Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen2019 PW38

PW38 - 17-09-2019 | door Marijn Westphal, LNA

Voor een baby die uit het ziekenhuis wordt ontslagen ontvangt u een recept voor een fenobarbitaldrank 4 mg/ml, door de ouders toe te dienen via de sonde (van pvc). In het fna zijn drie opties voor de bereiding van een fenobarbitaldrank opgenomen: een oplossing in acetem, een oplossing met ethanol/propyleenglycol en een waterige oplossing. Welke drank levert u af?

  1. a. fenobarbitaldrank 4 mg/ml met acetem FNA
  2. b. fenobarbitaldrank 4 mg/ml in water met ethanol en propyleenglycol
  3. c.fenorbarbitalnatriumdrank 4,6 mg/ml in water
  4. d. zowel antwoord a als c zijn juist

Toelichting

Het juiste antwoord is: c.fenorbarbitalnatriumdrank 4,6 mg/ml in water

Optie a: acetem is een olieachtige vloeistof en is toegestaan voor orale toepassing bij baby’s. Het toedienen van vette oplosmiddelen, zoals acetem, via PVC-sondes is niet aan te bevelen omdat de weekmakers (ftalaten) in PVC uit de sonde kunnen vrijkomen. Deze weekmakers zijn verdacht kankerverwekkend. Er zijn ook meldingen van problemen met PUR-sondes na contact met acetem.

Optie b: de drank is niet geschikt voor gebruik bij zuigelingen, vanwege de aanwezigheid van 20% ethanol 96% en 10% propyleenglycol. Bovendien bevat de drank sorbitol, wat laxerend kan werken.

Optie c: de drank bevat 4,6 mg/ml fenobarbitalnatrium, overeenkomend met 4 mg/ml fenobarbital, en heeft een pH van circa 9. Deze waterige drank is geschikt voor toediening via de sonde. Voor gebruik in sondes kan smaakcorrectie van de drank (met sorbitol en sinaasappelessence) achterwege worden gelaten.

Bronnen:

  • FNA-voorschrift Fenobarbitaldrank 4 mg/ml met acetem + Commentaar
  • Oralia VTGM, monografie Fenobarbital drank 4 mg/ml met acetem.
  • LNA-mededeling Bereiden voor kinderen

Document acties

Back to top