Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Succesvol communiceren

PW15 - 13-04-2018 | door Chiara van Rodijnen, apotheker
Succesvolle communicatie, wat verstaan we daar nu onder?
Succesvol communiceren

Je herkent het gevoel vast: bij de ene winkel word je geprikkeld om een product te kopen, maar bij een andere verkoper gaan je nekharen recht overeind staan. Wat maakt nu het verschil? Is het puur het product wat aangesmeerd wordt of heb je bij de ene persoon gewoon een beter gevoel dan bij de andere? Of ligt het aan de manier van communiceren waar iedereen zijn eigen draai aan geeft, zowel wat betreft het zenden als ontvangen van communicatie?

Ook binnen ons vak is dit het geval. Soms denk je bij jezelf: ‘zo, daar heb ik een goed gevoel bij’, terwijl in een ander gesprek de boodschap totaal niet overkomt of het gesprek zelfs helemaal niet loopt. En dan is het nog de vraag hoe de ontvanger dit heeft ervaren.

Communicatie moet aangepast worden aan degene die voor je zit om succesvol te zijn. Ieder mens is verschillend. We zien dit terug in de werking, bijwerkingen en medicatieprofielen van individuen. Passen we onze communicatie hier wel voldoende op aan, zodat daadwerkelijk succesvolle zorg verleend wordt?

Houden we rekening met hoe de patiënt of collega informatie tot zich neemt, of zenden we met name op een manier die door onszelf als prettig beschouwd wordt?

Communicatie aangepast aan de ontvanger is van onschatbare waarde, maar nog erg onderbelicht in de farmacie. Want we willen toch allemaal liever de succesvolle zorgverlener zijn, dan diegene van wie de ander een onbehaaglijk gevoel krijgt.

Document acties

Back to top