Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Top drie geneesmiddelen met hoogste uitgaven ongewijzigd

Prijsverlagingen onder druk van prijzenwet laten hun sporen na

PW15 - 13-04-2018 | door SFK
Ondanks een daling van het aantal verstrekkingen met 13% is het astma/COPD-middel tiotropium het pakketgeneesmiddel met de hoogste uitgaven (geneesmiddelkosten plus farmaceutische zorgkosten). De top drie is ongewijzigd. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Voor het derde jaar op rij voert tiotropium (Spiriva) in 2017 de lijst aan van geneesmiddelen in het basispakket met de hoogste uitgaven. Deze bedroegen voor dit astma/COPD-middel € 79 miljoen, 9% minder dan in 2016. Deze daling is voor ongeveer twee derde toe te schrijven aan minder verstrekkingen en voor de rest aan lagere prijzen. Sinds 2016 is een variant van tiotropium onder de merknaam Tiotrus beschikbaar. In eerste instantie tegen dezelfde prijs als Spiriva, maar in 2017 is de prijs verlaagd door de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP).

Nummer twee en drie

Op de tweede plaats staat rosuvastatine (Crestor). Ondanks een stijging van het gebruik met 3% daalden de uitgaven aan deze cholesterolverlager met 4% tot € 76 miljoen. Ook bij dit middel was sprake van prijsverlagingen, gemiddeld 8%, onder druk van de prijzenwet. Dit kwam niet, zoals bij Tiotrus, doordat de overheid voor het eerst een maximumprijs vaststelde, maar vanwege een daling van de maximumprijzen ten gevolge van het zwakke Britse pond. De maximumprijs is namelijk het gemiddelde van de prijzen in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In 2018 zullen de uitgaven voor rosuvastatine aanzienlijk lager uitvallen, omdat het patent in februari van dit jaar is verlopen.

De scherpste daling binnen de top 10 van 2017 deed zich voor bij de vaste combinatie van salmeterol met fluticason (Seretide). Dit astma/COPD-middel middel handhaafde zich wel op de derde plaats van de top 10, maar de uitgaven daalden met 16% tot € 61 miljoen. Deze afname was voor ongeveer de helft het gevolg van minder gebruik en voor de andere helft van lagere prijzen van generieke varianten.

Erin en eruit

Nieuw in de top 10 is normaal immunoglobuline voor intraveneuze toediening. Het is onder verschillende merknamen verkrijgbaar en wordt ingezet als ondersteuning bij specifieke afweerproblemen. De uitgaven kwamen in 2017 uit op € 53 miljoen. Dit is goed voor een vierde plaats. Nieuw in de top 10 is verder de combinatie van formoterol en beclometason (Foster) met een omzet van € 47 miljoen. Dit astma/COPD-middel heeft in 2017 de tiende plaats overgenomen van een ander astma/-COPD-middel, namelijk het combinatiepreparaat van formoterol en budesonide (Symbicort).

Ook voor het combinatiepreparaat sofosbuvir met ledipasvir (Harvoni) met € 19 miljoen aan uitgaven is in 2017 geen plaats meer in de top 10. Het behoort tot de nieuwe generatie middelen bij de behandeling van chronische hepatitis C. In 2016 bedroegen de uitgaven nog € 53 miljoen en was het middel nieuw in de top 10 op plaats 5. Vanwege geheime prijsafspraken van de overheid met de leverancier van dit middel is niet bekend wat de overheid uiteindelijk betaalt. Apothekers lopen daarbij geen risico. 

Tiotropium voert voor het derde jaar op rij de lijst aan

Stofnaam (rang in 2016) toepassing uitgaven (mln. €) mut. 2016
1 tiotropium (1) astma/COPD 79 -9%
2 rosuvastatine (2) cholesterolverlager 76 2%
3 salmeterol met fluticason (3) astma/COPD 61 -16%
4 immunoglobuline, normaal i.v. (-) afweerondersteuning 53 15%
5 metoprolol (6) o.a. angina pectoris 53 2%
6 colecalciferol (9) osteoporose 51 4%
7 omeprazol (7) maagzuurremmer 51 1%
8 insuline glargine (5) diabetes type 1 50 -8%
9 insuline aspart (8) diabetes type 1 49 0%
10 formoterol met beclometason (-) astma/COPD 47 15%

Document acties

Back to top