Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW35

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Schermen

Met zo’n 25 medestudenten en enkele gevorderde wetenschappers betrad ik in 1976 de Deense fabriek waar Novo (toen nog zonder Nordisk) insuline produceerde. Van zo’n excursie konden wij, aanstaande Delftse ingenieurs microbiologie, biochemie of biotechnologie, heel wat leren. Een van onze gastheren vroeg op vriendelijke doch dringende toon wie “de man uit Delft” was. Onbegrip alom: we kwamen immers allemáál uit Delft. Toch was ‘de man’ snel geïdentificeerd: het ging om lector J.R., die niet alleen verbonden was aan de Technische Hogeschool maar tevens aan Gist-Brocades, óók een fabrikant van insulines. Voor hem was er een apart programma, op afstand van de bedrijfsgeheimen.

01-09-2017 | door Arjan Polderman

Hou het leuk

De beste vraag die ik ooit op een sollicitatiegesprek heb gekregen was: “Wanneer heb jij een leuke werkdag gehad?”.

01-09-2017 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, apotheker

Patiënten willen portaal voor inzien medische gegevens

60% van de patiënten wil via een patiëntenportaal van het ziekenhuis hun medische gegevens kunnen inzien, maar in de praktijk gebeurt dat nog weinig. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna drieduizend patiënten.

22-08-2017 | door Edwin Bos

Subsidie voor onderzoek naar diabetes type 1

Wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) starten twee onderzoeken naar de oorzaak en behandeling van diabetes type 1. Daarvoor hebben ze acht ton subsidie ontvangen van de Juvenile Diabetes Research Foundation.

23-08-2017 | door PW

Schippers: meldplicht voor startende zorgverleners

Alle nieuwe zorgaanbieders moeten zich voortaan verplicht melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders, waarmee de ministerraad op voorstel van VWS-minister Edith Schippers heeft ingestemd.

21-08-2017 | door PW

Prijsafspraken maken medicijn juist duurder

Dat de geneesmiddelprijzen alsmaar blijven stijgen, is een ongewenste bijwerking van het overheidsbeleid dat er juist op gericht is om de kosten te verlagen. Nederlandse onderzoekers concluderen dit deze week in PLOS one nadat ze een systematische review uitvoerden naar de kosten van geneesmiddelen.

18-08-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 35

Welke uitspraak over Monuril is juist?

30-08-2017 | door Jeanne van Berkel, GIC

Aanpassingen productinformatie, juli 2017

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

07-08-2017 | door PW

Acarizax past op GVS-bijlage 1B

Het Zorginstituut Nederland adviseert Acarizax op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

01-08-2017 | door PW

Geen daclizumab bij leverschade

Daclizumab (Zinbryta) is gecontra-indiceerd bij patiënten met leverbeschadiging. Bij gebruikers van daclizumab moeten artsen de leverfunctie blijven controleren en goed letten op tekenen en symptomen van leverbeschadiging.

19-07-2017 | door PW

Uitgaven aan farmaceutische zorg stijgen in 2016 met 1,6%

Openbare apotheken leverden vorig jaar voor € 4335 miljoen aan geneesmiddelen en farmaceutische zorg die behoren tot het basispakket van de zorgverzekering. Dit is € 69 miljoen meer dan in 2015 en komt neer op een stijging van 1,6%. Deze cijfers publiceert de SFK in de jaarlijkse uitgave Data en feiten. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

01-09-2017 | door SFK

Van cellijn tot geneesmiddel: geboorte van een biological

Dag en nacht draaien de bioreactoren om vijf soorten monoklonale antilichamen te produceren. In de toekomst komen hier ook vaccins tegen ziekten als hiv en ebola bij. Een uniek kijkje achter de schermen bij Janssen Biologics in Leiden. “De productie is een continu proces dat nooit stilligt.”

01-09-2017 | door Maarke Roelofs

Verhoog niveau assistenten

De niveauverschillen tussen apothekersassistenten werkzaam in het ziekenhuis zijn soms erg groot. Ziekenhuisapotheken moeten zich daarom samen met ROC’s meer inzetten om het startniveau van pas afgestudeerde assistenten te verbeteren.

01-09-2017 | door Reinier van Hest

Goede communicatie essentieel bij overstap biological op biosimilar

Het overstappen van biologicals op biosimilars is een ingewikkeld proces. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is communicatie tussen zorgverleners en patiënten essentieel, concluderen Utrechtse farmaciestudenten na onderzoek. “Monitoren van patiënten tijdens de overstap en het landelijk delen van data draagt bij aan vertrouwen.”

01-09-2017 | door E.A. Bazelmans, M.M. van Bommel, S.E. van den Hoek, E.J, Ruiter, K. Velthuis

Ernst toxiciteit is leidend

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) hebben de adviezen en teksten bij serotonerge interacties bijgewerkt en gestroomlijnd.

01-09-2017 | door Annemarie Heersche, Marianne le Comte en Arjan Polderman

Combinatie bij desmoïden

Benech et al. rapporteren hoe twee patiënten met desmoïdtumoren baat hadden bij 600 mg/dag sorafenib + 400 mg/dag celecoxib.

31-08-2017 | door PW

Elagolix tegen endometriosepijn

Dysmenorroe en pijn bij endometriose reageren goed op de gonadorelineantagonist elagolix.

30-08-2017 | door PW

Weinig overeenkomst in biosimilarbeleid EU

Binnen de Europese Unie is er veel variatie in het beleid betreffende biosimilars. Het overheidsbeleid richt zich zowel op de aanbodkant als op de vraagkant. Polen maakt geen onderscheid tussen biosimilars en generica bij kleine moleculen.

30-08-2017 | door Arjan Polderman

Patiënt kent biosimilar

Britse patiënten met reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica weten wat biosimilars van etanercept en infliximab inhouden.

29-08-2017 | door PW

Antistofvorming kan medicijn hinderen in werkzaamheid

Een belangrijke complicatie van de behandeling met biologicals en biosimilars is de vorming van antistoffen die de werking tegengaan. Dit artikel behandelt de belangrijkste uitdagingen. “Voor alle ziekten (uitgezonderd factor VIII) bestaat een gebrek aan goede assays die inhibitie van het gebruikte middel in vitro kunnen aantonen.”

01-09-2017 | door Anouk Donners, Shermarke Hassan, Karin Rademaker en Cees Smit

Dilemma's in de grensstreek

Nederlandse apothekers in de grensstreek zien regelmatig patiënten uit België of Duitsland aan hun balie met een recept. Culturele verschillen tussen buurlanden die doorwerken in de zorgverlening stellen apothekers daarbij soms voor problemen.

01-09-2017 | door Nienke Oosterhof en Ad Hoevenaars

Iconen zorgen voor beter begrip van de werking van medicijnen

Iconen op medicijnverpakkingen helpen om de werking van geneesmiddelen beter te begrijpen, blijkt uit onderzoek van studenten Communicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zowel moeilijke als makkelijke iconen worden, na uitleg, herkend en onthouden. Vooral laaggeletterden hebben hierbij veel baat.

01-09-2017 | door Farhaana Salarbux, Jasmin van Eekelen, Lennard Dubbeld, Charly Groenendijk en Reinier Maartense

DOAC's monitoren

Door mee te doen aan het verzamelen van patiëntervaringen met DOAC’s door Lareb Intensive Monitoring wil apotheker Olga van Vemde een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van onbekende bijwerkingen.

01-09-2017 | door Frans van den Houdt

KNMP-bestuur besluit tot royement C.R. Mulder

Het KNMP-bestuur heeft besloten het lidmaatschap van de heer C.R. Mulder met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reden voor het royement is een rechterlijke uitspraak, op basis waarvan de inschrijving van C.R. Mulder in het BIG-register van apothekers per 6 juli 2017 is doorgehaald. De maatregel van doorhaling is opgelegd vanwege financieel onjuist handelen.

01-09-2017 | door KNMP

Assortiment aan KennisTesten uitgebreid

Het assortiment aan KennisTesten is per 21 augustus 2017 uitgebreid met een test over eczeem, waardoor de informatievoorziening over eczeem in de apotheek en de behandeling ervan kan verbeteren.

01-09-2017 | door KNMP

AVG-brochure speciaal voor apothekers

Een AVG-brochure speciaal voor apothekers biedt informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 voor Europa van toepassing is. In de brochure staat wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen. Voor de veranderingen ontwikkelt de KNMP samen met apothekers en de huisartsenkoepels praktische tips en hulpmiddelen.

01-09-2017 | door KNMP

Pennywise

Het zijn communicerende vaten, goedkope en dure geneesmiddelen. Als er voor de industrie geen droog brood meer te verdienen valt aan een generiek middel, dan halen ze dat terug bij de dure innovatieve geneesmiddelen. Dat stellen Toon van der Gronde en Toine Pieters in Plos One. Te lage generieke prijzen leiden tot monopolies en medicijntekorten, aldus de auteurs, een ongewenst bijeffect van overheidsregulering van geneesmiddelprijzen.

01-09-2017 | door Mariël Croon

Medicijnresten: eindelijk schot in hoofdpijndossier

Eén bijwerking vind je nooit op bijsluiters van geneesmiddelen: ‘Dit middel kan schade toebrengen aan het milieu.’ Van alle resten aan pillen en poeders die we jaarlijks uitplassen, komt volgens het RIVM 140 ton in het oppervlaktewater terecht. Na jaren praten lijkt er nu zicht op een effectieve aanpak.

01-09-2017 | door Hans Oerlemans
Back to top