Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW10

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Patiëntenmacht

“En wa denkte zelluf?”, vroeg de oude huisarts altijd als hij op huisbezoek bij een zieke patiënt binnenliep, zijn versleten dokterstas op tafel zette en een stoel aanschoof. We schrijven eind jaren zestig, met als setting een klein dorp in Brabant, onder de rook van Den Bosch.

09-03-2018 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Paternale blootstelling

In de MeToo-discussie gaat het over de blootstelling van vrouwen aan de man, maar daar gaat het hier nu even niet over.

09-03-2018 | door Agnes Kant, directeur Lareb

Cannabis blijft voor rekening van patiënt

Voor de effectiviteit van medicinale cannabis is nog steeds onvoldoende bewijs, concludeert het Zorginstituut Nederland. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg ziet daarom geen reden cannabisproducten op te nemen in het basispakket, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

08-03-2018 | door Edwin Bos

Herexamen 2018 PW10

Welke uitspraak over toediening is juist?

08-03-2018 | door Marijn Westphal, LNA

Deuk na injectie triamcinolonacetonide

Na een injectie met triamcinolonacetonide in de bovenarm, het bovenbeen of de bil kan een deuk in de huid ontstaan. Dat blijkt uit meldingen van Bijwerkingencentrum Lareb.

28-02-2018 | door E. Bos (420720)

Huisartsenbezoek: meeste klachten over bewegingsapparaat

Nederlanders bezoeken huisartsen vooral met klachten over het bewegingsapparaat, zoals pijn in knie en onderrug, gevolgd door problemen met de huid. Dat blijkt uit cijfers over 2016 van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

27-02-2018 | door E. Bos (420720)

Maviret in basispakket

Het combinatiepreparaat glecaprevir + pibrentasvir (Maviret) wordt vanaf 1 maart 2018 vergoed vanuit het basispakket.

02-03-2018 | door PW

Vijf positieve adviezen, februari 2018

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vijf handelsvergunningen.

27-02-2018 | door PW

Alternatieven voor ascorbinezuur en amoxicilline toegestaan

In verband met tekorten van ascorbinezuur en amoxicilline is het tijdelijk toegestaan alternatieven afkomstig uit andere EU-lidstaten af te leveren aan artsen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) besloten.

26-02-2018 | door PW

Trelegy Ellipta op weg naar GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert om het inhalatiepreparaat Trelegy Ellipta (fluticasonfuroaat + umeclidiniumbromide + vilanteroltrifenataat) op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

19-02-2018 | door PW

Bijna € 25 miljoen minder aan astma-COPD-medicatie

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 voor € 315 miljoen aan inhalatiemedicatie voor toepassing bij astma en COPD. Dat is bijna € 25 miljoen (7%) minder dan in 2016 en bijna € 50 miljoen minder dan in 2014. Twee spécialités die jarenlang de uitgaven top-10 domineerden, verliezen terrein. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

09-03-2018 | door SFK

‘Patiëntgerichte zorg kan beter en consequenter’

Van geneesmiddelgericht via therapiegericht naar patiëntgericht; dat is in een notendop de ontwikkeling die de openbaar apotheker de afgelopen veertig jaar heeft doorgemaakt, volgens Peter de Smet. “Een patiënt verder helpen kan soms heel simpel; hem geruststellen kan al genoeg zijn.”

09-03-2018 | door Frans van den Houdt

Betere baliegesprekken met COM-MA-training

Patiëntgericht communiceren aan de apotheekbalie is nog niet altijd vanzelfsprekend. Aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van patiënten is echter essentieel om hen te ondersteunen bij hun geneesmiddelgebruik. Om het apotheekteam te trainen in patiëntgerichte communicatievaardigheden is de online feedbacktraining COM-MA (communicatie-advies op maat voor de apotheek) ontwikkeld.

09-03-2018 | door Marcia Vervloet, Annette Lamboo, Ellen Koster en Liset van Dijk

Geef patiënt grip op medicatie

Ziekenhuisapothekers moeten portalen zo inrichten dat patiënten hen zien als natuurlijke sparringpartner om medicijnuitkomsten mee te bespreken, betoogt ziekenhuisapotheker Kim Gombert-Handoko.

09-03-2018 | door Kim Gombert-Handoko

‘Samenwerken en het eens worden’

“Je moet mensen niet voorschrijven wat ze moeten doen: u moet meer bewegen of u moet elke dag een pilletje innemen. Wat wij – dokters en apothekers – beter kunnen doen, is in gesprek gaan met de patiënt en hun denkbeelden serieus nemen”, benadrukt kinderarts Paul Brand van Isala in Zwolle en sinds kort actief als coach van medisch specialisten (in opleiding).

09-03-2018 | door pw

‘A tribute to Peter de Smet’

“De patiënt centraal stellen betekent dat je zorg verleent vanuit het perspectief van die patiënt”, zegt Nicky Britten, professor Applied Health Care Research aan de Universiteit van Exeter.

09-03-2018 | door pw

‘Apothekers nemen abonnement op data patiënt’

Door alle websites en apps van apotheken, ziekenhuizen en huisartsen raken patiënten de weg kwijt, stelt Lucien Engelen, directeur van het Radboudumc RE-shape Center for Healthcare Innovation in Nijmegen.

09-03-2018 | door pw

KNMP Voorjaarscongres: Patient power

Het KNMP Voorjaarscongres vindt plaats op dinsdag 13 maart met als thema 'Patient power'. De dag is voor openbaar apothekers geaccrediteerd met 5 uur en voor ziekenhuisapothekers met 4 uur.

09-03-2018 | door KNMP

‘Begin met een gelijkwaardige houding’

Een gelijkwaardige houding aannemen en openstaan voor de wensen van je patiënt. Dat is de basis van patient empowerment, zegt Marieke Meijs, gevestigd apotheker St Antonius Apotheek locatie Nieuwegein; vanaf half maart is ze werkzaam in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. “Door ruimte te bieden voor vragen gaan patiënten de apotheker ook meer zien als een volwaardig behandelaar.”

09-03-2018 | door pw

‘Help de patiënt met meer tijd, niet met schijnveiligheid’

Het werk in de zorg anders organiseren, komt niet alleen de patiënt ten goede, ook de zorgverlener kan daardoor meer voldoening halen uit zijn werk. Dat is de visie van bedrijfskundige Wil Konings die hierover zorginstellingen adviseert. In de apotheek slokken volgens haar vooral de vele controlestappen te veel tijd op van de medewerkers.

10-03-2018 | door Cindy Reinders

Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen

Met het verzamelen van ervaringen van patiënten via PROM’s (patient reported outcome measures) kan meer kennis en inzicht worden verkregen over allerlei aspecten van bijwerkingen. Dit komt de zorg ten goede. Tegelijkertijd is hiermee het patiëntenperspectief beter vertegenwoordigd in de geneesmiddelbewaking. Een goed voorbeeld is de pilot ‘Monitor biologische geneesmiddelen’.

09-03-2018 | door Naomi Jessurun, Harald Vonkeman, Phyllis Spuls, Elke de Jong, Frank Hoentjen, Sander Tas, Mike Nurmohamed en Agnes Kant

‘Patiëntenparticipatie, we zijn er nog lang niet’

Inmiddels tonen vele diamantjes dat patiëntenparticipatie daadwerkelijke invloed heeft op de zorg. Maar te vaak blijft het bij lippendienst – “de patiënt moet centraal staan” – en ontbreekt het aan daadwerkelijke invloed op het beleid, betogen Annemarie de Knecht en Cees Smit. “Patiëntenorganisaties moeten wel serieus worden genomen.”

09-03-2018 | door Annemarie de Knecht en Cees Smit

Met 3D-printing baclofen bereiden op het aanrecht

Met 3D-printing kan een kleinschalige fabriek worden gemaakt die geneesmiddelen synthetiseert bij de patiënt thuis. Met een ‘fabriek’ die past in een steelpan produceerden Kitson et al. baclofen.

07-03-2018 | door Arjan Polderman

Geen effect van terugkoppeling enquête behandeling

Terugkoppeling aan patiënten van de door henzelf gerapporteerde behandelresultaten leidt niet tot meer tevredenheid of betrokkenheid.

06-03-2018 | door PW

Verwachting bij pijn en jeuk

Vanwege mogelijke bias zijn verwachtingen van patiënten van belang in de kliniek en bij interpretatie van onderzoek. In een webenquête vroegen Peerdeman et al. hoe 508 Nederlandse patiënten dachten over toedieningswijzen voor pijn- en jeukmedicatie.

06-03-2018 | door PW

Informed consent ontbreekt vaak bij postmarketingstudie

Informed consent is geen regel bij postmarketingonderzoek (PMS), concluderen Urushihara et al. uit een webenquête onder 1819 Japanse ziekenhuizen.

09-03-2018 | door PW

Etiketteksten op de schop voor beter begrip van patiënt

De huidige etiketteksten zijn vaak niet specifiek genoeg. Ze bevatten dikwijls moeilijke woorden en onduidelijk instructies. Onderzoek wees uit dat patiënten aangepaste etiketten – bijvoorbeeld ’s morgens en ’s avonds innemen versus 2× per dag – beter begrijpen. Een handleiding en e-learning zijn ontwikkeld om begrijpelijke etiketten te implementeren.

09-03-2018 | door Ekram Maghroudi, Sander Borgsteede, Marleen Journée-Gilissen en Charlotte van Hooijdonk

Empowerment met MedApp

Bepaalde patiënten krijgen door een app meer regie over hun medicijnen, concludeert ziekenhuisapotheker Joris Arts, die onderzoek deed naar het effect van MedApp op patient empowerment.

09-03-2018 | door Edwin Bos

Geen artsenverklaring nodig voor import Ascorbinezuur en Amoxicilline parenteraal

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft besloten dat vanwege tekorten van Ascorbinezuur en Amoxicilline apothekers tijdelijk producten mogen afleveren uit andere EU-lidstaten zonder vooraf individuele toestemming aan te vragen bij de Inspectie. Ook hoeven zij geen artsenverklaringenadministratie meer bij te houden.

09-03-2018 | door Dennis Mulkens

Workshops over implementatie KNMP-richtlijn Diabetes

De KNMP houdt in het voorjaar van 2018 op verschillende locaties in het land work­shops over de conceptrichtlijn Diabetes Mellitus type 2. Leden zijn uitgenodigd tijdens deze workshop de richtlijn te beoordelen op inhoud, uitvoering en haalbaarheid in de praktijk.

09-03-2018 | door KNMP

Nog één stap naar de StiPCO-tegemoetkoming 2017

Het uitbetalingsformulier van StiPCO al ingevuld? Zo’n 500 openbaar apothekers hoeven alleen nog maar deze kleine stap te zetten om de StiPCO-tegemoetkoming over 2017 te ontvangen.

09-03-2018 | door Karen Bos

KNMP Kennisbank: gebruiksgemak met modern design

De KNMP Kennisbank heeft een redesign gekregen. De nieuwe vormgeving komt overeen met het ontwerp van de websites apotheek.nl en KNMP Farmanco.

09-03-2018 | door Ilona Jansen
Back to top