Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verduistering

PW36 - 08-09-2017 | door Chiara van Rodijnen, apotheker
Afgelopen week was in Amerika een zonsverduistering zichtbaar, die miljoenen mensen op de been bracht.
Verduistering

Deze zonsverduistering – eens een godsgeschenk of een teken van rampspoed – is nu een milieufenomeen dat op de minuut nauwkeurig kan worden voorspeld. Analyse van data en trends maakt het mogelijk mensen te informeren over wat komen gaat en hoe hierop te anticiperen. Zo slaan winkels massaal eclipsbrillen in, nemen mensen vrij en komen ze samen om de verduistering te kunnen meemaken.

Zo ook, voer ik regelmatig analyses uit van data van bijvoorbeeld het medicatiegebruik van cliënten. Wat op zichzelf een getal of een verrassing is, kan door een analyse een trend laten zien en daarmee een mogelijke oorzaak genereren. Waarom worden op een afdeling opeens veel neuroleptica voorgeschreven in vergelijking met de week ervoor? Is er een nieuwe cliënt? Een andere arts? Of is het toeval?

Andere analyses die ik uitvoer betreffen het medicatieproces. Waarom zijn de kosten van deze afdeling opeens gestegen? Wat is de achtergrond hiervan? Gebruiken de cliënten duurdere geneesmiddelen of zijn er logistieke kostenposten die ervoor zorgen dat de prijs stijgt?

De data liggen voor het grijpen in de apotheek. Waarom zouden we hiervan niet meer gebruikmaken en zo data omzetten in nuttige voorspellingen? Wie weet krijgen we met deze analyses en trends ook miljoenen op de been om te zorgen voor een veiliger medicatiebeleid en -proces.

Document acties

gearchiveerd onder: Gegevensverzameling
Back to top