Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW42

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Vergrijzing

We worden een grijs landje. Het aantal 65-plussers zal van 2,7 miljoen in 2012 toenemen tot 4,7 miljoen in 2040, aldus de CBS Bevolkingsprognose. De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen sterk stijgen; vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040 is naar schatting 26% van de Nederlandse bevolking 65-plusser, van wie een derde ouder dan 80 jaar.

21-10-2016 | door Frans van den Houdt

Deadlines

Op sommige momenten komt alles tegelijk. Tussen alle medicatiebeoordelingen, MFB’s, rebranding en audits door, zijn we bezig om het (voor mij eerste) artikel ‘submittable’ te maken.

21-10-2016 | door Esther Kuipers

LSP: recept direct van tweede naar eerste lijn

Ziekenhuizen kunnen recepten via het Landelijk Schakel Punt (LSP) elektronisch versturen naar openbare apotheken. Dat blijkt uit een test van de ziekenhuisapotheek van het Máxima Medisch Centrum, meldt de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

18-10-2016 | door Edwin Bos

Risico 5-alfa-reductaseremmer bij vrouw

Apothekers en voorschrijvers moeten beter opletten als vrouwen 5-alfa-reductaseremmers gaan gebruiken. Dat stelt hoofdonderzoeker en apotheker Martina Teichert van de KNMP nadat zij het gebruik van deze teratogene middelen onder vrouwen onderzocht. Ze moeten vrouwen wijzen op de risico’s bij een zwangerschap en betrouwbare anticonceptie bespreken. “Een medisch farmaceutische beslisregel zou apothekers hierbij kunnen ondersteunen”, aldus Teichert.

19-10-2016 | door PW

Advies bij verkoop melatonine belangrijk

Apothekers moeten melatonine voor zelfzorg afraden, zegt de KNMP na een uitzending van het tv-programma Radar. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) adviseert apothekers hun klanten tips te geven hoe ze hun slaapprobleem zonder medicatie kunnen oplossen. Als dat niet werkt, kunnen ze hen doorverwijzen naar de huisarts.

19-10-2016 | door PW

Herexamen 2016 PW 42

Welke uitspraak over thuiszorg medicatie is juist?

20-10-2016 | door Rob Essink en Els Dik

Griepvaccinatie ook voor gebruikers oncolytica

Meer mensen die oncolytica gebruiken, zouden een influenzavaccinatie moeten krijgen. Omdat conditie en afweer bij oncologiepatiënten verslechterd zijn, is griepvaccinatie juist voor hen extra belangrijk. Zij zijn extra vatbaar voor griep en de complicaties daarvan, wat kan leiden tot een ernstiger beloop en hogere sterfte en bovendien tot uitstel van hun oncologische behandeling.

20-09-2016 | door PW

Langere voorzorg bij acitretine

Vrouwen en mannen die acitretine gebruiken moeten niet twee maar drie jaar wachten met zwanger worden of bloed doneren.

11-10-2016 | door PW

Dure middelen stuwen geneesmiddelenuitgaven

De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2016 waarschijnlijk met ruim 3% toenemen. Dit komt vooral door nieuwe dure geneesmiddelen die in de afgelopen jaren in het pakket zijn opgenomen. Deze uitgavengroei gaat aan de gemiddelde wijkapotheek voorbij. Zij zullen hun omzet nauwelijks zien stijgen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

21-10-2016 | door SFK

‘Probeer een klacht direct in de apotheek op te lossen’

Patiënten kunnen vanaf volgend jaar een klacht én een schadeclaim tot € 25.000 indienen bij een geschillencommissie. Apothekers Yolande van Remmerden en Marleen Brouwer, die vele klachten hebben beoordeeld, adviseren apothekers alerter te reageren op klagers. “Alleen ‘sorry’ zeggen is niet voldoende; luister oprecht en toon empathie.”

21-10-2016 | door Edwin Bos

‘Hecht team arts en apotheker cruciaal voor optimale zorg’

Agressie aan de apotheekbalie vanwege de kosten voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel hield de sector lange tijd in de greep. Totdat de zogeheten ‘knip’ verdween. Marian Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, speelde daarbij een belangrijke rol. Haar visie op de toekomst van de farmaceutische zorg: “Hechte samenwerking tussen huisarts en apotheker, waarbij het belang van de patiënt steeds voorop staat.”

21-10-2016 | door Frans van den Houdt

Cannabidiol lijkt weldaad bij therapieresistente epilepsie

Een groot deel van de patiënten met therapieresistente epilepsie die behandeld werden met cannabidiol (CBD) zag een klinisch relevante afname van het aantal aanvallen. Andere gunstige effecten zijn onder meer een verbeterde stemming en slaap. Gemelde bijwerkingen zijn onder andere duizeligheid, vermoeidheid, verminderde eetlust en obstipatie.

21-10-2016 | door W.S. de Vries, A.S. Ramcharan en P.W. Lebbink

Azitromycine zinloos bij astma

Azitromycine helpt niet om de symptomen van een acute astma-aanval te verbeteren.

20-10-2016 | door PW

Plaatjes monitoren overbodig

Het bijstellen van de therapie aan de hand van de plaatjesfunctie leidt niet tot betere uitkomsten van de antistollingsbehandeling na een acuut coronair syndroom. 877 patiënten van 75 jaar of ouder kregen na stentplaatsing dagelijks 5 mg prasugrel en werden gerandomiseerd naar wel of geen monitoring van de plaatjesfunctie [Lancet; epub 28 augustus 2016].

20-10-2016 | door PW

Oorontsteking lokaal behandelen

Toedienen van orale antibiotica aan jonge kinderen met een middenoorontsteking is niet altijd makkelijk. Daarom werken Amerikaanse onderzoekers aan een hydrogel die eenmalig in het oor kan worden aangebracht en via het trommelvlies langdurig ciprofloxacine afgeeft [Sci Translat Med 2016;8:356ra120].

19-10-2016 | door PW

Medicatiebeoordeling essentieel na fractuur

Het gebruik van medicatie die het fractuurrisico verhoogt, vermindert niet na het optreden van een fractuur. Ook worden orale bisfosfonaten na een fractuur niet vaker voorgeschreven. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

19-10-2016 | door Loes Ariaans

Sterk wisselende blootstelling antimycotica noopt tot alertheid

Invasieve schimmelinfecties zijn geassocieerd met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit bij immuungecompromitteerde en kritiek zieke patiënten. Antimycotica spelen een belangrijke rol bij de adequate profylaxe en behandeling van deze infecties. De farmacokinetiek van deze geneesmiddelen kan echter sterk verschillen tussen diverse patiëntpopulaties, blijkt uit promotieonderzoek van Vincent Lempers.

21-10-2016 | door Vincent Lempers

Farmacogeneticaproject voortvarend van start

Na de aftrap van het farmacogeneticaproject U-PGx begin dit jaar gingen de KNMP en vijftien partners aan de slag met de Europese implementatie van de adviezen opgesteld door de KNMP-werkgroep Farmacogenetica. Het grootste deel van de adviezen is nu vertaald, internationale richtlijnen zijn verwerkt, Z-Index maakte een miniversie van de G-Standaard en ook de standaardset allelen voor de klinische studie is af.

21-10-2016 | door Inge Holsappel en Mandy van Rhenen

Opiaten: ongeëvenaarde maar controversiële pijnstillers

Angst voor morfine, do’s en don’ts bij de toepassing van de opiumwetgeving en Amsterdamse apothekers in de verslavingszorg. De Farmaceutisch Historische Dag staat dit jaar in het teken van opiaten. Drie sprekers geven een sneak preview. “Opiofobie is volkomen onterecht.”

21-10-2016 | door Berit Sinterniklaas

E-mailbox voor bijwerkingen

Ziekenhuisapotheker Walter Hermens bouwt steeds meer kennis op omtrent bijwerkingen. Samen met andere klinisch farmacologen beoordeelt hij de meldingen die artsen versturen naar een speciaal daarvoor geopend e-mailadres.

21-10-2016 | door Cindy Reinders
Back to top