Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2017 PW 48

PW48 - 29-11-2017 | door Inge Holsappel, KNMP

Een patiënt komt bij u in de apotheek met een nieuw recept voor sertraline. Hij heeft tevens de uitslag van een farmacogenetische test. Hierop staat vermeld dat hij een ultrarapid metabolizer is voor CYP2D6 en een intermediate metabolizer voor CYP2C19. Zijn extra voorzorgen nodig voor de behandeling met sertraline voor deze patiënt?

  1. a. Ja, in verband met verhoogde omzetting door CYP2D6 is mogelijk een hogere dosering nodig dan normaal voor het gewenste effect.
  2. b. Ja, in verband met verminderde omzetting door CYP2C19 is het risico op bijwerkingen mogelijk hoger en is de maximale dosering daarom lager.
  3. c. Nee, voor beide gen–geneesmiddelinteracties is geen actie nodig.
  4. d. Nee, beide gen–geneesmiddelinteracties heffen elkaar op.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Ja, in verband met verminderde omzetting door CYP2C19 is het risico op bijwerkingen mogelijk hoger en is de maximale dosering daarom lager.

Sertraline wordt voornamelijk door CYP2C19 omgezet in de actieve metaboliet desmethylsertraline, waarvan de verdere omzetting ook voornamelijk door CYP2C19 plaatsvindt.

Voor CYP2C19 intermediate metabolizers leidt een toename van de plasmaconcentratie van sertraline en de actieve metaboliet desmethylsertraline mogelijk tot een verhoogd risico op bijwerkingen. Daarom wordt geadviseerd niet hoger te doseren dan 100 mg/dag. De dosering wordt ingesteld op geleide van respons en bijwerkingen en/of op geleide van de plasmaconcentratie van sertraline plus desmethylsertraline.

CYP2D6–sertraline is geen gen–geneesmiddelinteractie. Voor genvariaties in CYP2D6 is daarom geen aanpassing van sertraline nodig. CYP2D6 wordt niet genoemd bij de kinetiek van sertraline, maar is wel beoordeeld door de werkgroep Farmacogenetica. Sertraline kan daarom geadviseerd worden als alternatief voor andere antidepressiva bij patiënten met een CYP2D6-variant. CYP2D6–sertraline is daarom ook terug te vinden als nee-nee-bewaking op de KNMP Kennisbank.

Document acties

Back to top