Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW08

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Mishandeling melden

Zonder ontbijt naar school, niet helpen met huiswerk en zelfs vechtscheidingen, alles wordt tegenwoordig maar onder kindermishandeling geschaard, zei emeritus-hoogleraar Herman Baartman enkele jaren geleden tegen dagblad Trouw. Dat leidde volgens hem tot een veel te harde aanpak van soms lichte problematiek.

23-02-2018 | door Frans van den Houdt

Behandelrelatie

In Sir Edmund van de Volkskrant kwam ik een artikel tegen over het overmatig gebruik van voedingssupplementen en de mogelijke risico’s hiervan.

23-02-2018 | door Chiara van Rodijnen, apotheker

Novartis en Roche in de fout met Avastin

Roche en Novartis hebben geprobeerd het off-labelgebruik van Avastin van Roche bij natte maculadegeneratie tegen te werken, ten voordele van Lucentis van Novartis. Met deze afspraak hebben de farmaciebedrijven volgens het Europese Hof van Justitie de mededingingsregels overtreden.

16-02-2018 | door PW

Miljoenen voor nieuwe standaard farmaceutisch onderzoek

Het herdefiniëren van bestaande geneesmiddelen op basis van hun moleculaire werking kan volgens een Europese onderzoeksgroep veel gezondheidswinst opleveren. Voor hun onderzoek, onder leiding van het Maastricht UMC en de Universiteit Maastricht, hebben de onderzoekers € 5,6 miljoen subsidie ontvangen.

12-02-2018 | door PW

NHG: stappenplan voor zonneallergie

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een stappenplan opgesteld voor de behandeling van zonneallergie indien de patiënt medicamenteuze behandeling van de jeuk wenst. De eerste stap – bij weinig jeuk en hinder – bestaat uit een gel of crème met levomenthol, eventueel met lidocaïne erbij. Een corticosteroïdecrème klasse 2 of 3 is de tweede stap en oraal prednisolon de derde stap bij ernstige klachten.

02-02-2018 | door PW

NIVEL: klachtenafhandeling in zorg kan beter

Zorgverleners zijn goed op weg met de afhandeling van klachten door de aansluiting bij een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Maar soms komen klachten nog verkeerd terecht en ook kunnen zorgverleners meer leren van klachten. Dat concludeert het onderzoeksinstituut NIVEL.

13-02-2018 | door PW

Big data en consortia kunnen bijwerkingen voorkomen

Door big data beschikbaar te maken en grote, Europese consortia te vormen kan het onderzoek naar ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen worden verbeterd, betoogt Nico Vermeulen, die gisteren afscheid nam als hoogleraar Moleculaire Toxicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

16-02-2018 | door PW

Herexamen 2018 PW08

Welke uitspraak over een obesitasprogramma en HTR2C is juist?

21-02-2018 | door André Wieringa, Afdeling Klinische Farmacie, Isala, Zwolle

ZIN adviseert prijsonderhandelingen atezolizumab

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt atezolizumab (Tecentriq) te duur voor het basispakket. Voor concurrerende inzet van deze therapie bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker adviseert het ZIN prijsonderhandelingen.

14-02-2018 | door PW

Beperkingen voor valproïnezuur, ulipristal, retinoïden en flupirtine

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) bepleit maatregelen om het gebruik van valproïnezuur, ulipristal, retinoïden en flupirtine te beperken.

13-02-2018 | door PW

Vaker DOAC's voor starters met antistollingsmedicatie

Openbare apotheken verstrekten in 2017 aan ongeveer 575.000 personen antistollingsmedicatie uit de groep van de VKA’s of van de DOAC’s. Ongeveer 115.000 van hen zijn starters. Bij starters valt de keuze steeds vaker op een DOAC. Vorig jaar gold dat voor het eerst voor meer dan de helft van de nieuwe gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

23-02-2018 | door SFK

Medicatiebeoordelingen voorzien in behoefte patiënt

Medicijngebruikers en mantelzorgers hebben behoefte aan expliciete aandacht voor herhaalmedicatie, medicatieverificatie, therapietrouwproblemen en interacties. Medicatiebeoordelingen kunnen voorzien in deze behoeften. Hierdoor worden apothekers ook beter zichtbaar voor medicijngebruikers. Dit blijkt uit onderzoek van Zorgbelang Groningen en RUG/UMCG.

23-02-2018 | door S.Crutzen, B. Marijnissen, K. Taxis en P. Denig

Opname medicatiebeoordeling in ketenzorg is ‘kwaliteitsimpuls’

Huisartsenzorggroep DOH in Eindhoven heeft, in samenwerking met een zorggroep voor apothekers, de farmacotherapie verbeterd door medicatiebeoordelingen op te nemen in de ketenzorg. Mede door deze georganiseerde samenwerking nemen huisartsen 77% van alle adviezen over van de apotheker.

23-02-2018 | door Maarten Klomp, Olga Moonen, Natasha Verbakel, Anne Marie der Kinderen

‘Een kind van anderhalf met een maagzweer is toch wel heel gek’

Het vermoeden dat een anderhalf jaar oud kind door de moeder werd gedrogeerd met benzo’s, was voor apotheker Katja Kok-van Oirschot aanleiding melding te doen van kindermishandeling. “Het is je plicht als zorgverlener.” Sinds kort is er de meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’.

23-02-2018 | door Frans van den Houdt

Apotheekbereiding van weesgeneesmiddelen op een rij

Als weesgeneesmiddelen (tijdelijk) niet in de handel zijn, is bereiding een taak voor de apotheek. Dooms en Carvalho doorzochten wereldwijd online-naslagwerken voor apotheekbereidingen en vonden in zeventien van deze bronnen (waaronder het FNA) meer dan zestig gevalideerde bereidingsvoorschriften die voorzien in de behoeften van patiënten met zeldzame ziekten.

22-02-2018 | door Arjan Polderman

Twee dagen antibiotica volstaan

Bij hepatectomie met extrahepatische galwegresectie is antibiotische profylaxe niet langer nodig dan twee dagen.

22-02-2018 | door PW

Nagelpsoriasis: adalimumab

Adalimumab zorgt voor duidelijke verbetering bij matige tot ernstige nagelpsoriasis.

21-02-2018 | door PW

Prescriptie apotheker even goed

Schotse apothekers schrijven net zo goed voor als aanstaande artsen.

20-02-2018 | door PW

Hogere spiegel ribavirine geeft betere genezingskans hepatitis C

Metformine kan worden gecombineerd met de direct-acting antiviral (DAA) daclatasvir, zolang de bijwerkingen worden gecontroleerd. En voor patiënten bij wie een DAA niet voldoende is, kan ribavirine worden toegevoegd om de kans op klaring van het virus te vergroten. Dit zijn enkele conclusies uit het promotieonderzoek van Elise Smolders.

23-02-2018 | door E.J. Smolders, C.T.M.M. de Kanter, J.P.H. Drenth en D.M. Burger

App genereert dosisadvies

Therapeutic drug monitoring van thiopurines bij inflammatoire darmziekten (IBD) is complex.

23-02-2018 | door Cindy Reinders

KNMP: vergunningsplicht is administratieve last

De KNMP beschouwt een voorgenomen vergunningsplicht door een aanpassing van de Wet toetreding zorgaanbieders als een extra administratieve last. Dit schrijft de KNMP in een gezamenlijke brief met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan de Tweede Kamer. Het parlement buigt zich volgende week over een aanpassing.

23-02-2018 | door KNMP

Jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen gestart

Het jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen in de apotheek is gestart. Apotheken dienen minimaal 70 ingevulde vragenlijsten aan te leveren voor het onderzoek. De helft moet gaan over patiëntervaringen bij een eerste uitgifte. Patiënten kunnen de vragenlijst invullen tot 14 mei 2018.

23-02-2018 | door KNMP

Vervangend medicijn vergoed vanuit basisverzekering

Als apothekers bij een tekort een vervangend geneesmiddel leveren dat niet is geregistreerd in Nederland kan dit voortaan vergoed worden uit de basisverzekering. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Bruno Bruins voor medische zorg besloten.

23-02-2018 | door KNMP

Interactiebewaking QT-verlengers vernieuwd

In de G-Standaard van april 2018 komt een nieuwe versie van de interactiebewaking op QT-verlengers beschikbaar. Deze bewaking is herzien door een speciaal daarvoor opgerichte KNMP-werkgroep. De nieuwe bewaking is genuanceerder doordat de QT-verlengers ondergebracht zijn in verschillende categorieën. Aanleiding voor de herziening is kritiek vanuit de praktijk op de huidige medicatiebewaking voor QT-verlengde medicatie, zowel op het advies als op de hoeveelheid signalen.

23-02-2018 | door KNMP

Call 2018: KNMP subsidieert vijf praktijkonderzoeken

Risicostratificatie, deprescribing, valpreventie en hypoglykemie: dat zijn de thema’s van de door de KNMP toegekende onderzoeksbudgetten van de call 2018. Een gesprek met de onderzoekers.

23-02-2018 | door Mart Vogel

Vervoer medicijnresten en gebruikte naalden, wat moet je weten?

Mogen apothekers wel of niet gebruikte naalden en medicijnafval vervoeren? Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport mag het, wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

23-02-2018 | door Mart Vogel
Back to top