Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW24

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Kafka

Kafka in de polder. Zodra mensen vermalen dreigen te worden door ambtelijke molens, lijkt het gerechtvaardigd deze uitdrukking van stal te halen om aan te geven dat je ook – of misschien wel juist – in het overgereguleerde Nederland tegen een betonnen overheidsmuur kunt knallen.

15-06-2018 | door Frans van den Houdt

Regel het zelf

Vaak vraagt een ontredderde apotheker: “Hoe ver moet je gaan in je zorg voor de patiënt?”.

15-06-2018 | door Wilma Göttgens, apotheker

IGJ: patiënt loopt risico in particuliere kliniek

Particuliere klinieken volgen de richtlijnen voor infectiepreventie en het operatieve proces onvoldoende. Hierdoor kan gezondheidsschade ontstaan en wordt de verspreiding van micro-organismen onvoldoende tegengegaan. Dat blijkt uit een toetsing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ).

06-06-2018 | door Edwin Bos

Herexamen 2018 PW24

Welke uitspraak over medicatiewijziging is juist?

13-06-2018 | door Cindy Reinders, KNMP/PW

Big data voorspellen afweerreactie tegen infecties

Door genetische en niet-genetische informatie te verwerken in een rekenmodel kunnen onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Radboudumc voorspellen of proefpersonen een adequate afweerreactie ontwikkelen tegen bepaalde infecties.

01-06-2018 | door PW

ACM: consument ervaart minder keuze tussen polissen

Consumenten hebben geen positief beeld van de mogelijkheden om te kiezen voor een passende zorgpolis en of dat lonend is. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Zorgmonitor, op basis van een steekproef onder ruim 1500 consumenten.

04-06-2018 | door PW

NZa: nieuw regels voor vergoeding leefstijlcoaching

Om leefstijlcoaching in rekening te kunnen brengen voor patiënten met overgewicht en obesitas heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regels ontwikkeld.

06-06-2018 | door PW

Ziekenhuisapotheker Jan-Willem Alffenaar ontvangt Award Bill Gates

Ziekenhuisapotheker Jan-Willem Alffenaar heeft $ 100.000 ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation. Met deze Grand Challenge Award gaat hij twee eenvoudige tests ontwikkelen om de concentratie tuberculosemiddelen te meten bij patiënten in ontwikkelingslanden.

07-06-2018 | door PW

Beperking voor pembrolizumab en atezolizumab

Nieuwe onderzoeksgegevens laten zien dat de geneesmiddelen pembrolizumab (Keytruda) en atezolizumab (Tecentriq) bij patiënten met een laag gehalte van het PD-L1-eiwit misschien niet zo goed werken als chemotherapie.

14-06-2018 | door PW

CHMP adviseert positief over acht handelsvergunningen

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over een handelsvergunning voor erenumab (Aimovig), een monoklonaal antilichaam dat werkt tegen het calcitonine-gen-gerelateerde neuropeptide (CGRP).

11-06-2018 | door PW

Uitbreidingen indicaties voor brivaracetam, ataluren en tofacitinib

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) beveelt uitbreidingen van de indicaties van drie geneesmiddelen aan.

15-06-2018 | door PW

Twijfel bij besparing door beperking vergoedingen

De aanspraak op geneesmiddelen in het basispakket wordt per 2019 beperkt, zo heeft de ministerraad 1 juni jongstleden besloten. Dat komt overeen met het pakketadvies 'Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?' van het Zorginstituut. De maatregel moet € 40 miljoen opbrengen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

15-06-2018 | door SFK

Sjögren expertisecentrum biedt patiënt gespecialiseerd zorgtraject

’s Nachts meermaals wakker worden met een droge mond, het gevoel alsof er zandkorrels in je ogen zitten en een continu schrale huid: uitingen van de systemische auto-immuunziekte Syndroom van Sjögren. Reumatoloog en hoogleraar Hendrika Bootsma leidt het expertisecentrum voor deze ziekte. “Het allerergste vinden patiënten de invaliderende vermoeidheid.”

15-06-2018 | door Maarke Roelofs

Groeihormoontekort: wekelijks somapacitan

Wekelijkse subcutane toediening van het groeihormoonsubstituut somapacitan voldoet net zo goed als dagelijks somatropine. Er worden stabiele spiegels bereikt van insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1), de bijwerkingen zijn draaglijk en het gemak wordt gewaardeerd.

15-06-2018 | door Arjan Polderman

Farmacokinetiek hydrocortison bij kinderen

Hydrocortisonblootstelling bij bijnierinsufficiënte kinderen tot 20 kg is te voorspellen met een tweecompartimentenmodel met verzadigbare absorptie en constante endogene cortisolspiegel (15,5 nmol/L).

14-06-2018 | door PW

Mannitol soms gunstig bij CF

Er is zwak bewijsmateriaal van matige kwaliteit dat zes maanden mannitol-inhalatie gunstig uitpakt voor sommige longparameters bij cystische fibrose.

13-06-2018 | door PW

Vijfvoudige inhalatiedosis helpt niet tegen astma-aanval

Een vijfvoudige inhalatiedosis fluticason bij vroege signalen van een astma-aanval doet het aantal exacerbaties niet afnemen maar kan de lengtegroei remmen.

13-06-2018 | door PW

Aanpak geoxideerd LDL beloftevol tegen leverontsteking bij obesitas

Door opstapeling van vet in de lever ontwikkelen steeds meer obesitas-patiënten leverontsteking. De vorming van geoxideerd cholesterol is hierbij een belangrijke factor. Een vaccinatietechniek tegen dit geoxideerd cholesterol kan leverontsteking verminderen, concludeert Tom Houben op basis van zijn promotieonderzoek.

15-06-2018 | door T. Houben en R. Shiri-Sverdlov

Veel patiënten gebruiken neusspray op onjuiste wijze

Corticosteroïde neussprays worden vaak niet gebruikt zoals omschreven in de bijsluiter. Bovendien voeren gebruikers stappen die belangrijk zijn voor de werkzaamheid niet of onvolledig uit. Het is aannemelijk dat inadequate toedientechnieken van corticosteroïde neussprays invloed hebben op werkzaamheid, bijwerkingen en therapietrouw.

15-06-2018 | door Corine Rollema, Eric van Toon en Tjalling de Vries

Dosis pazopanib op maat: haalbaar, veilig en effectief

Tyrosinekinaseremmers vormen een cruciale nieuwe groep genees-middelen in de behandeling van kanker. Deze middelen worden momenteel in een one size fits all-dosis toegediend. Remy Verheijen laat in zijn proefschrift zien dat geïndividualiseerd doseren van pazopanib haalbaar en veilig is en kan leiden tot verbeterde behandeluitkomsten voor kankerpatiënten.

15-06-2018 | door Remy Verheijen, Steffie Groenland, Jos Beijnen, Jan Schellens, Neeltje Steeghs, Alwin Huitema

Feeling voor QT-interacties

Apotheker Florine Berger weet vanwege haar promotieonderzoek veel af van QTc-verlenging door geneesmiddelen.

15-06-2018 | door Cindy Reinders

Reminder: jodiumtabletten beschikbaar

Apothekers kunnen via hun groothandel jodiumtabletten bestellen. De adviesprijs voor de verkoop is 2,95 euro. De tabletten zijn ook in de G-Standaard opgenomen.

15-06-2018 | door KNMP

‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ nog steeds niet aan te vragen

De ‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ is nog steeds niet aan te vragen, ondanks eerdere toezeggingen daartoe door het CIBG. De overheidsinstantie stelt nog niet te weten wanneer deze wel kan worden aangevraagd. In een brief vragen eerstelijnsorganisatie InEen, de KNMP en de Landelijke Huisartsen Vereniging om opheldering.

15-06-2018 | door KNMP

Autorisatie zorgstandaard ADHD

De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De conceptzorgstandaard wordt voorgelegd aan apothekers voor instemming. Reageren kan tot 25 juni.

15-06-2018 | door KNMP

Wisseling van de wacht bij de LOA

Reinier Bax volgt Dick Bouma per juni op als voorzitter van sectiebestuur LOA. In een interview blikken de oude en de nieuwe voorzitter terug op wat de LOA de afgelopen jaren heeft bereikt. Ook bespreken ze de toekomst: de gevolgen van het regeerakkoord en de weg naar een nieuw bekostigingsmodel.

15-06-2018 | door Ilse Boekweg
Back to top