik, medicatie-­afbouw en het verstrekken van informatie over valrisicoverhogende geneesmiddelen.

20-11-2020 | door Marle Gemmeke, Ellen S. Koster, Katja Taxis en Marcel L. Bouvy

Hoger risico borstkanker bij gecombineerde hormoontherapie

Hormoontherapie (HRT) tijdens de overgang verhoogt het risico op borstkanker. Deze nieuwe studie laat zien dat het risico met name is verhoogd bij gebruik van preparaten met zowel oestrogenen als progestagenen en bij langdurig gebruik.

20-11-2020 | door Linda de Graaf

Upadacitinib effectief bij reumatoïde artritis

Bij patiënten met reumatoïde artritis refractair voor biologische DMARD’s is upadacitinib supe­rieur aan abatacept. Ernstige bijwerkingen lijken vaker op te treden.

20-11-2020 | door PW

Valpreventie gebaat bij multidisciplinaire samenwerking

Eén op de drie ouderen valt minstens een keer per jaar. Apothekers kunnen een belangrijke rol spelen bij het omlaag brengen van dit aantal. Ze hebben echter te maken met barrières bij het implementeren van valpreventie in de dagelijkse praktijk. Meer multidisciplinaire samenwerking, een vergoeding vanuit zorgverzekeraars en een (online) overzicht van fall risk-increasing drugs (FRID’s) kunnen hierbij helpen.

20-11-2020 | door Eline A. Rodijk, Marle Gemmeke, Ellen S. Koster en Marcel L. Bouvy

Doseren op anti-xa-spiegels uitkomst bij obese Covid-19-patiënt

Patiënten met obesitas hebben een verzwakt immuun­respons, waardoor zij mogelijk een sneller en ernstiger beloop hebben van COVID-19. Ook hebben COVID-19-patiënten met obesitas een verhoogd risico op het ontwikkelen van longembolieën. Voor de behandeling hiervan is in Nederland onder meer dalteparine geregistreerd, tot een maximum van 18.000 IE per dag. Om onderdosering te voorkomen biedt doseren op anti-Xa-spiegels uitkomst.

20-11-2020 | door T.N.T. Trang, Anouk J.W. Gulpen, Hans J.L.P. van Duijnhoven en Crétien J.G.M. Jacobs,

Farmacie ontsluiten voor leken

Hij introduceerde in zijn colleges nieuwe taken voor apothekers, ter verbetering van medicatiebewaking en geneesmiddelgebruik. Voor zijn belangrijke werk krijgt emeritus hoogleraar Arijan Porsius de erepenning van de KNMP.

20-11-2020 | door Frans van den Houdt

Zichtbaarheidstest

We hebben een schitterend vak. Maar wordt het apothekersvak wel voldoende gewaardeerd? De KNMP heeft vorig jaar een stakeholdersonderzoek laten doen. Een paar conclusies: de apotheker is voor honderd procent onzichtbaar en heeft geen profiel.

20-11-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Modernisering GVS met jaar uitgesteld naar 1 januari 2023

Minister Tamara van Ark (VWS) stelt de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) met een jaar uit naar 1 januari 2023. Dit schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

20-11-2020 | door KNMP

Signaalmoeheid slaat toe vanwege dubbelmedicatie

Apothekers geven aan veel signaalmoeheid te ervaren op het gebied van dubbelmedicatie. Dit blijkt onder meer uit onderzoek naar signaalmoeheid in de openbare apotheek en ziekenhuisapotheek. Om de medicatiebewaking op dubbel­medicatie te verbeteren en zo de signaalmoeheid onder apothekers te verminderen heeft de KNMP de Werkgroep Dubbelmedicatie opgericht.

20-11-2020 | door Marleen Journee-Gilissen

CBG: Bacicoline-B is eind 2020 weer beschikbaar

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) verwacht dat Bacicoline-B eind 2020 weer beschikbaar is. Dat stelt het CBG in een publicatie op zijn website.

20-11-2020 | door KNMP
Back to top