Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW38

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Inspirerend

Het dagelijkse werk aan de balie wordt er niet makkelijker op – en dat is een understatement – maar veel apothekersassistenten zien nog steeds kans een specialisme te ontwikkelen om nog betere patiëntenzorg te kunnen leveren. Op hen richten we, aan de vooravond van de nationale dag van de apothekers-assistent, dinsdag 24 september, in dit PW de schijnwerpers.

20-09-2019 | door Frans van den Houdt

NZa: nog steeds veel schijnkeuze in zorgpolissen

Zorgverzekeraars bieden binnen concerns nog steeds veel dezelfde zorgpolissen aan, onder verschillende merknamen en voor uiteenlopende premies. Dat maakt het voor verzekerden onnodig lastig om te kiezen, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor Zorgverzekeringen 2019.

12-09-2019 | door PW

Beddendans

Ik werk dus in dat ziekenhuis dat per juli verzekerde patiënten bij een bepaalde zorgverzekeraar niet meer als nieuwe patiënt kan aannemen, vanwege het te lage plafond dat door hen met ons ziekenhuis is afgesproken. Het zal niemand verbazen dat dit leidt tot vervelende, lastige en onnodig complexe situaties, waarvan uiteindelijk de patiënt de dupe is. Zoals meneer X, verzekeringsstatus mij onbekend (van het feit dat ik dit moet noteren krijg ik overigens al jeuk).

20-09-2019 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Jonge kinderen vooral lokaal werkende geneesmiddelen

In de leeftijdscategorie tot en met 2 jaar en in die van 3 tot en met 12 jaar tellen de penicilline-antibiotica de meeste gebruikers. In de groep van 13 tot en met 17 jaar komt de anticonceptiepil die eer toe. In de eerstgenoemde leeftijdscategorieën zijn het vooral lokaalwerkende geneesmiddelen die de meeste gebruikers hebben. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

20-09-2019 | door SFK

Posters voor werving en waardering van assistenten

Om apothekers en medewerkers op te roepen hun waardering voor elkaar te tonen tijdens de Dag van de Apothekersassistenten op 24 september, is de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) een postercampagne gestart. Ook zijn posters ontwikkeld om apothekersassistenten te werven.

12-09-2019 | door PW

Stijging aantal meldingen bijwerkingen rode gistrijst

Het aantal meldingen van bijwerkingen na gebruik van rode gistrijst is sinds juli 2017 gestegen van 16 naar 74, concludeert Bijwerkingencentrum Lareb. Consumenten blijken onvoldoende op de hoogte van de mogelijke gevaren van deze supplementen.

10-09-2019 | door PW

Zorgverzekeraars willen stop op aanbod wijkverpleging

Aan de grote toestroom van kleine aanbieders van wijkverpleging moet een eind komen om verdere versnippering tegen te gaan. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer.

12-09-2019 | door PW

Herexamen2019 PW38

Welke fenobarbitaldrank 4 mg/ml levert u af?

17-09-2019 | door Marijn Westphal, LNA

Ingenolmebutaat: studie naar verdenking risico huidkanker

De Pharmacovigilance Risk Assess­ment Committee (PRAC) is een herbeoordeling gestart naar ingenolmebutaat (Picato), dat in een gel wordt toegepast bij de behandeling van actinische keratose, vanwege een mogelijk verhoogd risico op huidkanker.

19-09-2019 | door PW

Maatregelen tegen doseringsfouten methotrexaat

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) is het eens met de nieuwe maatregelen die de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) heeft voorgesteld om doseringsfouten met methotrexaat – dagelijks gebruik in plaats van wekelijks bij inflammatoire aandoeningen – te voorkomen.

17-09-2019 | door KNMP

Meldingen over spuiten ranibizumab

Controleer vóór injectie in het oog of de zuigerstang van de voorgevulde spuiten ranibizumab 10 mg/ml (Lucentis) makkelijk kan bewegen bij verwijderen van het overtollige volume. Dat adviseert de fabrikant nadat deze verschillende meldingen ontving over spuiten, uitgegeven vanaf 1 mei, waarbij problemen optraden met het bewegen van de zuigerstang. Hierdoor zou te weinig werkzame stof in het oog kunnen worden geïnjecteerd. Spuiten waarbij problemen optreden, dienen zorgverleners te retourneren naar Novartis.

18-09-2019 | door PW

‘Meer diepgang in je werk door direct patiëntencontact’

De een probeert mensen van het roken af te helpen, een ander speelt zichzelf in YouTube-filmpjes en een derde adviseert diabetespatiënten over een gezondere leefstijl. Apothekersassistenten houden zich naast hun dagelijkse taken met een scala aan zorgactiviteiten bezig. Aan de vooravond van de Dag van de Apothekersassistenten vertelt een aantal van hen over hun werk. “Patiënten kunnen me altijd bellen voor hulp.”

20-09-2019 | door Frans van den Houdt

Van zeven naar drie pillen

Meneer O wil graag minder medicijnen gebruiken. Zijn combinatietablet is vanwege leveringsproblemen omgezet in drie losse tabletten. Ook heeft hij spierpijn, mogelijk van de simvastatine. Na een bezoek aan de apotheker is de pijn weg en gebruikt hij vier pillen minder.

20-09-2019 | door Valérie Meijvis

Complexe driehoeksrelatie antipsychotica, delier, glucose

De wisselwerking tussen antipsychotica, delier en de glucose-homeostase is complex. Bij intensive-carepatiënten lijkt delier van invloed op de glucose-homeostase en andersom. Ook lijkt de wisselwerking tussen delier en glucose anders bij patiënten met diabetes. Dat concludeert Kris van Keulen op basis van haar promotieonderzoek.

20-09-2019 | door Kris van Keulen

Patiënt moet preferent medicijn accepteren of zelf betalen

Een patiënt stond op verstrekking van niet-preferente genees­middelen die hij al jaren kreeg, omdat hij allergisch zou zijn voor de preferente middelen. De apotheker leverde toch de preferente medicijnen, waarna de patiënt een klacht indiende. Het Regionaal Tuchtcollege verklaarde die ongegrond, omdat geen sprake zou zijn van een verhoogd substitutierisico of medische noodzaak.

20-09-2019 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

Polypil vermindert cardiovasculair risico

Het gebruik van een polypil is effectief in het voor-kómen van grote cardiovasculaire gebeurtenissen. De therapietrouw is hoog en het aantal bijwerkingen laag.

20-09-2019 | door Linda de Graaf

Associatie tussen extra vitamine D en afname van sterfte is afwezig

Suppletie van vitamine D is niet geassocieerd met een afname van de sterfte bij volwassenen in vergelijking met placebo of geen behandeling. Vitamine D-suppletie vermindert wel de kans op sterfte door kanker.

20-09-2019 | door PW

OKEE: simpele interventie vermindert ‘corticofobie’

Een aanzienlijk deel van de apotheekmedewerkers denkt negatief over het gebruik van cutane corticosteroïden bij kinderen. Deze ‘corticofobie’ kan een slechte invloed hebben op het geneesmiddelgebruik, daar de apotheekmedewerker vaak de laatste zorgverlener is met wie een patiënt contact heeft voordat hij met de behandeling begint. De OKEE-interventie leidt tot betere begeleiding van jonge patiënten met eczeem.

20-09-2019 | door Ellen Koster, Daphne Philbert en Marcel Bouvy

Vloggen voor transparantie

Apotheker Mustafa Yildirim ontwikkelt software en is actief op sociale media. Hij post video’s met uitleg over medicatie of vergoedingen en verschaft inzicht in gesprekken achter de schermen. Cliënten stellen nu sneller vragen.

20-09-2019 | door Cindy Reinders

Verantwoord wisselen?

Apothekers worden vaak gedwongen te wisselen van het merk of label van geneesmiddelen. Meermaals op een dag moeten geneesmiddelen worden omgezet naar een alternatief.

20-09-2019 | door Reinier Bax, voorzitter LOA

Apotheek.nl maakt opnieuw kans op award ‘Website van het Jaar’

Apotheek.nl maakt opnieuw kans op de titel ‘Website van het Jaar’ in de categorie Gezondheid. Vorig jaar sleepte de medicijnwebsite de award voor het eerst in de wacht.

20-09-2019 | door KNMP

Toekomstvisie 2025 staat centraal in DLB’s

De Toekomstvisie 2025 staat dit najaar centraal in de reeks districtsledenbijeenkomsten (DLB’s). Het volledige thema luidt ‘Apotheker 2025: Grip op de toekomst’.

20-09-2019 | door KNMP

Dit zijn de nieuwste intervisiebegeleiders

Een tweede groep van twaalf apothekers volgde het afgelopen jaar de opleiding ‘Coaches voor Farmacie’ met StiPCO-subsidie. Zij zijn nu klaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden. Erna Berkhof, openbaar apotheker uit Waalwijk, docent bij Hogeschool Capabel “Respect voor elkaar en ruimte voor eigenheid, humor en creativiteit zijn onontbeerlijk. Ik nodig mensen makkelijk uit te vertellen en weet goed te verwoorden wat ik observeer, waarmee ik duidelijkheid schep.”

20-09-2019 | door Karen Bos
Back to top