Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sterke stijging polyfarmacie

PW47 - 24-11-2017
In twintig jaar nam het aantal Engelse bejaarden dat vijf of meer geneesmiddelen gebruikt, toe van 12,2% (95%-BI 11,5-13,0) tot 49,6% (95%-BI 48,5-50,8).
Sterke stijging polyfarmacie

Gao et al. vergeleken de Cognitive Function and Aging Study uit 1991-1994 (n = 7359) met die uit 2008-2011 (n = 7614). Hier gaven 65-plussers zelf hun medicatiegebruik op (UR + zelfmedicatie). Het aandeel dat helemaal geen medicatie gebruikte, daalde van 19,9% (95%-BI 19,0-20,8) naar 7,8% (95%-BI 7,2-8,4). [Age Ageing. 2017 Sep 26; online.]

Document acties

Back to top