Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW19

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Promoveren

Vrijwel wekelijks publiceren we in het Pharmaceutisch Weekblad de resultaten van Nederlands promotieonderzoek, waaraan de verantwoordelijke vrouwen en mannen vaak jaren hebben gewerkt. We genieten van hun verrassende, soms zelfs spectaculaire maar altijd interessante bevindingen op het gebied van de volksgezondheid in het algemeen en de farmacie in het bijzonder. De patiënt of behandeling staat in de publicaties meestal centraal. Niet de promovendus of promovenda. En stilstaan bij hun gezondheidsrisico’s doen we al helemaal nooit.

12-05-2017 | door Frans van den Houdt

Opwijrda-prijs voor onderzoek Reinier Smit

De Opwijrda-prijs 2016 is toegekend aan ziekenhuisapotheker Reinier Smit. Het artikel dat hij schreef met zes coauteurs vanuit de ZANOB Ziekenhuisapotheek in ’s Hertogenbosch, is beoordeeld als het beste artikel dat in 2016 verscheen in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO).

09-05-2017 | door PW

NHG: geef voorlichting bij reisziekte

Bij de behandeling van reisziekte hebben voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen de voorkeur. Dat adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in de Behandelrichtlijn Reisziekte, voorheen de Farmacotherapeutische richtlijn Bewegingsziekte.

02-05-2017 | door PW

Make-believe

Ik zal behagen: begin april vond in Leiden het eerste internationale placebocongres plaats.

12-05-2017 | door Ruud Coolen van Brakel, IVM

IGZ: minder meldingen productdefecten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vorig jaar 588 meldingen behandeld over problemen bij de productie en distributie van geneesmiddelen. In 2015 waren het er 650, meldt IGZ in het Jaarbeeld 2016.

03-05-2017 | door PW

Apotheek op Bonaire weer veilig

Apotheek Botica Sabana in Kralendijk op Bonaire heeft voldoende maatregelen genomen om weer verantwoord farmaceutische zorg te kunnen leveren. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bepaald na een bezoek aan deze apotheek.

02-05-2017 | door PW

Veel onnodige handelingen door verpleegkundigen

Verpleegkundigen en verzorgenden voeren dagelijks veel overbodige handelingen uit bij patiënten. Soms is het effect zelfs schadelijk voor de patiënt. Dat blijkt uit een enquête onder 600 leden van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

03-05-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 19

Welke uitspraak over Zyban en Wellbutrin is juist?

10-05-2017 | door Jeanne van Berkel, GIC

Tijd en rust drukken bloeddruk en prescriptie

Meervoudige geautomatiseerde bloeddrukmeting leidt tot lagere meetwaarden en minder prescriptie van antihypertensiva.

06-05-2017 | door PW

Opioïde + benzodiazepine = spoedgeval

Gelijktijdig gebruik van opioïden en benzodiazepinen verhoogt de kans op een overdosis die leidt tot SEH-bezoek of ziekenhuisopname.

05-05-2017 | door PW

Elf positieve adviezen, april 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over elf nieuwe handelsvergunningen.

04-05-2017 | door PW

Driekwart van medicijnen generiek verstrekt

Openbare apotheken verstrekten vorig jaar 231 miljoen keer een receptplichtig geneesmiddel dat tot het basispakket behoort. In 74,1% van de gevallen ging het daarbij om een generieke variant. In 2015 was dat nog 72,4%. De substitutiegraad daalde in 2016 door tijdelijke positionering van een generieke variant van omeprazol als spécialité. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

12-05-2017 | door SFK

Op zoek naar optimale inzet opioïden tegen pijn bij kanker

Het effect van opioïden bij kankergerelateerde pijn is variabel. Omdat er geen voorspellende factoren bekend zijn die deze variatie kunnen verklaren, is vaak veel tijd nodig om tot optimale behandeling te komen. Onderzoek naar de rol van verschillende klinische, farmacokinetische en genetische factoren kan helpen hierin verbetering te brengen.

12-05-2017 | door Astrid Oosten

Waarschuwing voor weigeren afgifte medicijn bij spoed

Een apothekersassistent weigerde spoedmedicatie af te leveren aan een patiënt uit een woongroep, omdat de apotheek daarover afspraken heeft met de zorginstelling. Het Regionaal Tuchtcollege vindt dat de assistent niet had mogen doorverwijzen naar de apotheek van de zorginstelling en geeft de beherend apotheker een waarschuwing.

12-05-2017 | door Catelijne Bach en Jolijn Geven

Eigen regie geeft grip op overhevelingsmedicatie

Overheveling van dure medisch-specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget vraagt om een goede organisatie. Daarvoor zijn verschillende modellen ontwikkeld. Een concrete casus in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) illustreert hoe ziekenhuizen werkprocessen rond overhevelingsmedicatie zelf goed kunnen inrichten.

12-05-2017 | door H. Tjeerdema, T. Ngo, J. Strikwerda en E. van Roon

Een review voor iedereen

Gevarieerd kun je het werk van apotheker Hana Softić gerust noemen.

12-05-2017 | door Frans van den Houdt

Kunst

Met een goede klacht kun je je voordeel doen. Maar veel klachten in de apotheek gaan over onbegrijpelijke vergoedingsregels of geneesmiddelen die niet verkrijgbaar zijn. Zaken waarvan het logisch is dat mensen zich er druk om maken, maar waarbij u vaak niet meer kunt doen dan het motto van de Belastingdienst na te streven: ‘Leuker kunnen we het voor u niet maken, hooguit makkelijker’.

12-05-2017 | door Léon Tinke

KNMP stopt gratis patiënteninformatie

Geprinte KNMP-publieksinformatie is per mei 2017 niet langer gratis beschikbaar. Brochures zijn nog wel tegen kostprijs te bestellen. Ook is een aantal slecht lopende folders verwijderd. Dit gebeurde op verzoek van leden.

12-05-2017 | door KNMP

StiPCO-tegemoetkoming innen: drie gouden tips

Niet alle openbaar apothekers incasseren hun tegemoetkoming voor StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers. Administratieve plichten blijken een hinderpaal. Drie gouden tips om succesvol te innen. Leuker kunnen we het niet maken…

12-05-2017 | door KNMP
Back to top