Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW47

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Breken

Het openen van plastic verpakkingen, wat op het eerste gezicht een fluitje van een cent lijkt, is vaak een nachtmerrie. Een los lipje of inkeping wekt weliswaar de suggestie dat je iets met een simpele handbeweging kunt openmaken, maar in de praktijk blijkt het negen van de tien keer met geen mogelijkheid te lukken.

24-11-2017 | door Frans van den Houdt

60% slaagt voor derde BIG-toets

Van de tien apothekers die in september hebben meegedaan aan de derde toets voor de BIG-herregistratie hebben zes (60%) een voldoende gehaald. Dat meldt de BIG-examencommissie. Bij de voorgaande toetsen slaagden achtereenvolgens 50% en 61% van de kandidaten.

22-11-2017 | door Edwin Bos

Veilig

Na het inspirerende ESCP-congres was ik een paar weken geleden met mijn collega onderweg naar huis vanuit Heidelberg, met de internationale trein.

24-11-2017 | door Esther Kuipers, apotheker

Herexamen 2017 PW47

Welke uitspraak over cannabis is juist?

22-11-2017 | door Arjan Polderman, redacteur PW

Medisch specialisten: problemen met ICT-systemen

Volgens de helft van de medisch specialisten werken de huidige ICT-systemen onvoldoende, waardoor het uitwisselen van gegevens moeizaam verloopt. Specialisten en huisartsen vinden dat gemeenschappelijke standaarden voor zorginformatie moeten worden ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van Nictiz en het NIVEL.

14-11-2017 | door PW

ZIN: medicinale cannabis niet in basispakket

Recente wetenschappelijke publicaties geven geen aanleiding tot herbeoordeling van medicinale cannabis. Hierdoor blijft vergoeding via het verzekerde pakket onmogelijk. Dat schrijft het Zorginstituut Nederland (ZIN) aan de minister voor medische zorg Bruno Bruins.

13-11-2017 | door PW

Aripiprazol met sliksensor

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft een middel toegelaten dat registreert of het is ingeslikt.

16-11-2017 | door PW

Zorginstituut versimpelt GVS-bijlage 2

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft aan de minister van VWS advies uitgebracht over aanpassingen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

31-10-2017 | door PW

Leverschade beperkt toepassing daclizumab

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert verdere beperkingen voor daclizumab (Zinbryta) wegens ernstige leverbijwerkingen.

06-11-2017 | door PW

Jaarlijks 35.000 kopieën van recepten naar de Inspectie

Ieder jaar moeten apothekers ongeveer 35.000 kopieën van zogenoemde IMM-recepten opsturen naar de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), zodat de Inspectie daarop toezicht kan houden. KNMP en IGJ hebben de SFK gevraagd om te helpen deze administratieve last voor de apotheken te verminderen. Vanaf nu kunnen apothekers zich aanmelden. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

23-11-2017 | door SFK

Goed gebruik medicatie ook taak voor industrie

Voor het bereiden, verpakken en afleveren van medicatie voor ouderen zijn nieuwe Europese regels opgesteld. Lidstaten verschillen nog van mening over de vraag wanneer de industrie rekening moet houden met gebruiksproblemen van patiënten, zoals bij het slikken, breken of beheer van medicatie. Europa roept ook apothekers op zich te mengen in de discussie.

24-11-2017 | door Diana van Riet-Nales, Annemiek van Rensen, Bart van den Bemt, Paul Jansen

Sterke stijging polyfarmacie

In twintig jaar nam het aantal Engelse bejaarden dat vijf of meer geneesmiddelen gebruikt, toe van 12,2% (95%-BI 11,5-13,0) tot 49,6% (95%-BI 48,5-50,8).

24-11-2017 | door PW

Dubieuze medicatie bij 60% dementen

Demente bejaarden lopen een grote kans op potentieel ongewenste medicatie (PIM), vooral psycholeptica en middelen bij zuurgerelateerde afwijkingen. Nederland scoort hoog in aantal PIM’s.

23-11-2017 | door Arjan Polderman

Adjuvant S-1 evenaart CAPOX

Adjuvante therapie met capecitabine + oxaliplatine (CAPOX) of met S-1 maakt geen verschil bij maagkanker stadium III.

22-11-2017 | door PW

Orale anticoagulantia genegeerd

Therapietrouw aan orale anticoagulantia komt niet veel hoger dan 50%.

23-11-2017 | door PW

Ouderen houden moeite met breken van tabletten

Het lukt ouderen vaak niet om een tablet te breken, wat kan leiden tot een onjuiste dosering. Apothekers(assistenten) kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren en helpen oplossen van dit probleem, concludeert Kim Notenboom op basis van promotieonderzoek. “Wellicht is hetzelfde middel van een andere fabrikant makkelijker te breken.”

24-11-2017 | door K. Notenboom, H.G.M. Leufkens en M.L. Bouvy

Bewaak de toegang tot de bereidende apotheker

Apothekers kunnen hoge medicijnkosten beteugelen, maar niet zonder steun van overheid of zorgverzekeraars, vinden Paul Lebbink en Arwin Ramcharan, bereidend openbaar apothekers van de Transvaal Apotheek in Den Haag. Nu nog is de vergoeding bij lange na niet kostendekkend, keuren verzekeraars declaraties af en werken fabrikanten tegen.

24-11-2017 | door PW

Misselijkheid en jeuk vaakst gemeld bij gebruik vortioxetine

Het antidepressivum vortioxetine staat op dit moment nog onder aanvullende monitoring (zwarte driehoek). Dit betekent dat het bij-werkingenprofiel nog niet geheel is opgehelderd. Bijwerkingencentrum Lareb roept daarom op alert te zijn en (vermoedens van) bijwerkingen, inclusief interacties, onmiddellijk te melden.

24-11-2017 | door Corine Ekhart en Florence van Hunsel

‘Papieren’ patiënt gaat leven

Multidisciplinair werken, met onder meer medicatiebeoordelingen in een GGZ-instelling, kan apotheker Marieke Beex-Oosterhuis iedereen aanraden.

24-11-2017 | door Maarke Roelofs

Minister onderstreept belang van apotheekbereidingen

Minister Bruins (Medische Zorg) onderstreept het belang van apotheekbereidingen en medicijnen op maat. Hij ziet kansen voor bereidingen bij ‘gekaapte’ geneesmiddelen.

24-11-2017 | door KNMP

Apothekers leveren meer zorg aan patiënten voor minder geld

Waar alle zorgkosten zijn toegenomen, leveren apothekers meer zorg voor minder geld. De zorgvraag is in 6 jaar tijd met 26% toe­genomen, terwijl de netto vergoeding daalde. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. De NOS berichtte op 15 november nog dat de omzet van zorgpraktijken in 10 jaar tijd met 50% steeg.

24-11-2017 | door KNMP

Bescheiden

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt dat het in de strijd tegen hoge medicijnprijzen onorthodoxe maatregelen vergt om de machtspositie van geneesmiddelenfabrikanten te breken. Een van die maatregelen is het stimuleren van de apotheekbereiding. Maar sinds wanneer is de apotheekbereiding onorthodox? Niet voor niets worden apothekers al decennialang academisch geschoold om geneesmiddelen te maken.

24-11-2017 | door Léon Tinke

Rapportage IMM-recepten voortaan digitaal naar IGJ

In de strijd tegen de regeldruk worden stappen gezet. Met de digitale kwartaalrapportage van IMM-recepten zien apothekers weer een berg papierwerk slinken. Een SFK-tool biedt tevens een dieper inzicht aan de Inspectie.

24-11-2017 | door Dennis Mulkens

Fiévez: ‘Communiceren in geheimtaal is verleden tijd’

De apothekers die zijn aangesloten op het KNMP-netwerk op Siilo ontvangen realtime informatie over recalls en ander breaking news. Daarnaast kunnen ze elkaar hier makkelijk vinden. En contact leggen met andere zorgprofessionals, uit de fto-groep bijvoorbeeld. Waarbij het zinvol is om spelregels af te spreken met elkaar.

24-11-2017 | door Ilse Oranje
Back to top