Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW15

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Verspilling

Verspilling is een hardnekkig probleem in de zorg. Tientallen miljoenen euro’s worden jaarlijks verkwist in zowel de eerste als tweede lijn. Terminale patiënten krijgen ondanks het feit dat ze nog maar kort te leven hebben veel te veel medicatie mee naar huis die na hun dood wordt weggegooid. Medicatie die mensen bij opname in het ziekenhuis van huis meebrengen, wordt weggegooid.

13-04-2018 | door Frans van den Houdt

Alarm: nijpend tekort aan ziekenhuisstages

De farmacieopleidingen in Utrecht, Groningen en Leiden kampen met een ernstig tekort aan stages in het ziekenhuis. In een oproep aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) pleiten de opleidingen voor meer participatie van de ziekenhuizen.

12-04-2018 | door Edwin Bos

Succesvol communiceren

Succesvolle communicatie, wat verstaan we daar nu onder?

13-04-2018 | door Chiara van Rodijnen, apotheker

Herexamen 2018 PW15

Welke uitspraak over Furosemidedrank is juist?

11-04-2018 | door Rik Wagenaar, LNA

Meer apothekers nodig door stijging zorgvraag

Om in de komende jaren te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar farmaceutische zorg moet het aantal farmaciestudenten omhoog, anders dreigt een tekort aan apothekers. Dat concludeert de KNMP op basis van onderzoek door het Capaciteitsorgaan.

13-04-2018 | door PW

Drie uitbreidingen indicaties, maart 2018

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over drie uitbreidingen van indicaties.

28-03-2018 | door PW

Acht kandidaten voor pakketsluis

Acht geneesmiddelen zijn in de tweede helft van 2018 kandidaat voor de ‘pakketsluis’.

04-04-2018 | door PW

Gezondheidsraad wil verstrekking PrEP

De Gezondheidsraad adviseert pre-expositieprofylaxe (PrEP; emtricitabine + tenofovir) ter preventie van hiv-infectie te verstrekken aan de groep met het hoogste risico, namelijk mannen die seks hebben met mannen met hoogrisicogedrag.

03-04-2018 | door PW

Top drie geneesmiddelen met hoogste uitgaven ongewijzigd

Ondanks een daling van het aantal verstrekkingen met 13% is het astma/COPD-middel tiotropium het pakketgeneesmiddel met de hoogste uitgaven (geneesmiddelkosten plus farmaceutische zorgkosten). De top drie is ongewijzigd. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

13-04-2018 | door SFK

‘Professionalisering vaste groep apotheker-opleiders prioriteit’

Als het ministerie van VWS de financiering toekent waar de KNMP om heeft gevraagd, verandert veel in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker. Opleidingsdirecteur Annemieke Floor-Schreudering over werving en selectie van kandidaten en de voordelen van een vaste groep opleidingsapotheken: “Apothekers zijn straks niet meer in dienst van de opleider, dat is een belangrijke stap.”

13-04-2018 | door Edwin Bos

Masterstudenten opgeleid tot proactieve zorgverlener

Nadruk op duaal leren, oefenen met lastige artsen in een apotheekgame en meer aandacht voor klinisch redeneren; een greep uit de herzieningen die het Raamplan Farmacie 2016 teweegbracht in de masteropleidingen farmacie. Drie masterstudenten aan het woord: “Je leert iets en kunt er in de praktijk direct mee oefenen.”

13-04-2018 | door Maarke Roelofs

Interactief onderwijs helpt farmaciestudent

Interacties van studenten farmacie onderling en met hun opleiders is goed voor de studieresultaten. Bovendien hebben de studenten een positieve indruk van interactieve onderwijsvormen, blijkt uit enkele Amerikaanse onderzoeken.

13-04-2018 | door Arjan Polderman

Kwart thuiszorgpatiënten: buitensporige polyfarmacie

Polyfarmacie (5-9 middelen) komt voor bij 39% van de thuiszorgpatiënten en excessieve polyfarmacie (≥10 middelen) bij nog eens 23%.

12-04-2018 | door PW

Patiënten bereid tot uitsluipen opioïden

Veel patiënten in een pijnkliniek zijn bereid opioïden uit te sluipen.

12-04-2018 | door PW

Effectieve behandeling hypertensie in barbershops

Speciaal getrainde apothekers zijn in staat tot effectieve behandeling van hypertensieve klanten van barbershops voor zwarte Amerikanen (waar informele gezondheidszorg wordt gegeven).

11-04-2018 | door PW

Toets maakt goed duidelijk waar scholingsbehoefte ligt

Assistenten die beginnen in een poliklinische apotheek weten nog onvoldoende van oncolytica, antistolling, TNF-alfaremmers en fertiliteitsbehandelingen. Dat constateert poliklinisch apotheker Lianne Lammers-Nijssen nadat ze het team toetste op deze specifieke onderwerpen. Ze start met ‘verdiepingshalfuurtjes’.

13-04-2018 | door Cindy Reinders

‘Je moet competenties apothekers continu toetsen en actualiseren’

De officiële naam luidt: Centraal College Specialismen Farmacie. Het houdt zich bezig met de regels en competenties waaraan je moet voldoen om de specialismen openbaar apotheker en ziekenhuisapotheker te verkrijgen en te behouden. “Zodat apothekers hun positie in de zorgketen kunnen waarmaken en versterken”, aldus voorzitter Laurens Schulpen.

13-04-2018 | door Frans van den Houdt

Studenten zélf leren denken

Coachen van patiënten is tweerichtingsverkeer, en dus is het prioriteit studenten farmacie te leren communiceren, vindt docent Debby Toornvliet-Steinmeijer.

13-04-2018 | door Annemiek Veelenturf

LNA-koelkastprocedure geactualiseerd

De LNA-procedure ‘Omgaan met koelkastproducten’ is uitgebreid. De procedure is aangevuld met een werkwijze en tabel voor wanneer producten bij een afwijkende temperatuur zijn bewaard.

13-04-2018 | door KNMP

Tweede druk boekje Wijs met medicijnen

Het boekje Wijs met medicijnen, over veilig medicijngebruik door ouderen, is toe aan een tweede druk. De eerste vijfduizend exemplaren waren snel op door de succesvolle bijeenkomsten voor senioren in samenwerking met KBO-PCOB. Apothekers die daar spreken, mogen de boekjes gratis uitdelen.

13-04-2018 | door KNMP

Minister Bruins tevreden over resultaten Farmabuddy

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg is erg tevreden over de resultaten van het Farmabuddy-project. Dit staat in een Kamerbrief van dinsdag 3 april over een viertal projecten in de farmacie. “Het werken als farmabuddy is een mooi voorbeeld van hoe het apotheekteam zijn zorgverlenende functie kan uitbreiden en inzetten voor het verbeteren van de zorg in de eerste lijn.”

13-04-2018 | door KNMP

Collega’s coachen naar tailor-made advies

De openbaar apothekers die deelnemen aan de opleiding tot intervisiecoach leren een stapje terug te doen: “Apothekers zijn nogal oplossingsgericht. Maar het advies moet vanuit de deelnemer zelf komen.”

13-04-2018 | door Karen Bos

DLB: Goede zorg begint met een goed gesprek

De komende districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vinden plaats van 29 mei tot en met 14 juni 2018 en hebben als thema ‘Goede zorg begint met een goed gesprek’. De Haagse actualiteit en beleidsontwikkelingen staan op het programma en de AV wordt voorbereid. De workshop ‘Kennismaking met consultvoering’ biedt apothekers een nieuwe manier van contact leggen met de patiënt.

13-04-2018 | door KNMP
Back to top