Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW36

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Gedoneerde centjes

Vlaggen van KWF wapperen in de wind en collectanten gaan langs de deuren. Zoals ieder jaar in de eerste week van september, zetten zich ook nu weer vele vrijwilligers in om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En dat het goed gaat met het kankeronderzoek leest u regelmatig in dit vakblad. Hoe de komst van de immuuntherapie bijvoorbeeld het vooruitzicht voor patiënten met melanoom en longkanker aanzienlijk heeft verbeterd.

08-09-2017 | door Cindy Reinders

Verduistering

Afgelopen week was in Amerika een zonsverduistering zichtbaar, die miljoenen mensen op de been bracht.

08-09-2017 | door Chiara van Rodijnen, apotheker

Huisarts is vaker vrouw en vaker in loondienst

Het aandeel vrouwelijke huisartsen is de afgelopen jaren fors toegenomen: van 36% in 2007 tot 53% in 2016. Ook het aantal huisartsen in dienst van een huisarts (HIDHA's) en waarnemers groeide: in tien jaar met 85% tot bijna vierduizend, terwijl het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen nauwelijks is toegenomen.

31-08-2017 | door PW

Onderzoek naar bijwerkingen bij vrouwen

De afdeling epidemiologie van het Erasmus MC gaat onderzoeken of het gebruik van geneesmiddelen bij vrouwen vaker resulteert in een ziekenhuisopname dan bij mannen.

28-08-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 36

Welke uitspraak over vloeibare gootsteenontstoppers is juist?

06-09-2017 | door Laura Hondebrink en Anja Wijnands, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Strategie voor inkoop minder dure geneesmiddelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars slaan de handen ineen bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Volgend jaar start een pilot om de kosten van een groep hematologische geneesmiddelen, waarvoor nu jaarlijks € 30 miljoen wordt uitgegeven, terug te brengen.

01-09-2017 | door PW

Ouderen willen graag medicatiebeoordeling

Ruim de helft van de thuiswonende ouderen die geneesmiddelen gebruiken, vindt een periodiek terugkerende medicatiebeoordeling een goed idee. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de ouderenbond ANBO onder ruim zevenduizend leden en niet-leden. Ruim de helft van hen gebruikt twee tot vijf verschillende medicijnen en een kwart meer dan vijf.

28-08-2017 | door PW

Nieuwe directeur Alliance Healthcare

Alliance Healthcare Nederland, eigenaar van Alphega Apotheek en Boots Apotheek, heeft Kalman Petro aangesteld als nieuwe algemeen directeur.

24-08-2017 | door PW

Twee negatieve adviezen, juli 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert negatief over handelsvergunningen voor iloperidon (Fanaptum; tegen schizofrenie) en voor etirinotecan pegol (Onzeald; bedoeld voor borstkanker met hersenmetastasen).

09-08-2017 | door PW

Elf positieve adviezen, juli 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over elf handelsvergunningen.

10-08-2017 | door PW

40% van voorschriften MDL-artsen is een laxans

Maag-darm-leverartsen behandelen aandoeningen van het maagdarmkanaal en van organen die functioneel daarop aansluiten, zoals lever, galwegen en alvleesklier. Bijna 40% van al hun recepten die door openbare apotheken worden afgehandeld, is een voorschrift voor een laxeermiddel. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

08-09-2017 | door SFK

Chemo dringt onvoldoende door in tumor van alvleesklierkanker

Ondanks een aantal stappen voorwaarts is de prognose voor patiënten met alvleesklierkanker nog steeds slecht. Vijf jaar na de diagnose is minder dan 5% nog in leven. Oncoloog Hanneke Wilmink legt uit “dat het stroma om de kankercellen heen, ervoor zorgt dat de chemo onvoldoende binnendringt.” Hoop vestigt zij op een middel dat dit netwerk kan afbreken.

08-09-2017 | door Cindy Reinders

'Elke gunstige CT-scanuitslag geeft een driemaandse horizon'

Dankzij chemokuren en – wie weet – zijn deelname aan een trial met olaparib lijkt de alvleeskliertumor van Sako Zeverijn nu onder controle. De diagnose bracht het gezin aanvankelijk in totale verbijstering, en nog is iedereen zich bewust van de gevaren die dreigen. “Maar er is een lichtpunt gekomen.”

08-09-2017 | door Annemiek Veelenturf

'Succesvol bevolkingsonderzoek darmkanker kan nóg effectiever'

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is effectief en levert veel gezondheidswinst op, maar kan beter. Mogelijk door in de toekomst gebruik te maken van een DNA-test, stelt Marjolein Greuter, onderzoeker aan het VUmc. “De gezondheidswinst is aanzienlijk.”

08-09-2017 | door Frans van den Houdt

Vaccin voor erfelijke darmkanker

Hoop is er voor patiënten die een verhoogde kans hebben op darmkanker doordat ze bepaalde afwijkende genen hebben. Eerste stappen zijn gezet naar een vaccin dat tumorgroei moet voorkomen. Groot klinisch onderzoek moet echter nog volgen.

08-09-2017 | door Cindy Reinders

Preoperatief oxaliplatine nuttig

Oxaliplatine is een zinvolle toevoeging aan preoperatieve chemotherapie bij lokaal gevorderde rectale kanker.

06-09-2017 | door PW

Geen hart voor therapietrouw

Therapietrouw bij secundaire preventie na een hartinfarct is vrijwel niet te beïnvloeden.

05-09-2017 | door PW

Waarde bevacizumab of cetuximab blijft onzeker

De waarde van bevacizumab of cetuximab als toevoeging aan FOLF-regimes voor de behandeling van colorectaal carcinoom blijft onzeker. Duidelijk is dat mutaties van belang zijn.

07-09-2017 | door Arjan Polderman

Nimesulide als conjugaat

Een conjugaat van nimesulide en hyaluronzuur biedt mogelijkheden voor targeting van oncolytica bij colorectale kanker met overexpressie van CD44.

08-09-2017 | door PW

Perspectief bij colorectaal carcinoom met BRAF-mutatie

Patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) bij wie de tumor een BRAF-mutatie bevat, hebben een uitzonderlijk slechte prognose. Standaardbehandelingen zijn weinig effectief. De eerste klinische studie waarin een rationele combinatietherapie van twee doelgerichte geneesmiddelen is onderzocht laat echter bemoedigende antitumoractiviteit zien.

08-09-2017 | door Robin M.J.M. van Geel, Jos H. Beijnen en Jan H.M. Schellens

Uracilbelastingtest voorkomt bijwerkingen fluorouracil

10-30% van de patiënten die behandeld worden met fluorouracil of capecitabine ervaart ernstige bijwerkingen met ziekenhuisopname of zelfs overlijden tot gevolg. Het enzym dihydropyrimidinedehydrogenase (DPD) speelt hierbij een belangrijke rol. Een orale uracilbelastingtest is geschikt om voorafgaand aan behandeling de enzymactiviteit vast te stellen.

08-09-2017 | door Maurice van Staveren

Bijgespijkerd in tehuisfarmacie

Met een aanbesteding voor de deur, had apotheker Christel Duerinck veel aan de kennis die ze opdeed tijdens een Masterclass Instellingsfarmacie.

08-09-2017 | door Annemiek Veelenturf

Ministeries zoeken uitweg voor geneesmiddelgebruikende automobilisten

De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zoeken een oplossing voor de gebruikers van medicinale opiaten, cannabis en amfetaminen die gedupeerd worden door de aangescherpte Wegenverkeerswet. Dat heeft het ministerie van IenM toegezegd aan de directie van de KNMP, die de kwestie heeft aangekaart.

08-09-2017 | door KNMP

Chihuahua

Kunnen apothekers een tegenwicht bieden aan de hoge geneesmiddelprijzen door meer zelf te gaan bereiden? Kamerleden hebben ons al veelvuldig met deze vraag benaderd. Bereiden is hot. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘gekaapte’ medicijnen, zoals Camcolit, Norgalax en Slow K. Dat zijn geneesmiddelen die worden overgenomen en dan verveelvoudigd in prijs.

08-09-2017 | door Mariël Croon

KNMP lanceert twintig nieuwe iconen voor laaggeletterden

De KNMP lanceert op 8 september, de dag van de Alfabetisering, twintig nieuwe medicijniconen voor laaggeletterden. Nadat de eerste twintig iconen in 2015 zijn ontwikkeld, kwamen er vanaf september 2016 veertig nieuwe iconen bij, gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Op verzoek van Stichting Uitgifte Informatie Online (UI-Online) ontwikkelde de KNMP in de zomer van 2017 nog twintig nieuwe iconen die werden getest door laaggeletterden.

08-09-2017 | door KNMP

Mentornetwerk AGM van start

Met ruim dertig apothekers is het mentornetwerk van de sectie AGM sinds september 2017 online. Studenten en jonge apothekers die nadenken over welke richting ze kiezen, kunnen bij meer ervaren beroepsgenoten terecht voor inspiratie, advies of een stage. Via de website van de KNMP kunnen zij snel contact leggen.

08-09-2017 | door Dennis Mulkens
Back to top