Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Therapietrouw maakt gezondheid goedkoop

PW18 - 04-05-2017
Als patiënten hart- en vaatmiddelen volgens voorschrift innemen, is tegen relatief lage kosten veel gezondheidswinst te behalen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht de samenhang tussen therapietrouw en kosteneffectiviteit bij cholesterol- en bloeddrukverlagers.
Therapietrouw maakt gezondheid goedkoop

De RIVM-onderzoekers namen de literatuur door op therapietrouwstudies met cholesterol- en bloeddrukverlagers. Daarvan is bekend dat patiënten ze vaak voortijdig stoppen of ze niet volgens voorschrift innemen. De gegevens verwerkten zij in scenario-analyses met het RIVM Chronische Ziekten Model, waarbij ze keken naar sterfte, hartinfarct, chronische hartziekte en beroerte. Het simulatiemodel maakte het mogelijk de invloed mee te nemen van complexe verbanden tussen risico, persistentie (blijvend gebruik), refill adherence (gebruik volgens voorschrift) en leeftijdsafhankelijke gebruiksgegevens.

Als antihypertensiva geheel volgens voorschrift zouden worden geslikt zou dat 480.000 QALY’s opleveren; bij statines is dat 280.000 QALY’s. De meerkosten liggen tussen € 3900 en € 9500 per QALY; dat is kosteneffectief als de extra medicatie en controles niet meer kosten dan € 240-4300 per persoon. Volledige persistentie zou 96.000 QALY’s toevoegen bij antihypertensiva en 260.000 bij statines.

Spilfunctie apotheker

Methoden om de persistentie te vergroten kunnen bestaan in een actieve rol van de zorgverlener (arts, apotheker, verpleegkundige) en/of stimulatie van de gebruiker met voorlichting en herinneringssignalen. Apothekers hebben vaak een spilfunctie.

De onderzoekers merken op dat er in de literatuur geen eenduidigheid bestaat in de terminologie voor verschillende soorten therapietrouw, dat er geen recente Nederlandse gegevens zijn voor persistentie bij statinetherapie en dat er helemaal geen Nederlandse gegevens zijn over het aandeel statinerecepten dat werkelijk bij de apotheek leidt tot een verstrekking.

Document acties

Back to top