Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018 PW10

PW10 - 08-03-2018 | door Marijn Westphal, LNA

U ontvangt in de apotheek een recept voor een baby van zes maanden voor een dexamethasondrank 1 mg/ml, eenmalig 2 mg oraal (indicatie: pseudokroep). De dexamethasondrank is niet op voorraad, maar in de la liggen wel dexamethasonampullen 4 mg = 1 ml. Deze bevatten volgens de bijsluiter onder meer glycerol, natriummetabisulfiet en benzylalcohol als hulpstoffen. Geeft u de injectievloeistof (0,5 ml afgepast in een spuitje) mee aan de ouders van het patiëntje, met de instructie deze oraal toe te dienen?

  1. Ja, want de genoemde hulpstoffen kunnen gebruikt worden door een baby van zes maanden.
  2. Ja, want de injectievloeistof bevat weliswaar natriummetabisulfiet maar dat kan veilig door baby’s worden gebruikt.
  3. Nee, want de injectievloeistof bevat benzylalcohol en dat is niet toegestaan bij baby’s.
  4. Nee, want de injectievloeistof bevat glycerol en dat is niet wenselijk bij baby’s.

Toelichting

Het juiste antwoord is: ja, want de genoemde hulpstoffen kunnen gebruikt worden door een baby van zes maanden.

Glycerol en natriummetabisulfiet kunnen veilig door baby’s en kinderen worden gebruikt. Glycerol werkt laxerend, maar niet in de geringe hoeveelheid die in de injectievloeistof aanwezig zal zijn. Wel kan natriummetabisulfiet aanleiding geven tot overgevoeligheidsreacties.

Een injectievloeistof met benzylalcohol is niet geschikt voor parenterale of orale toediening aan prematuren en neonaten, omdat zij benzylalcohol nog onvoldoende kunnen metaboliseren. De injectievloeistof is dus wel geschikt voor orale toediening aan een baby van zes maanden.

Bronnen: LNA-mededeling Bereiden voor kinderen, monografie Dexamethasondinatriumfosfaat injectievloeistof 5 mg/ml; 20 mg/ml in Oralia VTGM, monografie dexamethason op www.kinderformularium.nl.

Document acties

Back to top