Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

60% slaagt voor derde BIG-toets

Score acceptabel volgens commissievoorzitter Bouvy

PW47 - 22-11-2017
Van de tien apothekers die in september hebben meegedaan aan de derde toets voor de BIG-herregistratie hebben zes (60%) een voldoende gehaald. Dat meldt de BIG-examencommissie. Bij de voorgaande toetsen slaagden achtereenvolgens 50% en 61% van de kandidaten.
60% slaagt voor derde BIG-toets

Vier van de deelnemers aan de toets in september deden een herexamen, die tot opluchting van de commissievoorzitter Marcel Bouvy ook allemaal zijn geslaagd. “Het is goed om te zien dat de apothekers die het vorige keer niet hebben gehaald nu wel een voldoende hebben.”

Een van de vragen uit de toets is geschrapt door de examinatoren omdat de vraagstelling niet duidelijk was. Bij een andere vraag werden twee antwoorden goed gerekend. “Vervolgens hebben wij de uitslag opnieuw vastgesteld, waarbij geborgd is dat degenen die oorspronkelijk waren geslaagd allemaal een voldoende hebben gekregen”, benadrukt Bouvy, tevens hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht.

De kandidaten werden uiteindelijk beoordeeld op in totaal 69 vragen, waarvan er 46 goed moesten zijn voor een kennispercentage van 55%.

Bij de eerste toets voor de BIG-herregistratie in mei 2016 slaagde 50%, bij de tweede toets in november 2016 was dat 61% en nu dus 60%. Volgens Bouvy is een percentage van 60% “wel acceptabel” omdat op de universiteit meestal tussen de 60 en 80% van de studenten de eerste keer een voldoende scoort. “We zitten weliswaar aan de onderkant, maar we moeten wel een serieuze toets hebben en geen inkoppertje.” Apothekers die voor deze toets een voldoende hebben, mogen daar volgens Bouvy dan ook best trots op zijn.

Minder deelnemers

Het aantal deelnemers aan de drie toetsen voor de BIG-herregistratie fluctueerde van 39, naar 46 tot nu 10. Bouvy zegt niet verrast te zijn door deze lage aantallen, omdat de voorlichting volgens hem sinds de eerste toets aanzienlijk is verbeterd. “Apothekers zullen een afweging maken of ze echt willen deelnemen. Want naast de € 825 exclusief btw voor deelname aan de toets moeten ze veel tijd vrijmaken voor studie. Zo moet men zich echt verdiepen in een boek als Practical Pharmaceutics en een groot aantal richtlijnen.”

Vanwege de hoge kosten voor het bedenken van nieuwe examenvragen hebben de BIG-examencommissie en PAOFarmacie besloten de toets voortaan één keer per jaar aan te bieden. Ook als het animo verder daalt, zal de toets minimaal één keer per jaar worden aangeboden, benadrukt Bouvy. “Potentiële deelnemers moeten immers elk jaar de kans hebben om zich opnieuw in te schrijven in het BIG-register.”

Herkansen

De geslaagden ontvangen een Periodiek Registratie Certificaat (PRC), waarmee ze zich weer kunnen inschrijven in het BIG-register. Kandidaten die een onvoldoende hebben behaald voor de toets kunnen op 19 september 2018 herkansen.

Apothekers die niet langer in het BIG-register zijn opgenomen mogen zich nog wel apotheker noemen, maar dan met de toevoeging ‘niet praktiserend’. Staan apothekers reeds vermeld in het specialistenregister van ziekenhuisapotheker of openbaar apotheker, dan hoeven zij zich niet te herregistreren.

Document acties

Back to top