Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meldingen over spuiten ranibizumab

PW38 - 18-09-2019
Controleer vóór injectie in het oog of de zuigerstang van de voorgevulde spuiten ranibizumab 10 mg/ml (Lucentis) makkelijk kan bewegen bij verwijderen van het overtollige volume. Dat adviseert de fabrikant nadat deze verschillende meldingen ontving over spuiten, uitgegeven vanaf 1 mei, waarbij problemen optraden met het bewegen van de zuigerstang. Hierdoor zou te weinig werkzame stof in het oog kunnen worden geïnjecteerd. Spuiten waarbij problemen optreden, dienen zorgverleners te retourneren naar Novartis.
Meldingen over spuiten ranibizumab

Als tijdens het injecteren blijkt dat toedienen moeizaam gaat, luidt het advies: stop met spuiten en houd rekening met een verminderd effect. Monitor de werkzaamheid daarna zoals gebruikelijk en hanteer het normale interval van een maand voor toedienen van de volgende dosis. Overweeg een herinjectie – met een nieuwe spuit – tijdens dezelfde sessie alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de patiënt en wees daarbij alert op overdosering.

Ranibizumab wordt toegepast bij maculadegeneratie (natte LMD) en een aantal andere oogaandoeningen waarbij visusverslechtering optreedt. Oogartsen en ziekenhuisapothekers (in opleiding) zijn geïnformeerd via een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Document acties

gearchiveerd onder: ranibizumab
Back to top