Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Leverschade beperkt toepassing daclizumab

PW47 - 06-11-2017
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert verdere beperkingen voor daclizumab (Zinbryta) wegens ernstige leverbijwerkingen.
Leverschade beperkt toepassing daclizumab

Na de voorlopige maatregelen in juli 2017, heeft de PRAC definitief vastgesteld dat daclizumab voorbehouden moet blijven aan patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op minstens twee ziektemodificerende behandelingen en die niet met andere ziektemodificerende geneesmiddelen kunnen worden behandeld. Bovendien moet de leverfunctie (alanine-aminotransferase, aspartaat-aminotransferase en bilirubine) ten minste eenmaal per maand worden gemonitord, zo kort mogelijk voor elke behandeling en gedurende zes maanden na beëindiging van de behandeling.

Uit de herbeoordeling blijkt dat er onvoorspelbare en potentieel dodelijke immuungemedieerde leverbeschadiging kan ontstaan tot zes maanden na het stoppen van de behandeling.

Document acties

Vacatures
Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Ziekenhuisapotheker-directeur

SAHZ | Haarlem

Meer…
Back to top