Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018 PW15

PW15 - 11-04-2018 | door Rik Wagenaar, LNA

Voor een patiëntje van 12 maanden (10 kg) wordt Furosemidedrank 2 mg/ml FNA voorgeschreven in een dosering van 2 maal daags 5 ml. U weet dat Furosemidedrank FNA 9,1 mg/ml propyleenglycol bevat en dat propyleenglycol alcoholachtige intoxicatieverschijnselen kan veroorzaken. Mag deze drank bij een kind van die leeftijd worden gegeven?

  1. a. Nee. Doordat propyleenglycol intoxicatieverschijnselen kan veroorzaken moeten dranken die propyleenglycol bevatten bij jonge kinderen altijd worden vermeden.
  2. b. Nee. De dagelijkse belasting met propyleenglycol overschrijdt de veilig geachte hoeveelheid, waardoor het risico op intoxicatieverschijnselen te groot is.
  3. c. Ja. De dagelijkse belasting met propyleenglycol ligt ruim beneden de veilig geachte hoeveelheid.
  4. d. Ja. De dagelijkse belasting met propyleenglycol overschrijdt de veilig geachte hoeveelheid, maar zolang er geen intoxicatieverschijnselen optreden is er geen probleem.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. Ja. De dagelijkse belasting met propyleenglycol ligt ruim beneden de veilig geachte hoeveelheid.

Dagelijks wordt 10 ml drank gegeven, verspreid over 2 doses. Aangezien Furosemidedrank FNA 9,1 mg/ml propyleenglycol bevat, betekent dit een dagelijkse propyleenglycolbelasting van 91 mg. Het EMA geeft aan dat de veilige grens voor kinderen vanaf 1 maand tot en met 4 jaar ligt bij 50 mg/kg per dag [1]. Voor een kind van 10 kilo is er dus geen bezwaar (b onjuist).

Het feit dat een te grote hoeveelheid propyleenglycol alcoholachtige intoxicatieverschijnselen kan veroorzaken, is geen reden om dranken met propyleenglycol bij kinderen te mijden (a onjuist). Wel zijn de grenswaarden van het EMA belangrijk: deze zijn bedoeld als richtlijn voor handelspreparaten, waarboven de aanwezigheid van propyleenglycol moet worden gemeld op etiket en bijsluiter. De grenswaarde is hier niet overschreden (d onjuist).

Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn dan moet dat in de praktijk worden geïnterpreteerd als waarschuwing dat extra waakzaamheid geboden is en niet als verbod om de drank af te leveren.

Bron: 1. Propyleenglycol in Dranken. LNA-mededeling januari 2018, KNMP Kennisbank.

Document acties

gearchiveerd onder: Veiligheid, Drank, Kinderen, Propyleenglycol
Back to top