Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie
PW48

PW48

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Bereiden

Een moeder kwam naar de apotheek met haar pasgeboren baby die klysma’s nodig had met onder andere morfine. Dat betekende dat de kleinst bestaande klysma’s met de hand gevuld moesten worden. “Ze was ons erg dankbaar, zo kon ze haar thuis blijven verzorgen. Het kindje zou anders niet lang geleefd hebben.”

01-12-2017 | door Frans van den Houdt

Hoofdrol voor CBG door komst EMA

Door de verhuizing van het Europees Geneesmiddelagentschap EMA naar Amsterdam en de Brexit krijgt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een grotere rol in de regulering van geneesmiddelen in Europa. Het CBG trekt onder meer circa 25 nieuwe medewerkers aan.

30-11-2017 | door Edwin Bos

Fax als fossiel

Afgelopen week stond een artikel in het AD over techniek uit de vorige eeuw.

01-12-2017 | door Jaap Dik, apotheker

Studie naar resistentie in de ouderenzorg

Om resistentie effectief te bestrijden, gaat het RIVM in kaart brengen hoe vaak resistente bacteriën voorkomen in de ouderenzorg. In 2018 start een landelijk onderzoek onder bewoners van driehonderd verpleeghuizen. Doordat steeds meer bacteriën ongevoelig zijn voor antibiotica is een ‘gewone’ infectie zoals een blaasontsteking soms niet meer te behandelen met tabletten, aldus het RIVM.

30-11-2017 | door PW

Onderzoek naar minder ziekenhuisheropnames

Door elke week een geautomatiseerde medicatiebeoordeling met medische beslisregels uit te voeren, kan het aantal ziekenhuisheropnames door medicijngebruik onder ouderen verminderen van 20% naar 15%. Onderzoekers verbonden aan het project CHECkUP van het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum willen dat aantonen.

24-11-2017 | door PW

Lareb: verminderde werkzaamheid methylfenidaat

Het wisselen van Concerta naar generieke methylfenidaat van fabrikanten Sandoz en Mylan veroorzaakt een verminderde werkzaamheid. Dat blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.

23-11-2017 | door PW

Orale therapie beperkte plek bij koortslip

Orale behandeling van een koortslip kunnen huisartsen – alleen – overwegen bij patiënten die eerder zeer ernstige klachten ondervonden zoals uitgebreide laesies, veel pijn en langdurige klachten, en bij wie lokale behandeling onvoldoende helpt. Dat staat in de herziene NHG-Behandelrichtlijn Koortslip die half november is verschenen.

21-11-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 48

Welke uitspraak over een behandeling met sertraline is juist?

29-11-2017 | door Inge Holsappel, KNMP

Herbeoordeling van flupirtine

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) begint een herbeoordeling van flupirtine.

10-11-2017 | door PW

Tien positieve adviezen, november 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over tien handelsvergunningen.

20-11-2017 | door PW

Vier uitbreidingen indicaties, november 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vier uitbreidingen van indicaties.

21-11-2017 | door PW

Minder gebruikers Camcolit en Slow K na prijsverhoging

Farmaceutisch Nederland werd in de eerste maanden van 2017 opgeschrikt door een forse prijsverhoging van twee geneesmiddelen die bovendien leidde tot een bijbetaling. Het betrof Camcolit (lithium) en Slow K (kalium). Het aantal gebruikers van deze middelen is sindsdien met 40% respectievelijk 12% gedaald. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

01-12-2017 | door SFK

‘Voor patiënten maken we binnen een dag een medicijn op maat’

Apotheker Astrid Annaciri-Donkers van Apotheek Segbroek in Den Haag is vastberaden door te gaan met bereiden, maar ze vindt dat het tarief omhoog moet en er minder discussies moeten zijn met zorgverzekeraars over rationaliteit van bereidingen. “We bieden altijd een farmaceutische oplossing, waarbij we ook kijken naar de kosten voor de patiënt.”

01-12-2017 | door Edwin Bos

Debat nodig over vergoeding voor bloedplasmadonatie

Ziekenhuizen in Nederland, maar ook elders in Europa, worden steeds afhankelijker van bloedplasmaproducten afkomstig van betaalde, Amerikaanse donors. De oorzaak ligt in het feit dat Europa te weinig plasma afneemt van vrijwillige bloeddonors. Daarbij kiest de zorginkoop bij ziekenhuizen – onder druk van zorgverzekeraars – vaker voor bloedplasmageneesmiddelen van buitenlandse producenten. Dit is niet zonder risico’s.

01-12-2017 | door Cees Smit en Annemarie de Knecht-van Eekelen

Attentie bij reumamiddelen

De nieuwe reumamiddelen baricitinib en tofacitinib zorgen ook voor nieuwe interacties. De Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie adviseert actie bij combinatie van baricitinib met probenecide en bij tofacitinib met rifampicine, ciclosporine of sterke remmers van CYP3A4.

01-12-2017 | door Brigit Wensveen en Arjan Polderman

Hiv-therapieën zijn amper vergeleken

De effectiviteit van proteaseremmer + ritonavir als basis voor tweedelijns hiv-therapie wanneer eerstelijnstherapie faalt, is bevestigd. Raltegravir + lopinavir + ritonavir is niet inferieur aan viervoudige therapie met pro-teaseremmer, twee nucleoside reversetranscriptaseremmers (NRTI’s) en ritonavir. De WHO-voorkeur voor atazanavir en lopinavir houdt stand.

01-12-2017 | door Arjan Polderman

Pemetrexed met gouden glans

Met een simpel, schoon en goedkoop proces maakten Stolarczyk et al. nanocomplexen van pemetrexed (PE) en colloïdale goud-nanodeeltjes (AuNP’s).

30-11-2017 | door PW

Raltegravir drukt triglyceriden

Triglyceriden gaan omlaag bij 60-plussers met antiretrovirale therapie die overstappen op een regime met raltegravir.

01-12-2017 | door PW

Intravaginale PrEP

Mucoadhesieve intravaginale tabletten met tenofovirdisoproxilfumaraat bieden mogelijkheden voor pre-expositieprofylaxe.

01-12-2017 | door PW

EU-patiënten hebben recht op medicijn

Zo’n vierhonderd Belgen reisden in mei naar Hulst om geneesmiddelen te kopen. Onder hen de heer Pieterse, met een recept ciprofloxacine, uitgeschreven door een onbekende Belgische arts. Op het ethisch dilemma uit PW 35 – hoe handelt een goede apotheker in zo’n geval – reageerden drie lezers. “Overleg met de voorschrijver is noodzakelijk.”

01-12-2017 | door Nienke Oosterhof en Ad Hoevenaars

Introductie van ColoPulse infliximab-tablet dichterbij

De ontwikkeling van een ColoPulse infliximab-tablet als alternatief voor intraveneuze toediening is een stap dichterbij gekomen, concludeert promovenda Marina Maurer. Zij onderzocht mogelijkheden om de behandeling van chronische darmontstekingen te verbeteren. In een vervolg-studie wordt onderzocht of de veronderstelling klopt dat orale toediening van infliximab even effectief is als parenterale toediening.

01-12-2017 | door J.M. Maurer

Horizonscan dure middelen ‘onvolledige overschatting’

De Horizonscan van het Zorginstituut Nederland bevat 130 dure geneesmiddelen die in de komende twee jaar op de markt komen. Voor veertig middelen bevat de scan data over aantal patiënten en prijs, die een jaarlijkse uitgave voorspellen van € 1,8 miljard. Maar volgens gezondheidseconoom Marc Pomp is dit bedrag waarschijnlijk minstens de helft lager.

01-12-2017 | door Marc Pomp

Horizonscan is ‘zo realistisch mogelijke schatting’

Onder regie van het Zorginstituut is op 1 september van dit jaar de eerste Horizonscan geneesmiddelen gepubliceerd. De Horizonscan wordt tweemaal per jaar gepubliceerd en biedt daarmee een momentopname met inschattingen van de geneesmiddelen die de komende twee jaar op de markt kunnen verschijnen.

04-12-2017 | door Niels Speksnijder, coördinator Horizonscan Geneesmiddelen, Zorginstituut Nederland.

Vast overleg huisarts loont

Ina Geurtsen-Fokkema brengt farmaceutische expertise beter voor het voetlicht door structureel overleg met huisartsen.

01-12-2017 | door Cindy Reinders

Plaggenhut

De huisarts die in 1890 werd geroepen voor een bevalling hobbelde achter de kont van het paard kilometers over het Drentse veen. De petroleumlamp in de plaggenhut gaf net genoeg licht om op een hooibaal een vrouw in ondraaglijke barensnood te ontwaren. Inwendig onderzoek bevestigde zijn angstige vermoeden: een rachitisch bekken. De baby kon er niet doorheen. Een keizersnede, dat kon alleen bij een gynaecoloog in Amsterdam. De dokter kon niets doen. Deze moeder zou sterven in helse pijn en haar kind mee de dood in sleuren.

01-12-2017 | door Mariël Croon

Tweede Kamer wil apothekers beschermen bij het bereiden

De Tweede Kamer wil apothekers nadrukkelijker juridisch beschermen bij het zelf bereiden van geneesmiddelen. Dat blijkt uit het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelenbeleid op 22 november 2017.

01-12-2017 | door KNMP

Minister vereenvoudigt procedure voor geneesmiddelentekorten

Minister Bruins van Medische Zorg vereenvoudigt per 1 januari 2018 de artsenverklaring bij geneesmiddelentekorten. Apotheekhoudenden hoeven niet meer op individueel patiëntniveau een artsenverklaring aan te vragen, maar krijgen generieke toestemming voor het importeren van een product bij een tekort. Dat meldt de minister in een Kamerbrief over de voortgang geneesmiddelenbeleid.

01-12-2017 | door KNMP

KNMP Kennisbank in 2018: meer gebruiksgemak en moderner design

De KNMP werkt aan een vernieuwde KNMP Kennisbank met meer gebruiksgemak en een moderner design. De lancering van de hedendaagse vormgeving staat gepland voor januari 2018. In de herfst van 2018 komt er nog meer overzicht in het Informatorium Medicamentorum, plus een aantal vernieuwde functionaliteiten.

01-12-2017 | door KNMP

De KNMP is blij met komst EMA

De KNMP verwacht dat de komst van het EMA naar Amsterdam een verdere impuls geeft aan het innovatief geneesmiddelenonderzoek in ons land. Volgens KNMP-directeur Léon Tinke bevestigt de keuze voor de hoofdstad de sterke reputatie van de Nederlandse farmacie in internationaal verband. “Het is een enorme erkenning voor de expertise in ons land.”

01-12-2017 | door KNMP

Bijeenkomst VvAA bevestigt administratieve lastendruk

Een bijeenkomst van de VvAA heeft zaterdag 18 november nog eens helder gemaakt dat de druk op apothekers groot is als het gaat om administratieve lasten. Op basis van eerdere brainstormsessies en de schrapsessie ‘(Ont)regel de zorg’ in het weekend is geconcludeerd dat apothekers 39% van de tijd kwijt zijn aan administratieve lasten.

01-12-2017 | door KNMP

Van trial and error naar voorspellen

Ja, het kan echt al, met de KNMP Kennisbank: doseren op genvariant. Prof. dr. Ron van Schaik geeft tekst, uitleg en praktijkvoorbeelden in de StiPCO-scholing Farmacogenetica van CME-Online, door apothekers beoordeeld met een 8,5.

01-12-2017 | door Karen Bos

Geen ‘Amerikaanse toestanden’ door nieuwe geschillenregeling

De angst bestond dat de mogelijkheid tot het indienen van claims zou leiden tot Amerikaanse toestanden. De verwachte claimcultuur bleef gelukkig uit. Een terugblik op tien jaar klachtenafhandeling.

01-12-2017 | door Mart Vogel

Exacte kosten invoering FMD voor apotheker nog ongewis

Het dossier Falisfied Medicines Directive (FMD) werpt zijn schaduw ver vooruit. De invoering per 9 februari 2019 brengt de nodige maatschappelijke kosten met zich mee. De KNMP is nauw betrokken om ontwikkelingen rondom kosten en data voor apotheekhoudenden te bewaken en de impact voor de patiënt te beperken.

01-12-2017 | door Dennis Mulkens
Back to top