Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medisch specialisten: problemen met ICT-systemen

PW47 - 14-11-2017
Volgens de helft van de medisch specialisten werken de huidige ICT-systemen onvoldoende, waardoor het uitwisselen van gegevens moeizaam verloopt. Specialisten en huisartsen vinden dat gemeenschappelijke standaarden voor zorginformatie moeten worden ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van Nictiz en het NIVEL.
Medisch specialisten: problemen met ICT-systemen

De ICT-systemen zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar of er is geen koppeling met het elektronisch patiëntendossier (EPD). 40% van de medisch specialisten ondervindt hierdoor problemen bij het elektronisch uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners.

In het onderzoek is huisartsen en specialisten gevraagd hoe de uitwisseling van gegevens kan verbeteren en welke belemmeringen zij nog ervaren. Van de artsen vindt 85% dat informatie-uitwisseling tussen elektronische patiëntendossiers volgens dezelfde standaarden bijdraagt aan een actueel beeld van de patiënt.

76 tot 85% van de artsen vindt ook dat andere mogelijkheden, zoals het delen van gegevens via een samenwerkingsplatform voor zorgverleners – gekoppeld aan het EPD – of samenwerken in hetzelfde EPD, positief bijdragen. Maar bij voorkeur zien zij dat het uitwisselen volgens standaarden wordt gerealiseerd: 73% van de huisartsen en 80% van de medisch specialisten is het hiermee eens.

Een van de doelstellingen van het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers in het zorgveld, is dat zorgverleners de gegevens van patiënten digitaal en gestandaardiseerd overdragen. Volgens de onderzoekers bevestigen de resultaten van dit onderzoek het belang van verdere implementatie van standaarden, via onder meer de landelijke programma’s: Registratie aan de Bron, MedMij en het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

Document acties

Back to top