Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bijna € 25 miljoen minder aan astma-COPD-medicatie

Kostendaling door minder verstrekkingen en goedkopere alternatieven

PW10 - 09-03-2018 | door SFK
Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 voor € 315 miljoen aan inhalatiemedicatie voor toepassing bij astma en COPD. Dat is bijna € 25 miljoen (7%) minder dan in 2016 en bijna € 50 miljoen minder dan in 2014. Twee spécialités die jarenlang de uitgaven top-10 domineerden, verliezen terrein. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Openbare apotheken verstrekten in 2017 aan 1,66 miljoen mensen een middel uit de groep inhalatiemedicatie bij astma-COPD, een daling van ongeveer 2,4% ten opzichte van 2016. Het aantal verstrekkingen van deze middelen uit deze groep nam met een vergelijkbaar percentage af tot 6,6 miljoen. De bijbehorende materiaalkosten (apotheekinkoopprijs zonder vergoeding voor de farmaceutische zorg) daalden met 7%.

Seretide*

De vaste combinatie Seretide*, bestaande uit salmeterol en fluticason, voerde – na de overheveling van de eerste tranche dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget – van 2012 tot en met 2014 de top-10 van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven aan. De materiaalkosten van deze combinatie (inclusief generieke varianten) daalden in 2017 met 19% tot € 56 miljoen. Ongeveer de helft van die daling komt door minder verstrekkingen van deze combinatie, de rest door lagere prijzen.

Het aandeel verstrekkingen van generieke varianten van deze combinatie neemt de laatste jaren sterk toe: van slechts 2% in 2015, 21% in 2016 tot 29% in 2017. Tot de generieke varianten behoren ook de producten die na het verlopen van het patent van het oorspronkelijk spécialité onder een andere merknaam (Airflusal en Aerivio) in de handel worden gebracht. De gemiddelde materiaalkosten per verstrekking voor de combinatie salmeterol/fluticason zijn in vier jaar tijd afgenomen van € 92,58 tot € 69,77 in 2017.

Spiriva

Tiotropium is bekend onder de merknaam Spiriva. Het middel nam in 2015 de eerste plaats van de top-10 van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven over van Seretide* en stond ook in 2016 bovenaan die lijst. De totale materiaalkosten van alle middelen met alleen tiotropium zijn vorig jaar met ruim 11% gedaald tot bijna € 75 miljoen; 8% hiervan komt door minder verstrekkingen.

De firma Teva introduceerde in 2016 zijn eigen tiotropiumvariant en kenmerkt dit niet als generiek in de G-standaard, maar als spécialité met merknaam Tiotrus. Deze variant heeft in 2017 een aandeel bereikt van 12,5% van alle verstrekkingen van tiotropium. Door een ongeveer 20% lagere prijs zijn in 2017 de gemiddelde materiaalkosten per tiotropiumverstrekking met 3,5% afgenomen van
€ 88,60 in 2016 tot € 85,47 in 2017.

Overigens lijken de twee producten qua naamgeving niet gelijkwaardig. Volgens de geneesmiddelnaam bevat Spiriva 18 µg tiotropium per inhalatiecapsule en Tiotrus slechts 10 µg. Echter bij inhalatie van Spiriva blijft 8 µg achter in de inhalator, dus wordt effectief 10 µg geïnhaleerd. Om de verwarring compleet te maken blijft ook bij de Tiotrus-inhalatiecapsules werkzame stof achter in de inhalator (3 µg) maar die hoeveelheid is niet in de naamgeving opgenomen. Tiotrus bevat dus 13 µg, maar levert ook 10 µg per inhalatie.

* Abusievelijk heeft de SFK in de gedrukte versie van deze tekst in het Pharmaceutisch Weekblad Serevent gebruikt terwijl het Seretide moet zijn.

Document acties

Back to top