Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW18

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Overstappen

Onzekerheid over de gevolgen van een overstap maar ook tevredenheid met de huidige zorgverzekeraar weerhouden consumenten ervan naar een andere verzekeraar over te spannen, luidt een van de weinig verrassende uitkomsten van de Zorgmonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

05-05-2017 | door Frans van den Houdt

Hondenhok

Het essay ‘Apotheek is geen euthanasie-automaat’ in Trouw leverde naast veel bijval, ook een kritische reactie op: verplichte jaarleveringen van medicatie en directe inkoop van verzekeraars zetten apothekers klem als eindverantwoordelijken voor het medicatiedossier.

05-05-2017 | door Wilma Göttgens, apotheker

Chemopomp verlengt leven met twee jaar

Patiënten met naar de lever uitgezaaide dikkedarmkanker leven met een subcutane chemopomp gemiddeld twee jaar langer. Dat blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten. Het Erasmus MC start binnenkort met het toepassen van deze pomp.

27-04-2017 | door DEB420720

IGZ: illegale website anavar niet te stoppen

De Inspectie van Gezondheidszorg (IGZ) kan niet optreden tegen de illegale verkoop van receptgeneesmiddelen op de website anavar.nl. Dat maakt de inspectie bekend na een melding van de KNMP.

25-04-2017 | door DEB420720

Onderzoek methylfenidaat nodig bij volwassenen

Bijwerkingencentrum Lareb adviseert om de veiligheid van methylfenidaat bij volwassenen te onderzoeken.

03-05-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 18

Welk advies voor deze patiënt met heftige pijnklachten is juist?

04-05-2017 | door T.K.L. Pham, Stichting Health Base

Eerste gift vitamine K voortaan intramusculair

Intramusculaire toediening van de eerste gift vitamine K biedt borstgevoede zuigelingen een betere bescherming tegen bloedingen dan orale inname. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om baby’s die borstvoeding gaan krijgen, voortaan eenmalig een milligram vitamine K intramusculair te geven direct na de geboorte, en niet meer oraal zoals nu gebeurt.

03-05-2017 | door PW

BENU-app vervangt papieren toedienlijst

Een door BENU Apotheken en leverancier van zorg-apps Boomerweb ontwikkelde app vervangt de papieren toedienlijsten door een elektronische toedienregistratie. In Eibergen is samen met thuiszorgorganisatie Sensire een pilot gestart.

24-04-2017 | door DEB420720

Bloedingsrisico cobimetinib blijkt groter

Gebruikers van cobimetinib (Cotellic) hebben een grotere kans op ernstige bloedingen in de hersenen en het maagdarmstelsel dan aanvankelijk werd aangenomen. Ook is er een risico op snelle afbraak van spiercellen en op verhoogde spiegels van creatininefosfokinase (CPK).

24-04-2017 | door DEB400060

Polypil biedt weinig extra

Een polypil tegen atherosclerotische hart- en vaatziekten – met in elk geval een antihypertensivum en een cholesterolverlager – verhoogt de therapietrouw (65% tegen 26% bij aparte middelen) maar geeft ook iets meer bijwerkingen (relatief risico [RR] 1,6; 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI95] 1,09-1,66).

01-05-2017 | door DEB400060

Forse groei DOAC-gebruik zet ook dit jaar door

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2016 75% meer DOAC’s dan in het jaar daarvoor. Gebruikscijfers over de eerste drie maanden van 2017 laten zien dat deze trend ook dit jaar doorzet. Door de verruiming van de vergoedingsvoorwaarden initiëren nu ook huisartsen in beperkte mate het gebruik van deze middelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

05-05-2017 | door SFK

Plaatsbepaling van DOAC’s in richtlijnen nu duidelijker

Het Nederlands Huisartsen Genootschap beschouwt DOAC’s en vitamine K-antagonisten (VKA’s) nu als gelijkwaardige middelen. In de recentste richtlijnen voor medisch specialisten hebben de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) een duidelijke plek gekregen. Bij bepaalde patiënten, zoals ouderen, blijven de VKA’s de voorkeursmiddelen.

05-05-2017 | door Paul Geels en Linda Kok

‘Succes van de behandeling heeft mij veel rust gebracht’

Trombosepatiënt Elaine Tuinte heeft veel baat bij apixaban, maar wordt in haar dagelijks leven behoorlijk gehinderd door het posttrombotisch syndroom dat ze na een aantal jaren ontwikkelde. Hematoloog en huisarts zoeken naar de meest geschikte therapie.

05-05-2017 | door Frans van den Houdt

Belang van DOAC-begeleiding neemt toe in openbare apotheek

Direct werkende orale anticoagulantia veroveren steeds meer terrein. Begeleiding verschuift daardoor van de trombosedienst naar de openbare apotheek. Essentieel voor de patiënt is dat de apotheek deze taak goed oppakt.

05-05-2017 | door Margreet Warlé-van Herwaarden en Mark van der Steen

Antistollingscentrum vervangt traditionele trombosedienst

Door de snelle afname van het aantal ‘traditionele’ behandelingen met vitamine K-antagonisten moet de trombosedienst zichzelf opnieuw uitvinden. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten verwacht dat het aantal trombosediensten uiteindelijk halveert. Samen met de eerste en tweede lijn bouwen de trombosediensten aan nieuwe regionale antistollingscentra.

05-05-2017 | door Edwin Bos

Stollingsteam moet trombose en bloeding helpen voorkomen

Een ziekenhuisbreed stollingsteam heeft in Rotterdam en Delft al geresulteerd in: een uniform antistollingsprotocol, medicatie-beoordelingen bij gebruikers van bloedverdunners en uitleg aan het bed van de patiënt. Albert Dreijer hoopt aan te tonen dat deze interventies bijdragen aan het verminderen van incidenten.

05-05-2017 | door Cindy Reinders

Eplerenon verlaagt bloeddruk

Eplerenon verlaagt de systolische bloeddruk met 9,21 mmHg (BI95 7,34-11,08) en de diastolische druk met 4,18 mmHg (BI95 3,33-5,03).

05-05-2017 | door PW

Therapietrouw maakt gezondheid goedkoop

Als patiënten hart- en vaatmiddelen volgens voorschrift innemen, is tegen relatief lage kosten veel gezondheidswinst te behalen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht de samenhang tussen therapietrouw en kosteneffectiviteit bij cholesterol- en bloeddrukverlagers.

04-05-2017 | door Arjan Polderman

Vitamine C maakt geen verschil

Observationele studies die wezen op een gunstig effect van vitamine C op hart- en vaatziekten, zijn niet bevestigd in gerandomiseerd klinisch onderzoek.

04-05-2017 | door PW

Twitter ontdekt bijwerkingen

Sociale media waren eerder dan het FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) op de hoogte van vasculitis als bijwerking van dronedaron.

04-05-2017 | door PW

Aanpak huidinfecties uniformer

Claritromycine en clindamycine zijn bij bijna alle indicaties de alternatieven voor patiënten die overgevoelig zijn voor penicillines, staat in de herziene NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties. Het huisartsengenootschap zet waar mogelijk in op uniformiteit.

05-05-2017 | door Cindy Reinders

Alertheid nodig bij cutane vasculitis als bijwerking

Diverse geneesmiddelen, zoals antibiotica, anticonvulsiva, anti-inflammatoire middelen, chemotherapeutica, anticoagulantia en diuretica, staan erom bekend cutane vasculitis te kunnen veroorzaken. Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt regelmatig meldingen van vermoede geneesmiddelgeïnduceerde vasculitis.

05-05-2017 | door Annet van Boekel

Apotheek zonder papier

Apotheker Jouke de Jong uit Drachten kan het voor de volgende generatie niet meer verantwoorden dat zijn apotheek grote hoeveelheden toner en papier verbruikt. Dankzij zelf ontwikkelde software print hij in zijn apotheek geen enkel recept meer.

05-05-2017 | door Edwin Bos

Uitgekookt

In mei leggen alle vogels een ei. Behalve de koekoek en de griet, want die leggen in de meimaand niet. En ook de zorgverzekeraars onttrekken zich aan deze Oudhollandse folklore. Zo publiceren zij jaarlijks in de maand april hun inkoopbeleid. Altijd weer spannend wat voor surprise-ei er is uitgebroed.

05-05-2017 | door Léon Tinke

KNMP-iconen in voorlichtingsinstructies

De voorlichtingsinstructies (VI’s) van UI-online bevatten sinds eind april 2017 KNMP-iconen. De iconen zijn gemaakt om de laaggeletterde patiënt in beeld te informeren bij goed medicatiegebruik.

05-05-2017 | door KNMP

Essential Pharmaceuticals weigert ook na tweede oproep prijzen te verlagen

Essential Pharmaceuticals is niet bereid de prijzen van Camcolit, Norgalax, Calcitonine en Slow K te verlagen. In navolging van de KNMP heeft het ministerie van VWS daarop aangedrongen. Dat blijkt uit de beantwoording van de staatssecretaris van VWS op Kamervragen van de SP.

05-05-2017 | door KNMP

Overheid verstuurt jodiumtabletten per post

Ter bescherming tegen een eventueel nucleair incident krijgen 1,4 mil-joen huishoudens in Nederland na de zomer de beschikking over jodium-tabletten. Voor de predistributie kiest de overheid voor huis-aan-huis-verstrekking per post. Dit schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Naast deze predistributie worden er regionaal operationele plannen uitgewerkt voor nooddistributie na een nucleair incident.

05-05-2017 | door KNMP

Jubileumtentoonstelling reist door naar Botanische Tuin TU Delft

De Delftse wethouder Raimond de Prez opent woensdag 10 mei de tweede editie van de reizende jubileumtentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’. Deze verhuist van de Hortus in Utrecht naar de Botanische Tuin van de TU Delft. De tentoonstelling, met een interactieve route langs zes zuilen, toont hoe de apotheker al 175 jaar veilig geneesmiddelgebruik realiseert.

05-05-2017 | door KNMP
Back to top