Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW08

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Loterij

Het is belangrijk dat op de opleiding zo snel mogelijk weer een goede balans wordt gevonden tussen patiëntenzorg en productzorg, schreef emeritus hoogleraar farmaceutische analyse (Universiteit Utrecht) Ad de Jong mij onlangs, naar aanleiding van het opiniestuk van Paul Le Brun en Ralph van Wezel over het toenemende belang van eigen bereidingen. Het zwaartepunt van de opleiding ligt volgens De Jong nu op patiëntenzorg.

22-02-2019 | door Frans van den Houdt

Het verkeerde flesje

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo bleek ook uit een melding die we ontvingen van een arts van de spoedeisende hulp. Het betrof een patiënt die per ongeluk een flesje Alka-druppels had verwisseld met oogdruppels.

22-02-2019 | door Agnes Kant, Lareb

€ 5 miljoen voor kennis delen over bereidingen

Van de Vriendenloterij ontvangt het Amsterdam UMC de komende vijf jaar een schenking van € 1 miljoen per jaar. Hiermee start het ziekenhuis een platform voor het uitwisselen van kennis over de bereiding van weesgeneesmiddelen. “We gaan informatie delen via een website, symposia en nieuwsberichten.”

18-02-2019 | door Edwin Bos

Huisartsen weigeren onterecht nieuwe patiënten

Eén op de vijf huisartsen weigert weleens een patiënt, wat in strijd is met de eigen regels of met de mededingingsregels. Dat blijkt uit een enquête onder huisartsen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

12-02-2019 | door PW

‘Zorgbestuurders moeten zich voorbereiden op Brexit’

Door een harde Brexit kunnen genees- en hulpmiddelen vast komen te staan bij de grens, waardoor ze mogelijk niet beschikbaar zijn in Nederland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roept zorgbestuurders op maatregelen te nemen.

11-02-2019 | door PW

Herexamen 2019 PW 08

Welke uitspraak over vaccinatie is juist?

21-02-2019 | door Karin Hagendoorn-Becker, apotheker GIC

Meldingen van nierstenen na gebruik mesalazine

Bij gebruik van het ontstekingsremmende maagdarmmiddel mesalazine zijn meldingen gemaakt over het ontstaan van nierstenen.

21-02-2019 | door PW

Dapagliflozine nuttig voor deel patiënten diabetes type 1

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) beveelt de inzet van de SGLT-2-remmer dapagliflozine aan als eerste orale additionele therapie – naast insuline – voor bepaalde patiënten met diabetes mellitus type 1, bij wie ondanks optimale insuline­therapie het bloedglucoselevel onvoldoende onder controle blijft.

20-02-2019 | door PW

Opnieuw € 25 miljoen minder aan astma-COPD-medicatie

Openbare apotheken verstrekten in 2018 aan 1,56 miljoen mensen inhalatiemedicatie voor astma en COPD. Dat zijn er vrijwel evenveel als in 2017. De daarmee gepaard gaande kosten zijn vorig jaar echter met € 25 miljoen afgenomen. De kostendaling komt vrijwel volledig voor rekening van tiotropium en de combinatie van salmeterol met fluticason. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

22-02-2019 | door SFK

‘Wederzijds begrip leidt tot hoger niveau samenwerking’

Apothekers en huisartsen blijken vaak nog te weinig over elkaar te weten. Om elkaars expertise beter te leren kennen en begrijpen, betere besluiten te kunnen nemen en de patiënt betere zorg te kunnen bieden, hebben drie apothekers en vier huisartsen samen een intervisiegroep opgezet. “Intervisie is een heel goed middel om de samenwerking te bevorderen.”

22-02-2019 | door Frans van den Houdt

Huisarts mag medicatie blijven leveren in Annen

Een apotheekhoudende huisarts vroeg een vergunning aan om geneesmiddelen ter hand te stellen in Annen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg weigerde dit want hij wil zelf bepalen voor welk gebied de vergunning geldt. Maar de Raad van State stelt dat hij die vrijheid niet heeft. Als voldaan is aan het afstandscriterium, moet de vergunning worden verleend.

22-02-2019 | door Catelijne Bach

Wereldwijde richtlijn voor beter gebruik orale anticoagulantia

Orale anticoagulantia worden regelmatig niet goed gebruikt. Een internationale richtlijn moet daarin verandering brengen. Experts komen met aanbevelingen om goed gebruik te bevorderen. Belangrijk vinden zij onder meer duidelijke afspraken rondom de inrichting van zorg, therapietrouwbegeleiding, medicatieoverdracht en communicatie met de patiënt.

22-02-2019 | door Bart van den Bemt

Antihypertensiva baten niet bij milde hypertensie

Behandeling met bloeddrukverlagers bij patiënten met een laag risico en milde hypertensie leidt niet tot minder sterfte of cardiovasculaire aandoeningen. Het risico op bijwerkingen is wel verhoogd.

22-02-2019 | door Linda de Graaf

Lisdexamfetamine meest effectief bij volwassenen met ADHD

Van de verschillende psychostimulantia heeft lisdexamfetamine het grootste effect bij de behandeling van volwassenen met ADHD. Modafinil heeft geen effect op de symptomen van ADHD.

21-02-2019 | door PW

Ongevraagd persoonlijk advies nodig bij zelfzorg

Consumenten overschatten hun deskundigheid op het gebied van zelfzorg. Dit kan leiden tot onjuiste beslissingen en gezondheidsschade. Mensen vinden persoonlijk contact met een deskundige belangrijk, blijkt uit onderzoek, en willen daarom graag ongevraagd worden geattendeerd op de risico’s van gebruik van zelfzorgmiddelen.

22-02-2019 | door Lyda Blom

Minder inhalatiefouten, dus minder ziektelast en opnames

Samenwerking tussen alle regionale zorggroepen en drie afferente ziekenhuizen in de regio Utrecht heeft in 2018 geleid tot een Formularium voor inhalatiemedicatie. De initiatiefnemers willen hiermee bijdragen aan het terugdringen van het aantal inhalatiefouten en daarmee zorgen voor een vermindering van ziektelast, het aantal exacerbaties en ziekenhuisopnames.

22-02-2019 | door Johan Kooistra, Huub Lammers, Lee Tjioe, Suzan Knikkink en Renée van Snippenburg

Receptcontrole vóór aflevering

Apotheker Frédérique Fiévez controleert zelf alle eerste uitgiftes en risicorecepten voordat de medicatie over de balie gaat. Zo kan ze direct ingrijpen en de zorg verbeteren. “Nacontrole van recepten is mosterd na de maaltijd.”

22-02-2019 | door Edwin Bos

Nieuwe editie brochure Farmacogenetica en de Apotheker

Een nieuwe editie van de brochure Farmacogenetica en de Apotheker is beschikbaar. De NVZA en KNMP hebben deze editie gezamenlijk gepubliceerd na afronding van de Pilot Farmacogenetica in 2018. In de pilot is aangetoond dat met behulp van farmacogenetica de apotheker nog beter de medicatie op de patiënt kan afstemmen. Het NHG-Standpunt Farmacogenetica onderstreept de rol van apotheker als geneesmiddelenexpert en zijn positie als behandelaar op het gebied van farmacogenetica.

22-02-2019 | door KNMP

FMD

De telefoon stond niet roodgloeiend en de mailbox stroomde niet vol. Dat had ook anders kunnen zijn op de dag van de inwerkingtreding van de Falsified Medicines Directive (FMD), toen medewerkers paraat stonden bij de helpdesk van het bureau in Den Haag. Ook de maandag daaropvolgend kwamen de apotheekhoudenden in Nederland amper met hun vragen en problemen. Het bleef zelfs stil toen er in de ochtend een storing was van ruim een uur.

22-02-2019 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

KNMP: cijfers patiëntenfederatie gaan gelijk op met stijging tekorten

Recente cijfers van de Patiëntenfederatie Nederland over de beschikbaarheid van medicatie in de apotheek, houden gelijke tred met de stijging van het aantal geneesmiddelentekorten. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP in een reactie op een flitspeiling van de patiëntenorganisatie en het televisieprogramma Zembla.

22-02-2019 | door KNMP

Eerste lustrum voor KNMP Slotdag

De KNMP Slotdag beleeft dit jaar haar eerste lustrum. Sinds 2014 vindt de afronding van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker plaats op de Alexanderstraat 11 in Den Haag. Zo’n 450 inmiddels geregistreerde openbaar apothekers hebben hier op één van de ruim dertig bijeen-komsten hun diploma in ontvangst genomen.

22-02-2019 | door Geert Westerhuis

Apothekers positief over Oralia VTGM

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) heeft eind 2018 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder alle gebruikers van Oralia VTGM. Meer dan honderd apotheken hebben deelgenomen aan het onderzoek. Oralia VTGM wordt gewaardeerd met een 8,3. Een resultaat om trots op te zijn. Daarnaast is waardevolle feedback verkregen om het product nog beter te maken.

22-02-2019 | door Shiwai Ng
Back to top