Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek naar minder ziekenhuisheropnames

PW48 - 24-11-2017
Door elke week een geautomatiseerde medicatiebeoordeling met medische beslisregels uit te voeren, kan het aantal ziekenhuisheropnames door medicijngebruik onder ouderen verminderen van 20% naar 15%. Onderzoekers verbonden aan het project CHECkUP van het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum willen dat aantonen.
Onderzoek naar minder ziekenhuisheropnames

Bij een landelijke uitrol zou de geautomatiseerde medicatiebeoordeling, volgens de onderzoekers, op jaarbasis 15.600 ziekenhuisheropnames onder ouderen kunnen voorkomen. Het vierjarig onderzoek vindt plaats onder leiding van ziekenhuisapotheker Hugo van der Kuy en internist ouderengeneeskunde Kim Hurkens, beiden verbonden aan het centrum voor gerontofarmacologie.

Het onderzoek start in januari 2018 en wordt gefinancierd vanuit het nationale ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Document acties

Back to top